BLINDFRIENDLY VERZIA

Partneri
projektu
Zodpovedne.sk:
logo T-Mobile: zobraz stránku » nové okno
logo O2: zobraz stránku » nové oknologo Slovanet: zobraz stránku » nové oknoDarujte nám 2% dane z príjmu
Udalosti : Udalosti
späť...

Udalosti

Zodpovedne.sk

kategória: Udalosti, autor: Miroslav Drobný


Projekt Zodpovedne.sk zastrešuje Európska komisia v rámci komunitárneho programu Safer Internet plus (www.SaferInternet.org). Cieľom projektu je: Zapojiť sa do európskej siete a zdieľať skúsenosti národných uzlov; Zriadiť a prevádzkovať slovenský uzol Zodpovedne.sk; Zvyšovať povedomie o zodpovednom používaní internetu, mobilnej komunikácie a prevencia pred trestnými činmi; Zriadiť a prevádzkovať Združenú linku pomoci Pomoc.sk (0800 500 500). Realizátori projektu sú Ministerstvo vnútra, Slovenský výbor pre Unicef a občianske združenie eSlovensko. Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ, MVSR, eSlovensko a komerčného sektora.

Trvanie projektu je od augusta 2007 do apríla 2009, hlavná mediálna kampaň začína od januára 2008.

Prečo zvyšovať povedomie o zodpovednom správaní sa na internete a v mobilnej komunikácii? Podľa výskumu v Českej republike 91% detí poskytne svoju emailovú adresu neznámej osobe, 79% poskytne svoje telefónne číslo, 72% fotografiu, takmer polovica poskytne adresu domov! Na stretnutia s neznámou osobou viac ako 50% detí aj príde bez vedomia svojich rodičov.

Projekt sa venuje nasledovným okruhom rizík internetu, mobilnej komukácii a nových technológií: Pedofília, pornografia; Šikanovanie (Ponižovanie, zosmiešňovanie, zastrašovanie, ohováranie, nadávanie...); Rasizmus, xenofóbia (Diskriminácia, fašizmus, neonacizmus...); Sebapoškodzovanie (Anorexiu, bulímiu, samovraždy, drogy, sekty...); Násilie (Terorizmus, agresivita...); Stretnutie s neznámou osobou (Grooming...); Poskytovanie osobných údajov; Internetové podvody (Falšovanie počítačových údajov, porušenia autorských a príbuzných práv...).


Pripravované výstupy:


  • Pomoc.sk - helpline linka, 0800-500 500, 24 hodín/7 dní, spustená od 6. 2. 2008
  • Cookie.sk – TV relácia 42 častí, týždenne po celý rok 2008, 5-15min.
  • 2 internetové portále: Zodpovedne.sk, Pomoc.sk
  • 300.000 ks učebníc, pracovných zošitov s informáciami o projekte v základných a stredných školách.
  • 40.000 ks plagátov, letákov, brožúr
  • Rozhlasové vysielanie, Periodická tlač, 8 pracovných stretnutí v krajských mestách, Týždňová tour Safer Internet, Okrúhle stoly pre lokálne autority, Seminár pre rodičov a deti, Letné počítačové kurzy
  • TV spoty

Miroslav Drobný

DÔLEŽITÉ


O PROJEKTE


Prejdi na novú stránku EU saferinternet
  Prejdi na novú stránku eSlovensko
  Prejdi na novú stránku UNICEF
  Prejdi na novú stránku MVSR
  Prejdi na novú stránku MSVVASSR
Projekt je spolufinancovaný Európskou Úniou v rámci komunitárneho programu Safer Internet. Všetky materiály projektu Zodpovedne.sk a Pomoc.sk
sú voľne šíriteľné s podmienkou uvedenia zdroja informácií. Ak použijete naše materiály, pošlite nám prosím informáciu o vašich výstupoch na adresu eslovensko@eslovensko.sk.
Za obsah projektov zodpovedajú výlučne jeho realizátori. Tento obsah nemusí vyjadrovať názor Európskeho spoločenstva.