JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Informačné letáky v rómčine

V rámci prevencie a šírenia osvety o bezpečnom používaní internetu sú na našej stránke, v časti materiály, k dispozícii na stiahnutie informačné letáky, ktoré sa týkajú viacerých oblastí ohrozenia ako napríklad: šikanovanie, závislosti, pornografia, pedofília, poskytovanie osobných údajov...

 Sú v nich obsiahnuté rady a dobré tipy ako sa na internete správať, aby sa eliminovalo riziko týchto ohrození. K informačným letákom v slovenčine pribudli aj 3 nové letáky v rómskom jazyku. Ide o prevenciu určenú deťom a mládeži. Jeden z letákov sa venuje dnes veľmi rozšírenej problematike sexturizmu.

Nachádzajú sa v rubrike materiály.

Dominika Weissová