JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Internet môže byť nebezpečný – vedia to aj Nepočujúci

Slovak Telekom a nezisková organizácia eSlovensko zorganizovali prednášku o rizikách internetu pre Nepočujúcich študentov v Kremnici

Cieľom je učiť nepočujúce deti a mládež v posunkovom jazyku, ktorému rozumejú, ako sa správať na internete

Mnoho ľudí so sluchovým postihnutím má problém pochopiť informácie z napísaného textu. Preto sa dennodenne boria s nedostatkom informácií. Práve kurzy, tlmočené do posunkového jazyka, sú pre nich možnosťou dozvedieť sa dôležité informácie a zároveň sa aj opýtať na to, čo ich zaujíma. Slovak Telekom, ktorý komunitu Nepočujúcich podporuje už deväť rokov, zorganizoval spolu s neziskovou organizáciou eSlovensko prednášku o rizikách internetu tlmočenú aj v posunkovom jazyku pre sluchovo postihnutých študentov Základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej Viliama Gaňu v Kremnici. „Našou prioritou je dať Nepočujúcim možnosť získať vo svojom jazyku dôležité informácie aj o téme akou je bezpečnosť detí na internete, ktorou sa dlhodobo zaoberáme,“ hovorí šéf korporátnej komunikácie Slovak Telekom Ján Kondáš.

Cieľom návštevy sluchovo postihnutých študentov v Kremnici bolo upozorniť na riziká, ktoré sa na internete nachádzajú. Lektori tieto témy deťom predstavili prostredníctvom edukačných kreslených rozprávok OVCE.sk. Nové časti sa len nedávno objavili na internete a DVD. V rozprávkach postavičky deťom radia, ako sa nestať obeťou reťazových mailov, virtuálneho prenasledovania či zneužitia údajov. Všetky rozprávky nájde verejnosť na adrese www.ovce.sk. Dostupné sú aj v posunkovom jazyku. Nechýba ani príručka pre rodičov, ako s príbehmi pracovať.