JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Prevenciou k ochrane

Sexuálne znuežívanie detí patrí na Slovensku k jednému z najzávažnejších trestných činov a môže sa trestať odňatím slobody až na 20 rokov. Ani takýto prísny trest však nevykompenzuje bolesť, ktorú si nevinné dieťa muselo vytrpieť a bohužiaľ, ani neodradí choromyseľných ľudí od páchania týchto trestných činov hoci vedia, čo riskujú. Najsmutnejšie však na tom je, že niektoré rany si dieťa so sebou nesie celý život, čo ovplyvňuje jeho vzťahy neskôr v partnerstve či v rodine.

Hoci je téma sexuálneho zneužívania detí čoraz viac diskutovanejšou v médiách, u väčšiny ľudí dominuje postoj, že ich sa to v skutočnosti netýka. No práve naopak, táto téma sa týka každého z nás, pretože kým o týchto veciach nebudeme verejne hovoriť, naše deti sa nedozvedia, ako sa treba chrániť pred sexuálnymi deviatmi, či pred inými ľuďmi, ktorí by ich chceli nejakým spôsobom zneužiť. Preto sa snažíme venovať osobitnú pozornosť preventívnym projektom zameraným na deti. Chceme ich tak naučiť rozlíšovať medzi normálnym a podozrivým správaním dospelých, varovať ich pred rizikovými situáciami, v ktorých sa môžu ocitnúť, ak niekomu až príliš dôverujú a v každom prípade ich motivovať k tomu, aby o probléme vždy niekomu povedali.

24. novembra minulého roku bol v spolupráci s neziskovou organizáciou Zátišie – prameň nádeje spustený pilotný projekt prevencie sexuálneho zneužívania detí a výroby detskej pornografie.V novembri a decembri sa doň zapoja všetky základné a stredné školy v slovenskom meste Nitra, od januára 2009 potom školy na celom Slovensku. Cieľom projektu je poukázať na závažnosť tejto problematiky a zároveň ju pomôcť odtabuizovať v spoločnosti. Informácie o nástrahách, ktoré deťom hrozia zo strany pedofilov a o tom, čo robiť v prípade sexuálneho zneužívania možno nájsť na billboardoch, plagátoch v školách, presklených tabuliach v mestách a internetovej stránke www.stoppedofilom.sk. Projekt zahŕňa prednášky pre deti a vzdelávanie výchovných poradcov na školách. Odbornými garantmi projektu sú prezident Policajného zboru SR Ján Packa a ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová. Webová stránka, na ktorej sa môžu anonymne prihlásiť zneužívané deti, funguje zhruba mesiac a už sa prostredníctvom nej na neziskovú organizáciu Zátišie nakontaktovalo šesť detí. Podnety už rieši polícia.

Ďalším projektom, ktorý sa venuje téme detskej pornografie, pedofílie a sexuálneho obťažovania, a to špeciálne prostredníctvom internetu a mobilných telefónov, je projekt Zodpovedne.sk. Projekt funguje na Slovensku už od roku 2007 a vychádza z komunitárneho programu Európskej únie Safer Internet Plus, ktorý v súčasnosti prebieha takmer vo všetkých krajinách EÚ. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o bezpečnom a zodpovednom užívaní internetu, a tak zabezpečiť prevenciu pred internetovou kriminalitou. Detská pornografia je najrozšírenejšia práve na internete, práve tu číhajú potenciálni páchatelia na svoje nové obete. Snažíme sa preto deťom vysvetliť, aké dôležité je dávať si pozor na to, aké fotografie či videá dávajú na internet, s kým chat-ujú a aké osobné údaje sprístupňujú. Deťom sa prihovárame priamo v školách, prostredníctvom letákov a výtlačkov v školských zošitoch, ale aj prostredníctvom televízie. Minulý rok bol počas letných prázdnin vysielaný televízny spot s názvom „Kde je Miro?“ inšpirovaný jeho nemeckou verziou „Wo ist Klaus?“, ktorý získla aj medizárodné ocenenie. Téma pedofílie v tomto spote rezonovala na záver, kedy sa starší pán milo prihovoril malému dievčatku, podal mu ruku a odvliekol ju preč. Niekoľko mesiacov štátna televízia vysielala reláciu Cookie.sk, ktorá sa venovala nielen internetovým nástrahám, ale aj zábave a novinkám. Samozrejme jednou z tém, ktorej sa relácia venovala, bolo aj využívanie internetu na sexuálne obťažovanie detí. Pre deti bola zriadená linka pomoci, Pomoc.sk, ktorá deťom ponúka psychologické poradenstvo v súvislosti s nebezpečenstvami na internete, ako je napr. aj šikanovanie, prenasledovanie, stretnutie s neznámou osobou, a pod. Napokon tak, ako aj ostatné európske krajiny, aj my máme svoj Safer Internet Day, ktorý v tomto roku vychádza na 10. februára, na ktorom sa snažíme upútať pozornosť na samotný projekt a problematiku, ktorú rieši, a to formou organizovania podujatí pre deti a mládež, súťaží a hudobných vystúpení.

V súčasnosti pripravujeme ďalší projekt Stopline.sk, ktorý bude na projekt Zodpovedne.sk voľne nadväzovať. Cieľom je umožniť nahlasovanie nelegálneho obsahu na internete prostredníctvom internetového portálu, s ktorým budú spolupracovať príslušné policajné zložky. Projekt chceme propagovať aj medzi deťmi, aby vedeli, že akékoľvek podozrivé e-maily alebo chatové komunikácie, ktoré dostanú, môžu práve na tejto stránke nahlásiť.

Prevenciu považujem za kľúčový spôsob, akým chrániť deti a mládež pred sexuálnym zneužívaním. V tomto smere nestačia len zákony, či činnosť polície, tie totiž prichádzajú častokrát až po spáchaní trestného činu. No pre dieťa, ktoré si znáša následky celý život, to môže byť už neskoro.

Robert Kaliňák

Podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky

Predseda Rady vlády pre prevenciu kriminality SR

Originál článok na stiahnutie

Robert Kaliňák