JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение
Prečo projekt Zodpovedne.sk

Prečo projekt Zodpovedne.sk

Internet či mobilný telefón sú dnes pre naše deti samozrejmosťou. Vedia o nich možno viac ako my. Potrebujete vyhľadať na internete údaje? Deti vám ich "vyguglujú" skôr, ako prídete z obývačky do ich detskej izby. Pomocou esemesiek v mobiloch si navzájom radia cez písomky, či vďaka kamere si nakrúcajú svojich spolužiakov na toaletách a cez internet to distribuujú ďalej. Aké informácie deti na internete vyhľadávajú? S kým komunikujú, ak sú dvere ich izby pred rodičmi zatvorené? Viete o tom, že približne polovica detí do pätnásť rokov už navštívila na internete stránky s erotickým či vulgárnym obsahom?

 

Pokrok techniky napreduje míľovými krokmi a nový fenomén mobilov a internetu sa samozrejme stále rozrastá. Ich jednoduché prepojenie otvára brány k nekontrolovateľnej komunikácii, ktorá môže mať aj odvrátenú podobu. Podľa posledného prieskumu Európskej agentúry pre informačnú a sieťovú bezpečnosť (ENISA) sa každý desiaty občan EÚ stáva obeťou elektronickej kriminality. Výskyt týchto kriminálnych aktivít sa každých 18 mesiacov zdvojnásobí. Internet je momentálne považovaný za najslobodnejšie médium a na rozdiel napríklad od novín či televízie jeho obsah žiadny orgán oficiálne nekontroluje.

Občianske združenie eSlovensko v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a so Slovenským výborom pre UNICEF pripravilo projekt zameraný na bezpečnejšie používanie internetu. Projekt získal finančnú podporu od Európskej komisie v rámci komunitárneho programu Safer Internet plus. V súčasnosti sa začína s jeho implementáciou. Vďaka tomuto projektu sa v najbližších dvoch rokoch dozvieme viac o antivíroch a rôznych technologických a softvérových riešeniach slúžiacich na zamedzenie príjmania obsahov, ktoré sú zastrašujúce, znevažujúce, obscénne, ohrozujúce súkromie, provokujúce etnickú, rasovú, náboženskú a inú nenávisť. Tiež sa naučíme rozlúštiť schémy internetových podvodov, odhaliť nepravých internetových kamarátov, hry podporujúce násilie, sexuálne odkazy, poučíme sa v poskytovaní osobných údajov.

Táto kampaň nie je kritikou kybersveta. Je osvetou, pomôckou, aby deti dokázali rozlišovať medzi reálnym svetom a vesmírom webu. Na internete trávia podstatnú časť voľného času. V kombinácii s nedostatočnou vnímavosťou najbližšieho okolia sa im tieto dva svetu môžu stať svetom bez hraníc.

Kampaň Zodpovedne.sk má vzdelávať, vytvoriť vzorec na vytvorenie si vlastného názoru, má pomôcť rodičom, má naučiť rozlišovať, čistiť, oddeľovať, liečiť choré, pomáhať spoznávať skutočnosť, riešiť realitu, žiť vlastný život, nielen mať ale aj realizovať vlastný názor.

V Januári budúceho roka bude oficiálne spustená nielen kampaň ale aj stránka www.Zodpovedne.sk. Na nej nájdu odpovede na svoje otázky nielen deti, ale aj mládež, rodičia, či vy pedagógovia. V priamej kampani sa v najbližších dvoch rokoch prostredníctvom desiatok trénerov vyškolí množstvo ďalších školiteľov, ktorí svoje vedomosti budú môcť delegovať až na konkrétne deti. O školenia môžu požiadať nielen školy, ale aj samotní pedagógovia, či rodičia. Všetko, čo by vás ohľadom školení mohlo zaujímať sa dozviete na www.Zodpovedne.sk. Stránka bude spustená v januári budúceho roka. Rovnako sa naši školitelia budú zúčastňovať verejných prednášok, organizovaných detských letných aktivít, akými sú pobyty detí v centrách voľného času, či letné kurzy, tábory. Všetky informácie získate rovnako na www.Zodpovedne.sk. Združená linka pomoci www.Pomoc.sk bude spustená vo februári budúceho roka v spolupráci so Slovenským výborom pre UNICEF. Nemenej podstatnou súčasťou kampane je manuál bezpečného internetu pre deti, mládež, rodičov a školiteľov (tréneri, učitelia...). Tieto zrozumiteľné a pútavé brožúrky budú distribuované trénermi, alebo prostredníctvom direct mailu. Uchádzať sa o ne môžete na našej domovskej stránke.

So zrejmou podporou slovenských médií sa budeme snažiť dostať túto tému do popredia verejného záujmu. Keď zvážime prínosy internetu s istotou dôjdeme k tomu, že se oplatí dieťa k počítaču púšťať. S dobrým prístupom rodičov sa dá minimalizovať nebezpečenstvo a malý hrdina s prístupom k počítaču bude ďaleko lepšie prospievať nielen v škole, ale tiež medzi kamarátmi a v ďalšom živote.

Lívia Kramárová