JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Zodpovedne.sk v letnom počítačovom tábore

Počas letných mesiacov júl – august si niektoré deti krátili dlhé prázdninové chvíle návštevou denných táborov so zameraním na počítače. Nešlo pritom o „zabíjanie času“ počítačovými hrami, ale o vzdelávacie kurzy, na ktorých sa deti mohli dozvedieť viac o tom, ako si napr. založiť a spravovať vlastnú webovú stránku, alebo ako sa brániť zavíreniu počítača. Zodpovedne.sk využilo príležitosť a pravidelne sa zúčastňovalo jedného z takýchto táborov. V tábore Škola PC zorganizovalo sieť interaktívnych stretnutí na tému riziká internetu, mobilných telefónov a iných prostriedkov elektronickej komunikácie. Cieľom prednášok bolo o probléme nielen rozprávať, ale aj poukázať na dôležitosť prevencie, a na existenciu pomoci v podobe linky Pomoc.sk.

 

Tábor Škola PC sa konal pod záštitou spoločnosti Macrosoft v Dome Techniky na Trnavskom mýte. Išlo o denné tábory organizované v týždňových turnusoch od 8.00 do 15.00, na ktorých sa zúčastňovali deti vo veku približne od 7 do 15 rokov v skupinkách po jedenástich. Každý z nich mal k dispozícii vlastný počítač v moderne vybavenej počítačovej učebni s internetom a dataprojektorom, pomocou ktorého lektor vysvetľoval jednotlivé kroky.

Raz do týždňa patrila posledná hodina projektu Zodpovedne.sk. Nešlo však o nejakú nudnú prezentáciu, ktorej cieľom by bolo len poúčať. Naopak, snažili sme sa podnietiť deti k tomu, aby sa s nami podelili o svoje zážitky a skúsenosti, diskutovali o existujúcich problémoch spojených s internetom a modernými komunikačnými technológiami, dbali na prevenciu a v prípade potreby si problém nenechávali pre seba, ale vyhľadali pomoc. Keďže skupiny boli pomerne malé, každý sa tak dostal k slovu a po úvodnom ostychu sa deti po chvíli prekrikovali s novými a novými poznatkami, ktoré majú zo sveta internetu, počítačov a mobilov.

Diskusia bola sprevádzaná premietaním stránky www.zodpovedne.sk a videoklipov pomocou dataprojektoru. Stretnutie sme oživili aj farbením a vystrihovaním našich už povestných „www“ čeleniek, známych z Dňa Polície. Na záver sme deťom rozdali reklamné materiály – letáky, nálepky, rozvrhy – s logom Zodpovedne.sk a Pomoc.sk so slovami, aby naše stránky určite navštívili.

Letný počítačový tábor mnohí účastníci projektu Zodpovedne.sk označili za jednu z najúspešnejších a najprínosnejších akcií. Podobne ako Deň Polície, aj letný tábor totiž umožňoval osobný kontakt s deťmi, diskusiu a výmenu názorov či poznatkov. Šírenie osvety týmto spôsobom má na deti väčší dosah ako napr. prostredníctvom masmédií, nakoľko dieťa osobne prežíva priamy kontakt s predstaviteľmi projektu. Dúfame, že sa na podobnej akcii čoskoro uvidíme s ďalšími deťmi!

Fotoalbum k letným táborom nefunguje

Ľudmila Staňová