JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Kniha Deti v sieti bola prvýkrát predstavená verejnosti 7. februára 2012, počas medzinárodného dňa bezpečného internetu. Z pôvodných 92 strán sa postupne rozšírila na 112 strán vo vydaní v roku 2013-14. V súčasnosti sa pripravuje vydanie 2015-16 a tomto novom vydaní opäť pribudnú aktuálne témy a nové informácie zo sveta ohrození a ochrany detí.

Deti a dospievajúci sú jednou z najviac ohrozených skupín vo virtuálnom prostredí a zároveň sú tými, pre ktorých sú nové technológie najväčším lákadlom a online svet je ich druhým domovom. Dospelých, rodičov, učiteľov i ostatných pracovníkov s deťmi a mládežou zaujíma odpoveď na otázku, ako postupovať v prevencii týchto rizík.

Prvým predpokladom úspešnej prevencie je predovšetkým dostatočná informovanosť. Cieľom tejto publikácie je preto priniesť prehľad hlavných ohrození vo virtuálnom priestore a spôsobov, ako sa pred nimi chrániť.

Každá kapitola sa zameriava na jednu oblasť ohrození vo virtuálnom priestore. V úvode kapitoly stručne približujeme riziko a vysvetľujeme význam pojmov, ktoré súvisia s témou. Ďalej sa venujeme podrobnejšiemu opisu rizika a jeho prejavov, so špeciálnym dôrazom na nebezpečenstvá, ktoré predstavuje pre deti a dospievajúcich. Jednotlivé riziká dokresľujeme reálnymi príkladmi zo Slovenska i zahraničia. 

Nasledujúca časť prináša rady pre učiteľov a rodičov: čo môžu robiť, ak chcú ochrániť svoje deti pred ohrozeniami, na čo je dôležité klásť dôraz a akým spôsobom sa o téme s deťmi rozprávať. V závere kapitoly uvádzame tipy pre deti a dospievajúcich. Sú to hlavné posolstvá, ktoré by mali odznieť v prevencii, formulované tak, aby boli pre deti zrozumiteľné a prístupné.
Súčasťou každej kapitoly sú tiež hry a zdroje, z ktorých sme čerpali informácie.

 

Netolerancia na internete

Diskriminácia, rasizmus, xenofóbia, extrémizmus

Hry a gambling

Počítačové hry, videohry, online hry, hracie konzoly, online hazardné hry

Internetové podvody

Riziká online nakupovania, podvody cez internet, hacking, nelegálne sťahovanie z internetu, porušovanie autorských práv

Internetové známosti

Zoznamovanie cez internet, stretnutia s neznámymi osobami, grooming, sexuálne zneužitie

Kyberšikanovanie

Kybernetické šikanovanie, elektronické šikanovanie, online šikanovanie, kybernetické prenasledovanie, happy slapping

Mobily

Riziká pri používaní mobilných telefónov, krádež telefónu, etiketa mobilnej komunikácie, happy slapping

Nevhodný obsah na internete

Anorexia a bulímia, sebapoškodzovanie, samovraždy, násilie, drogy, sekty

Nevyžiadaný obsah

Spam, hoax, vírusy, reklama, pop-up, targeting

Zneužitie osobných údajov

Zneužitie osobných údajov, kontaktných údajov, informácií o majetkových pomeroch, fotografií a videí, phishing

Sexualita na internete

Sexting, zverejňovanie erotiky, sexuálne obťažovanie, sexuálne ponuky, pornografia, kybersex

Závislosti

Závislosť od internetu, počítačov, počítačových hier, sociálnych sietí