Bezpecne na internete
     
 

Internet ponúka deťom a mladým ľuďom fantastickú príležitosť na objavovanie, komunikáciu a tvorbu. Avšak používanie internetu so sebou nesie aj svoje riziká. Napríklad internet je otvoreným oknom do sveta, ktorý patrí aj dospelým a obsahuje aj materiál nevhodný pre deti.

Ako by mali rodičia posilniť svoje deti, aby minimalizovali riziko? Neexistuje jednoduchá odpoveď - riziko je rôzne v závislosti od veku a počítačovej gramotnosti detí.

Najdôležitejšia vec je, aby boli vaše osobné informácie vo vašom počítači v bezpečí. To znamená, že treba chrániť počítač pred vírusmi a aktualizovať softvér (upgrade). Keď s počítačom pracujú deti, môžete zvýšiť bezpečnosť údajov pomocou nastavenia filtra a možností na filtrovanie obsahu, ktoré sú dostupné v mnohých programoch.


Samozrejme je dôležité, aby bolo vybavenie počítača v poriadku a fungovalo správne. Avšak pre deti a mladých je internet primárne sociálnym prostredím, v ktorom sa nestretnú len s priateľmi, ale aj s cudzími ľuďmi. Človek môže byť prostredníctvom internetu zranený, zastrašený, dokonca aj zneužitý. Verím, že najlepšia ochrana pred tým je použitie vlastného zdravého úsudku. Najdôležitejšia vec je informovať deti o nebezpečenstvách internetu, takže sa budú správať na internete bezpečne. Rodičia by mali byť prístupní diskusii o akomkoľvek probléme, ktorý sa môže vyskytnúť počas používania internetu.