JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение
Projek Stopline.sk získal ocenenie ITAPA

Projek Stopline.sk získal ocenenie ITAPA

Projekt Stopline.sk získal čestné uznanie medzinárodného kongresu ITAPA v kategórií Nové služby. V rámci podujatia ITAPA 2010 bol projekt Stopline.sk ocenený v rámci deviateho ročníka súťaže o najlepší IT projekt v oblasti verejnej správy. Cieľom súťaže je oceniť, zviditeľniť a spropagovať projekty, ktoré sú pozoruhodné inovačným prístupom pri modernizácii verejnej správy, ako aj podporiť výmenu najlepších skúseností formou prípadových štúdií.

Projekt prevádzkuje národné centrum pre nahlasovanie nezákonného obsahu alebo činností na internete, najmä zneužívanie detí, rasizmus a xenofóbiu a iný obsah a činnosti, ktorí vykazujú znaky trestného činu. Projekt Stopline.sk bol spustený vo februári 2010 a stal sa členom Medzinárodnej asociácie internetových hotline liniek INHOPE. Počas svojej činnosti analyzoval vyše 300 hlásení z takmer celého sveta a zúčastnil sa na viacerých stretnutiach medzinárodnej siete.

eSlovensko, o.z.