JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Ako chrániť seba a svoje deti pred netoleranciou na internete

Filtrovanie obsahu: Pri menších deťoch je možné použiť filtre. Tie vytriedia stránky, na ktorých by sa mohli stretnúť s netoleranciou. Žiadny filter však nie je úplne spoľahlivý a efektívny. Ak filter selektuje na základe zoznamu stránok, tak v ňom nikdy nebudú zahrnuté všetky stránky. Ak selektuje podľa kľúčových slov, vytriedi aj stránky, ktoré prinášajú spoľahlivé a dôveryhodné informácie k danej téme.

Filtrovanie obsahu: Pri menších deťoch je možné použiť filtre. Tie vytriedia stránky, na ktorých by sa mohli stretnúť s netoleranciou. Žiadny filter však nie je úplne spoľahlivý a efektívny. Ak filter selektuje na základe zoznamu stránok, tak v ňom nikdy nebudú zahrnuté všetky stránky. Ak selektuje podľa kľúčových slov, vytriedi aj stránky, ktoré prinášajú spoľahlivé a dôveryhodné informácie k danej téme.

Spoľahlivé zdroje informácií: Hľadajte informácie na spoľahlivých stránkach. Takéto stránky môžu patriť známej a overenej inštitúcii, štátnej alebo vzdelávacej, neziskovej organizácii, ktorá sa venuje danej téme a podobne. Pozrite si tiež, kto stránku prevádzkuje alebo spolufinancuje. Dôveryhodné stránky môžu byť podporované štátnymi inštitúciami alebo Európskou úniou. Môžete sa tiež pozrieť, čo o prevádzkovateľoch stránky píšu inde.

Stratégia „Hate speech - more speech“: Potlačenie a vytesnenie nenávistných prejavov sa dá jednoducho dosiahnuť aj „prekričaním“ týchto prejavov. Pri každom nenávistnom prejave, ktorý objavíte v blogoch a diskusiách vyjadrite neútočne, ale jednoznačne svoj odmietavý názor.

Venujte pozornosť aktivitám dieťaťa na internete: Rozprávajte sa o tom, s čím sa na internete stretlo a aké stránky navštevuje. Povzbudzujte ho, nech sa vás spýta, ak natrafí na niečo, čomu nerozumie. Rovnako nech vám porozpráva, keď sa mu stane niečo nepríjemné alebo mu niekto ubližuje.

Rozvoj kritického myslenia: Najúčinnejšou ochranou detí pred diskrimináciou a rasizmom na internete (a aj v bežnom živote) je rozvoj kritického myslenia. To je najvýznamnejšia úloha rodičov. Učiť deti vnímať rozmanitosť navôkol, prijímať ju a nevytvárať si predsudky. Rodina je prvým zdrojom informácií, ktorý deti majú.

Deti sa učia od rodičov a preberajú ich postoje a hodnoty. Sú pritom veľmi vnímavé, a zachytia aj nevyslovené názory a postoje, ktoré sa odrážajú v správaní rodičov.

Nakoľko ste vy sami schopní kriticky rozmýšľať a pozerať sa na ľudí a udalosti okolo vás bez predsudkov, natoľko to bude vedieť aj vaše dieťa. Ak mu to chcete odovzdávať, začnite najprv u seba. Zaujímajte sa o históriu a politické dianie, porovnávajte rôzne názory a postoje, hľadajte pravdu. Naučte sa rozpoznávať prejavy nenávisti: hákové kríže, znaky, kresby, ponižovanie ľudí, násilné videá, snahu manipulovať a kontrolovať. Buďte aktívni vo vyjadrovaní svojich postojov a názorov, zapájajte sa do verejného diania, neprehliadajte diskrimináciu okolo vás.

Podporujte vaše dieťa aj v tom, aby sa spoliehalo samo na seba, rozhodovalo samo za seba, bez dohľadu autority, ktorá by mu povedala, čomu má veriť a čomu nie. K tomuto ho vediete postupne. Dieťa sa to naučí iba vtedy, ak mu na to dávate priestor – umožníte mu rozmýšľať samostatne, diskutujete s ním a nevnucujete mu váš názor ako jediný správny. Môžete ho však pri objavovaní pravdy sprevádzať a ukazovať mu, ako môže nájsť rôzne zdroje informácií a ako ich môže porovnávať.

Postoj k rasizmu a nenávisti na internete – scenár rozhovoru

Príklad podľa Hate on the Internet: A Response Guide for Educators and Families, http://www.partnersagainsthate.org/publications/hoi_full.pdf

Opis situácie pre dieťa: Tvoj kamarát, s ktorým si sa zoznámil na čete, ti navrhne komunikáciu v súkromnej miestnosti. Ako sa spolu rozprávate len sami dvaja, kamarát začne hovoriť o tom, ako nenávidí Židov. Spýta sa ťa, či si už počul o holokauste. Keď odpovieš, že áno, tak ti povie, že je to všetko iba kopa klamstiev, ktoré si Židia vymysleli a že nič také sa v skutočnosti nestalo. Dá ti adresu webovej stránky, ktorá potvrdzuje to, čo hovorí.

Otázky pre dieťa:

  • Pokračoval by si v četovaní s týmto kamarátom? Prečo áno alebo prečo nie?
  • Čo by sa mohlo stať, keby si pokračoval v četovaní?
  • Pozrel by si sa na stránku, ktorú ti tento kamarát odporúčal?
  • Čo všetko vieš o tomto kamarátovi? A čo všetko o ňom netušíš?
  • Mal by si porozprávať niekomu o tomto rozhovore? Ak áno, tak komu? Prečo je to dôležité?

Čo môže urobiť rodič: Rozprávajte sa s dieťaťom o tom, či je nebezpečné navštevovať stránky, ktoré vytvárajú ľudia, ktorí podporujú nenávisť, rasizmus alebo šíria nepravdivé informácie.

Preskúmajte spolu s dieťaťom internetové stránky a hľadajte historické pramene o tom, ako to naozaj bolo s holokaustom (napríklad na stránke: http://www.holokaust.sk/).

Príklad
Zadajte do vyhľadávača kľúčové slová „David Lane“ a porovnajte obsah informácií na stránkach Metapedia.org: „David Lane bol americký filozof a aktivista“, so stránkou Wikipedia.org: „David Lane was an American white nationalist leader and convicted felon.“ V preklade to znamená: „David Lane bol americký vodca bieleho nacionalizmu a odsúdený zločinec“.
Tipy pre deti a tínedžerov
  • Ak sa ti na internete niekto vysmieva alebo na teba útočí, nemá na to právo. Povedz o tom niekomu dospelému, nahlás nepríjemné správanie administrátorovi stránky alebo z takejto stránky ihneď odíď. Ak sa na internete alebo cez mobil stretneš s útokmi či vyhrážkami, dôkazy (sms, emaily) si ulož. Vytvor a ulož si obrázok pracovnej plochy (screenshot, printscreen) alebo komunikácie na webovej stránke.
  • Na internet môže každý prispieť čímkoľvek. Ak sa stretneš s nejakým názorom, odkiaľ vieš, či sa zakladá na pravde? Môže to byť iba súkromné presvedčenie jedného človeka. Pred tým, než sa necháš presvedčiť, si over informácie. Spýtaj sa niekoho iného alebo sa pozri na viacerých stránkach, aké iné názory k tejto téme nájdeš.
  • Porozmýšľaj o tom, či sú tvoje postoje naozaj správne. Na základe čoho si utváraš názory? Máš dostatok informácií? Nenávisť voči niekomu býva často odrazom tvojho vlastného strachu z neznámeho. Zaujímaj sa nielen o to, či sú niektoré informácie pravdivé alebo nie, ale aj o to, prečo niektoré predsudky vznikli a čo by sa s tým dalo robiť.
  • To, čo ty považuješ za zábavu, nemusí byť pre druhého vôbec vtipné ani príjemné. Ak sa niekomu na internete vysmievaš, nadávaš mu alebo sa mu vyhrážaš, tak mu ubližuješ. Niektoré činy sa už nedajú vymazať alebo vziať späť. Za svoje správanie voči ostatným ľuďom a následky takéhoto správania si zodpovedný ty sám.
  • Buď aktívny – zapoj sa do boja proti netolerancii. Na niektorých četoch a v diskusiách je možné nahlásiť príspevky, ktoré sú nevhodné – a teda aj príspevky, v ktorých diskutujúci útočia na ostatných. Ukáž, že sa ti takéto niečo nepáči. Stránky, ktoré na Slovensku otvorene propagujú rasizmus a extrémizmus, môžeš nahlásiť na linke Stopline.sk.

Na internete si pozerajte informácie spolu s dieťaťom a ukazujte mu, ako pri tom postupujete – podľa čoho viete rozlíšiť pravdivé a nepravdivé informácie, podľa čoho viete zistiť, ak sa vás niekto snaží manipulovať.

Podporovanie osobnej zodpovednosti dieťaťa: Veďte dieťa k zodpovednosti za jeho správanie voči iným, a to aj v prostredí internetu. Keď nevidí priamo reakciu druhého človeka, uvažujte spolu, ako sa asi ten druhý môže cítiť. Tiež sa rozprávajte o tom, čo môže dieťa samo urobiť, ak natrafí na netoleranciu, diskrimináciu alebo rasizmus na internete (či už voči sebe alebo voči niekomu inému). Hľadajte rôzne riešenia – od pasívnych (opustenie stránky) až po aktívnejšie (nahlásenie administrátorovi stránky, vyjadrenie nesúhlasu v diskusii, nahlásenie nezákonného obsahu na linku Stopline.sk, blokovanie rasisticky orientovanej skupiny na Facebooku až po spísanie protestnej petície).

Rozvoj zdravého sebavedomia dieťaťa: Správajte sa k vášmu dieťaťu ako k jedinečnej a výnimočnej bytosti, rešpektujte jeho pocity a názory. Ukazujte mu, že je pre vás nesmierne cenné také, aké je. Takto bude aj dieťa vnímať seba ako hodnotnú bytosť a nebude natoľko závislé od hodnotenia ostatných a ich prijatia. Tak dokáže ľahšie odolávať tlaku skupiny a postaviť sa za svoj názor.