JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Stopline.sk bojuje proti nezákonnému obsahu na internete v sieti INHOPE

Horúce linky tvoria účinnú prvú líniu v obrane proti nezákonnej činnosti na internete. Na Slovensku môžu zástupcovia verejnosti podať správu o niečom, o čom majú podozrenie, že je nelegálne na internete cez národné centrum pre nahlasovanie nezákonného obsahu alebo činností na internete Stopline.sk, ktoré prevádzkuje občianske združenie eSlovensko. Stopline.sk zabezpečí, že záležitosť sa vyšetrí a ak sa zistí, že sa jedná o nezákonný obsah, snahou Stopline.sk je v súčinnosti so slovenskou políciou a internetovým poskytovatelom služby ho zablokovať. Dalšie informácie nájdete na stránke www.stopline.sk.

 

INHOPE je Medzinárodná asociácia internetových horúcich liniek. Jeho cielom je podpora a zvýšenie výkonu 39 internetových horúcich liniek po celom svete, zabezpečenie rýchlych krokov v reakcii na správy s potencionálne nelegálnym obsahom, vrátane sexuálneho zneužívania detí, a tým zabezpečenie toho, aby sa internet stal bezpečnejším miestom. Slovenská horúca linka bola prijatá do siete INHOPE v máji 2010.

INHOPE zverejnila svoju výročnú správu za rok 2010. INHOPE predstavuje sieť internetových horúcich liniek v 34 krajinách bojujúcich proti pohlavnému zneužívaniu detí na internete. Hlavné závery vyplývajúce zo správy:

 • počet horúcich liniek sa zvýšil na 39
 • v roku 2010 INHOPE s podporou Európskej komisie vyvinul a sprevádzkoval INHOPE systém riadenia hlásení, ktorý prvýkrát zozbieral presné údaje o pohlavnom zneužívania detí na internete.

Štatistika siete INHOPE:

 • Hlásenia: zaznamenaných bolo viac ako 24 000 hlásení o sexuálnom zneužívaní detí spracovaných INHOPE horúcimi linkami v roku 2010.
 • Vek obetí: 71% obetí bolo mladistvých, 4% obetí boli maloletých a 25% obetí bolo dospievajúcich.
 • Pohlavie obetí: 77% obetí boli dievčatá, 11% obetí boli chlapci a v 12% prípadov boli zasiahnuté obe pohlavia.
 • Typ webovej stránky: 78% hlásených stránok bolo nekomerčných a 22% bolo komerčne orientovaných a vyžadovali si platbu v nejakej forme.
 • Štatistika Stopline.sk:
 • Hlásenia: 456
 • Z toho potencionálne nezákonný obsah: 118
 • Rozdelenie hlásení:
 • Zneužívanie detí: 55
 • Rasizmus a xenofóbia: 43
 • iné: 260

eSlovensko, o.z.