JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Najnovšie články

neZavislost.sk centrum prevencie internetovej závislosti prináša prvé výsledky

neZavislost.sk centrum prevencie internetovej závislosti prináša prvé výsledky

Bratislava, 9. marca 2017 eSlovensko v rámci projektu neZavislost.sk centra prevencie internetovej závislosti vytvorilo mobilnú aplikáciu neZávislosť. Mesiac od spustenia má androidová aplikácia 1574 stiahnutí. Aplikácia neZávislosť anonymne meria aktívny čas používania mobilného telefónu, čo predstavuje najmä využívanie internetu a...

Stiahnite si aplikáciu neZávislosť

Stiahnite si aplikáciu neZávislosť

Aplikácia neZávislosť anonymne meria čas trávený na mobile a v jednotlivých aplikáciách. Prehľadne zobrazuje denný, týždenný, celkový graf a ponúka aj test internetovej závislosti, otáčaciu kartu odporúčaní, zápisník radostí a starostí, časovú stopku, motivačnú skupinu či funkciu zdieľania a exportu...

Na Slovensku vzniká Centrum prevencie internetovej závislosti neZavislost.sk

Na Slovensku vzniká Centrum prevencie internetovej závislosti neZavislost.sk

Bratislava, 7.2. 2016 Pri príležitosti medzinárodného Dňa bezpečného internetu 7. februára 2017 eSlovensko o. z. otvorilo neZavislost.sk centrum prevencie internetovej závislosti. Cieľom projektu je mobilná aplikácia neZávislosť, informačný portál www.nezavislost.sk, výskumná činnosť o problematike online závislostí, vytvorenie aktívnej siete odborníkov...

Otvorenie Slovenského centra pre internetovú závislosť

Otvorenie Slovenského centra pre internetovú závislosť

Otvorenie Slovenského centra pre internetovú závislosť už budúci utorok od 10:30 hod. v priestoroch Coworkingového centra Impact Hub na Hviezdoslavovom námestí 20 v Bratislave. Pozrite si program podujatia: 10.30 Privítanie 10.40 Predstava odbornej platformy v problematike online závislosti: výskum, prevencia,...

Pozvánka na otvorenie Slovenského centra pre internetovú závislosť 7.2.2017

Pozvánka na otvorenie Slovenského centra pre internetovú závislosť 7.2.2017

Dovoľujeme si Vás pozvať na otvorenie Slovenského centra pre internetovú závislosť. Zakladajúcou organizáciou je eSlovensko v rámci projektu Zodpovedne.sk, ktorý podporuje Európska únia. Partnermi projektu sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Linka detskej istoty n.o. Od roku...

Sociálne siete a kyberšikana

Sociálne siete a kyberšikana

Už dlhodobo eSlovensko spolupracuje s Unicefom v peer-to-peer prístupe využívanom v prevencii. Podporujeme zapájanie žiakov do problematík, ktoré sa ich týkajú, či už formou žiackych parlamentov, žiackeho rovesníckeho vzdelávania a pomoci, aktivizmu za zdravé hodnoty a teda prevencie. Vďaka Erike...

Odborné semináre „Bez predsudkov“ spojené s premietaním filmu Rytmus sídliskový sen

Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci s občianskym združením eSlovensko zrealizovalo v mestách Košice, Banská Bystrica a Bratislava odborné semináre zamerané na prioritné témy (eliminovanie predsudkov, predchádzanie diskriminácii, extrémizmu a radikalizácii) vyplývajúce z Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR na školský rok 2016/2017. Semináre...

Nech sú sviatky šťastné a veselé

Nech sú sviatky šťastné a veselé

Nech sú sviatky šťastné a veselé

Postoje slovenských adolescentov k menšinám (Správa z výskumu 2016)

Postoje slovenských adolescentov k menšinám (Správa z výskumu 2016)

Postoje slovenských adolescentov k menšinám Film RYTMUS sídliskový sen ako nástroj prevencie (Správa z výskumu 2016) PhDr. Jarmila Tomková

Víťazi súťaže ZlatyErb.sk o najlepšiu internetovú stránku samospráv za rok 2016 sú už známi

Víťazi súťaže ZlatyErb.sk o najlepšiu internetovú stránku samospráv za rok 2016 sú už známi

Bratislava, 15. november 2016, Vyhlásenie výsledkov 13. ročníka súťaže samospráv Slovenska ZlatyErb.sk 2016, nad ktorou prevzal záštitu Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, digitálny líder SR, sa už tradične konalo počas medzinárodného kongresu ITAPA v Bratislave. Celkové...

Búra film RYTMUS sídliskový sen predsudky mladých? (Postoje slovenských adolescentov k menšinám - správa z výskumu 2016.)

Búra film RYTMUS sídliskový sen predsudky mladých? (Postoje slovenských adolescentov k menšinám - správa z výskumu 2016.)

Bratislava, 14.11. 2016 Spoločnosť eSlovensko prináša rok po premiére filmu Mira Drobného RYTMUS sídliskový sen výsledky výskumu na tému predsudkov mladých ľudí voči minoritám. Výskum sa uskutočnil na vzorke 1084 respondentov vo veku od 12 do 20 rokov s vekovým...