JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Deti v sieti – nová publikácia o rizikách internetu

Novinka z dielne eSlovenko, o.z. – prehľadná publikácia, v ktorej nájdete všetko, čo potrebujete vedieť o základných ohrozeniach internetu.

eSlovensko o.z. vám predstavuje novú publikáciu Deti v sieti – Riziká virtuálneho priestoru a ochrana pred nimi. Publikácia na 92 stranách prináša prehľad základných ohrození internetu, vysvetľuje, ako tieto riziká vyzerajú a ako ich rozpoznať. Následne sa dozviete, ako pred týmito rizikami ochrániť vaše deti a akým spôsobom sa s nimi o tejto téme rozprávať. Dobrá informovanosť je totiž základným predpokladom úspešnej prevencie.

 

Publikácia je určená rodičom, ale aj učiteľom a iným pracovníkom s deťmi a mládežou, ktorí sa tejto problematike venujú a chcú sa v nej lepšie orientovať.

Každá z 11 kapitol publikácie sa venuje jednému riziku:

 • Hry a gambling
 • Internetové podvody
 • Internetové známosti
 • Kyberšikanovanie
 • Mobily
 • Netolerancia na internete
 • Nevhodný obsah
 • Nevyžiadaný obsah
 • Sexualita na internete
 • Závislosti
 • Zneužitie osobných údajov

V úvode každej kapitoly stručne približujeme riziko a vysvetľujeme význam pojmov, ktoré súvisia s témou. Ďalej sa venujeme podrobnejšiemu opisu rizika a jeho prejavov, so špeciálnym dôrazom na nebezpečenstvá, ktoré predstavuje pre deti a dospievajúcich. Jednotlivé riziká ilustrujeme reálnymi príkladmi zo Slovenska i zahraničia. Nasledujúca časť prináša rady pre rodičov, ako ochrániť deti pred týmito ohrozeniami. V závere kapitoly uvádzame tipy pre deti a dospievajúcich, ktoré by mali odznieť v prevencii, formulované tak, aby boli pre deti zrozumiteľné a prístupné. Súčasťou každej kapitoly sú tiež zdroje, z ktorých sme čerpali informácie.

Vydanie publikácie finančne podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenského inštitútu mládeže IUVENTA a spoločnosť Slovak Telekom, ktorá sa dlhodobo venuje ochrane detí na internete a pri mobilnej komunikácii..

Publikáciu Deti v sieti – Riziká virtuálneho priestoru a ochrana pred nimi si môžete stiahnuť zadarmo ako elektronickú knihu v internetovom kníhkupectve Martinus.sk alebo vo formáte pdf priamo tu.

eSlovensko, občianske združenie pre informatizáciu Slovenska sa podieľa na príprave a realizácii niekoľkých národných projektov v oblastiach eBezpečnosť, eInklúzia, eTurizmus a eGovernment.

Zodpovedne.sk je projekt, ktorý sa zameriava na propagáciu bezpečného používania internetu a nových technológií. Pripravuje animované rozprávky OVCE.sk, informačné materiály a prednášky pre pracovníkov s deťmi a mládežou i pre deti a mládež. Pomoc.sk je bezplatná telefonická a internetová linka pomoci so zameraním na internet a nové technológie. Stopline.sk je centrum pre nahlasovanie nezákonného obsahu na internete. Tieto projekty sú podporované Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom kultúry SR, Slovenským výborom pre UNICEF, spoločnosťami Microsoft Slovakia, Slovanet a ďalšími. Generálnym partnerom je spoločnosť Slovak Telekom. Projekt Zodpovedne.sk je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Safer Internet.

eSlovensko, o.z.