JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Stopline.sk dáva stop nezákonnému obsahu na internete

Pri príležitosti dnešného Dňa bezpečného internetu začal svoju činnosť Stopline.sk. Jeho cieľom je bojovať proti nezákonnému obsahu a činnostiam v súčinnosti s medzinárodnou sieťou INHOPE odhaľovať najmä prípady zneužívania detí, prejavy rasizmu a xenofóbie na internete. Myšlienku bezpečného internetu pre deti a mládež prišli na slávnostné podujatie do bratislavského Auparku podporiť zástupcovia štátneho sektora, známi umelci a partneri projektu.

Stopline.sk je národné centrum pre nahlasovanie nezákonného obsahu a činností na internete s dôrazom na ochranu detí a mládeže. Jeho činnosť vychádza z programu Európskej komisie Safer Internet Plus. Odteraz môže každý užívateľ internetu prostredníctvom online formulára na stránke www.Stopline.sk nahlasovať podozrivý obsah. Hlásenie môže podať anonymne alebo v prípade, ak má záujem o spätnú väzbu, uvedie svoje kontaktné údaje. Podnety v centre analyzujú špecialisti, ktorí podozrivé stránky zo Slovenska posielajú na prešetrenie Policajnému zboru. Ak ide o stránky nachádzajúce sa mimo územia SR, zasiela ich Stopline.sk partnerským organizáciám združeným v medzinárodnej sieti INHOPE, ktoré sa nimi budú ďalej zaoberať.

„Je dobré, že okrem osvety o bezpečnom používaní internetu mladými ľuďmi vznikla i služba, ktorá bude odhaľovať prípady zneužívania detí vo virtuálnom priestore. So zvyšujúcou sa dostupnosťou moderných techológií sú bohužiaľ takéto prípady čoraz častejšie,“ povedal tajomník Rady vlády SR pre prevenciu kriminality Jozef Halcin počas slávnostného spustenia Stopline.sk. Svojou účasťou Stopline.sk podporili aj ďalší predstavitelia štátneho sektora – štátna tajomníčka Ministerstva školstva SR Bibiána Obrimčáková a členka Riadiaceho výboru Rady Európy pre médiá Nataša Slavíková.

O zábavu najmä detských divákov sa postarali známy raper Rytmus a tanečníci Johnny Perfekto a Lady Mel. Deti mohli za asistencie profesionálnych inštruktorov loziť po lezeckej sieti, ktorá bola súčasťou podujatia a predstavovala pavučinu svetovej počítačovej siete www. K národným vlajkám krajín, v ktorých už podobná služba funguje, pripojil víťaz detskej súťaže slovenskú vlajku a zároveň zo siete symbolicky odstránil prvý nevhodný obrázok.

Hlavnými partnermi centra Stopline.sk sú spoločnosť T-Mobile Slovensko, a. s., Ministerstvo vnútra SR, Linka detskej istoty UNICEF, Telefónica O2 Slovakia, s. r. o. a SK-NIC, a. s. Zriadenie centra vychádza z komplexného programu, ktorého súčasťou sú aj projekty Zodpovedne.sk, Pomoc.sk a animované rozprávky OVCE.sk, zamerané na bezpečnosť na internete.

INHOPE je medzinárodná asociácia národných centier na nahlasovanie nezákonného obsahu na internete, ktorá vznikla v roku 1999 v rámci akčného plánu Európskej komisie s názvom Bezpečnejší internet (Safer Internet Action Plan). Momentálne združuje 36 takýchto centier v 31 krajín sveta: Austrália, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, ČĽR (Taiwan), Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Japonsko, Juhoafrická republika, Južná Kórea, Kanada, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rusko, Slovinsko, Španielsko, Taliansko, USA a Veľká Británia. Zriadením centra Stopline.sk sa k nim pridáva i Slovensko ako posledná krajina Visegrádskej štvorky. Stopline.sk sa bude v najbližšom období uchádzať o členstvo v sieti INHOPE.

eSlovensko, o.z.