JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение
Zodpovedne.sk

Zodpovedne.sk

Projekt Zodpovedne.sk zastrešuje Európska komisia v rámci komunitárneho programu Safer Internet plus (www.SaferInternet.org). Cieľom projektu je: Zapojiť sa do európskej siete a zdieľať skúsenosti národných uzlov; Zriadiť a prevádzkovať slovenský uzol Zodpovedne.sk; Zvyšovať povedomie o zodpovednom používaní internetu, mobilnej komunikácie a prevencia pred trestnými činmi; Zriadiť a prevádzkovať Združenú linku pomoci Pomoc.sk (0800 500 500). Realizátori projektu sú Ministerstvo vnútra, Slovenský výbor pre Unicef a občianske združenie eSlovensko. Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ, MVSR, eSlovensko a komerčného sektora. Trvanie projektu je od augusta 2007 do apríla 2009, hlavná mediálna kampaň začína od januára 2008.

 

Prečo zvyšovať povedomie o zodpovednom správaní sa na internete a v mobilnej komunikácii? Podľa výskumu v Českej republike 91% detí poskytne svoju emailovú adresu neznámej osobe, 79% poskytne svoje telefónne číslo, 72% fotografiu, takmer polovica poskytne adresu domov! Na stretnutia s neznámou osobou viac ako 50% detí aj príde bez vedomia svojich rodičov.

Projekt sa venuje nasledovným okruhom rizík internetu, mobilnej komukácii a nových technológií: Pedofília, pornografia; Šikanovanie (Ponižovanie, zosmiešňovanie, zastrašovanie, ohováranie, nadávanie...); Rasizmus, xenofóbia (Diskriminácia, fašizmus, neonacizmus...); Sebapoškodzovanie (Anorexiu, bulímiu, samovraždy, drogy, sekty...); Násilie (Terorizmus, agresivita...); Stretnutie s neznámou osobou (Grooming...); Poskytovanie osobných údajov; Internetové podvody (Falšovanie počítačových údajov, porušenia autorských a príbuzných práv...).

PRIPRAVOVANÉ VÝSTUPY:

  • Pomoc.sk - helpline linka, 0800-500 500, 24 hodín/7 dní, spustená od 6. 2. 2008
  • Cookie.sk – TV relácia 42 častí, týždenne po celý rok 2008, 5-15min.
  • 2 internetové portále: Zodpovedne.sk, Pomoc.sk
  • 300.000 ks učebníc, pracovných zošitov s informáciami o projekte v základných a stredných školách.
  • 40.000 ks plagátov, letákov, brožúr
  • Rozhlasové vysielanie, Periodická tlač, 8 pracovných stretnutí v krajských mestách, Týždňová tour Safer Internet, Okrúhle stoly pre lokálne autority, Seminár pre rodičov a deti, Letné počítačové kurzy
  • TV spoty

Miroslav Drobný