JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Súťaž Zodpovedne.sk Zmena uzávierky do 31. januára 2012

Pravidlá súťaže Zodpovedne.sk

Hlavným cieľom súťaže projektu Zodpovedne.sk je zvyšovať povedomie, šíriť osvetu o zodpovednom používaní internetu, mobilnej komunikácie a nových technológií pre deti a mládež na Slovensku. Súťaž chce oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu študentov, učiteľov, preventistov, škôl a samospráv pri bezpečnom využívaní informačno-komunikačných technológií.

 

  1. Časový harmonogram súťaže
   1. Do tretieho ročníka súťaže je možné prihlásiť projekty, ktoré sa uskutočnili alebo vytvorili v období od januára 2011 do januára 2012.
   2. Uzávierka prijímania materiálov je 15. január 2012. (ZMENA UZÁVIERKY DO 31. JANUÁRA)
   3. Vyhodnotenie súťaže je 1. február 2012.
   4. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže bude 7. februára 2012 počas medzinárodného Dňa bezpečného internetu.
  2. Kategórie a súťažiaci
   1. Hlavné kategórie sú:
    • Žiaci do 11 rokov
    • Žiaci od 12 do 15 rokov
    • Žiaci nad 16 rokov
    • Preventisti
    • Školy
    • Samosprávy
   2. Žiacke projekty môžu podávať jednotlivci alebo skupiny. Práca žiakov bude koordinovaná vedúcim – kontaktnou osobou (rodič, učiteľ, vychovávateľ...). Pri súťažiacich žiakoch v tíme sa berie do úvahy vek najstaršieho z nich.
   3. Preventisti (policajt, mestský policajt, CPPPaP, knižnica...) môžu podávať projekt, v ktorom opíšu svoje preventívne aktivity a počet zapojených žiakov.
   4. Školy môžu podávať projekt, v ktorom opíšu preventívne aktivity realizované v škole a počet zapojených tried, žiakov, rodičov.
   5. Samosprávy (mesto, obec, samosprávny kraj...) môžu podávať projekty, v ktorých opíšu preventívne aktivity realizované na území samosprávy a počet zapojených žiakov.
  3. Súťažná úloha
   1. Súťažnou úlohou pre žiakov je vytvoriť materiál: obrázok, plagát, leták, komiks, prezentáciu, www stránku, scenár, krátky film, mobilný spot, videoklip so zameraním na prevenciu negatívnych javov spojených s používaním nových technológií alebo so zameraním na ich pozitívne využívanie.
   2. Súťažnou úlohou pre preventistov, školy a samosprávy je vytvoriť projekt, v ktorom popíšu preventívne aktivity v oblasti zodpovedného a bezpečného používania nových technológií realizované za obdobie január 2011 až január 2012. V projekte uvedú počet zapojených žiakov.
   3. Témy súťaže sú oblasti, ktorým sa venuje projekt Zodpovedne.sk:
    • Netolerancia na internete
    • Zneužitie osobných údajov
    • Internetové známosti
    • Kyberšikanovanie
    • Sexualita na internete
    • Závislosti
    • Hry a gambling
    • Mobily
    • Nevhodný obsah na internete
    • Nevyžiadaný obsah
    • Internetové podvody, nelegálny download
   4. Súťažiaci musia v stanovenom termíne poslať URL linku umiestnenia materiálu alebo samotný elektronický materiál na emailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou na adresu: eSlovensko, P. O. Box 66, 840 00 Bratislava 4. Povinné je uviesť názov práce/projektu, kategóriu, do ktorej sa prihlasuje, meno kontaktnej osoby, jej email a telefón.
  4. Vyhodnotenie súťaže
   1. Kritériá hodnotenia súťaže sú pri prácach žiakov: naplnenie tém súťaže, zrozumiteľnosť posolstva, kvalita spracovania, originalita, využiteľnosť v preventívnych aktivitách...
   2. Kritériá hodnotenia súťaže sú pri projektoch preventistov, škôl a samospráv: počet zapojených žiakov, počet zrealizovaných aktivít, miera zapojenia žiakov, originalita aktivít.
   3. Súťaž vyhodnocuje viacčlenná porota zložená z partnerov projektu.
   4. Členovia poroty majú právo prihlásiť do súťaže materiál, ktorý je voľne dostupný na internete a vedia kontaktovať jeho autorov.
   5. Ocenené budú najlepšie práce a projekty v jednotlivých kategóriách. Okrem toho budú udelené špeciálne ceny za najlepší projekt a najlepší scenár. Ak porotu zaujme niektorý z hodnotených materiálov, môže udeliť ďalšie špeciálne ceny.
   6. Súťaž je organizovaná jednostupňovo.
   7. Webové stránky súťaže sú na adrese: zodpovedne.sk
   8. Víťazné práce a projekty súťaže budú zverejnené na internetovej stránke projektu Zodpovedne.sk, tlačených a elektronických materiáloch a využívané v preventívnych aktivitách.
   9. Príklady projektov: najlepšie žiacke video súťaže 2009 , projekt mesta Považská Bystrica
  5. Partneri súťaže
   1. Súťaž vyhlasujú spoločne eSlovensko, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Únie miest Slovenska, Slovenský výbor pre UNICEF, Slovanet, Microsoft, SK-NIC a Slovak Telekom. Súťaž je podporovaná Európskou komisiou v rámci komunitárneho programu Safer Internet plus.