JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Deň ochrany osobných údajov: Naučme deti správať sa zodpovedne na internete

Bratislava (28. januára) – Pri príležitosti medzinárodného Dňa ochrany osobných údajov sa dnes v Bratislave uskutočnila tlačová beseda na tému „Vieme ochrániť osobné údaje pre naše súkromie i bezpečie detí?“. Podujatie, nad ktorým prevzal záštitu primátor hlavného mesta SR Bratislavy Andrej Ďurkovský, pripravil Úrad na ochranu osobných údajov v spolupráci s mimovládnou organizáciou eSlovensko. Na záver besedy venovala organizácia eSlovensko základným školám v Bratislave 500 DVD nosičov s výukovým materiálom, ktorý pomôže učiteľom oboznámiť žiakov s rizikami spojenými s neuváženým poskytovaním osobných údajov na internete.

 

Na besede sa zúčastnili zástupcovia Úradu na ochranu osobných údajov, Ministerstva kultúry SR, Linky detskej istoty, Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a organizácie eSlovensko, ktorá sa špecializuje na otázky bezpečného využívania internetu. Názor mládeže na túto otázku predstavil Slavomír Oslej, predseda mestského detského parlamentu hlavného mesta Bratislavy. Účastníci besedy vysvetlili, čo sa skrýva pod pojmom osobné údaje a hovorili o rozličných spôsoboch, ako môže dôjsť k ich odcudzeniu a zneužitiu, najmä vo virtuálnom priestore. Zároveň uviedli, ako možno úniku osobných údajov predísť a ako môžu rodičia chrániť svoje deti pred nástrahami internetu. Keďže v súčasnosti trávia deti čoraz viac času na internete a využívajú ho predovšetkým ako komunikačný prostriedok, je nevyhnutné poučiť ich o rizikách, ktoré tu na nich striehnu a zabezpečiť, aby si osvojili základy bezpečného používania internetu.

Na záver podujatia prijala vedúca oddelenia kultúry, školstva a športu Ema Tesarčíková od Miroslava Drobného z organizácie eSlovensko 500 kusov DVD nosičov s animovanými rozprávkami OVCE.sk, ktoré rozošlú spolu s metodickým materiálom bratislavským školám, centrám voľného času a knižniciam. Ostatní záujemcovia z radov organizácií, zaoberajúcich sa prácou s deťmi a mládežou, si môžu uvedené DVD v potrebnom počte prevziať vo Front Office (Servise pre občana) na prízemí v budove Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava. Rozprávky poukazujú najmä na to, že deti často bez uváženia komunikujú na internete s cudzími osobami, ktoré si získajú ich dôveru a následne vylákajú od nich osobné informácie či fotografie za účelom ich zneužitia pre podvody, ako aj ich zverejnenia nevhodným spôsobom na webe. Príbehy dôverčivých ovečiek majú poslúžiť učiteľom ako inovatívny doplnkový vyúkový materiál o zodpovednom správaní sa na internete.

Medzinárodný Deň ochrany osobných údajov sa aj na Slovensku pripomína od roku 2007, čiže dnes je to už po štvrtý raz. V súčasnosti, keď sú naše osobné údaje v elektornickej podobe často i bez nášho vedomia uložené v najrôznejších databázach, je potrebné poukázať na ich ochranu ako súčasť súkromia, ktoré patrí medzi základné ľudské práva. Partnermi projektu OVCE.sk sú Ministerstvo vnútra SR, Slovenský výbor pre UNICEF a spoločnosť Slovak Telekom. Projekt Zodpovedne.sk je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci komunitárneho programu Safer Internet plus a programu Základné práva a občianstvo.

eSlovensko, o.z.