JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Súťaž Zodpovedne.sk 2012

BRATISLAVA, 7. február 2012, Občianske združenie eSlovensko vyhlásilo súťaž Zodpovedne.sk s cieľom podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu žiakov, študentov, preventistov, škôl a samospráv pri bezpečnom využívaní informačno-komunikačných technológií. Do aktivít realizovaných v súťaži sa zapojilo viac ako 20-tisíc detí z celého Slovenska.

Súťažnou úlohou pre žiakov bolo vytvoriť materiál so zameraním na prevenciu negatívnych javov spojených s používaním nových technológií alebo na ich pozitívne využívanie. Učitelia, školy, preventisti a samosprávy boli ocenení za preventívne aktivity v oblasti zodpovedného a bezpečného používania nových technológií, ktoré zrealizovali za obdobie január 2011 až január 2012. V šiestich hlavných kategóriách získali ocenenie viaceré jedinečné projekty, ktoré si odniesli zaujímavé ceny od jedného z partnerov projektu spoločnosti Microsoft Slovakia.

V kategórii preventistov získali ocenenie Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne ako Najzodpovednejšia knižnica za projekt Nástrahy okolo nás, Mestská polícia Sereď ako Najzodpovednejšia mestská polícia za projekt Bližšie k občanom a Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave ako Najzodpovednejšia polícia za sériu prednášok a medializáciu témy bezpečný internet.

V kategórii samospráv získala zlaté ocenenie a zároveň cenu ako Najzodpovednejšie mesto Považská Bystrica za projekt Ako nestratiť dieťa na internete, do ktorého sa zapojilo 1 057 žiakov základných škôl.

V kategórii škôl získala ocenenie najzodpovednejšia škola ZŠ Martina Kukučína z Dolného Kubína za projekt Médium- zlý démon? a Základná umelecká škola M. Sch. Trnavského z Trnavy cenu za najoriginálnejší projekt – divadelnú hru s názvom Koza na Facebooku.

V kategórii žiakov do 11 rokov bolo udelených päť zlatých ocenení. Cenu za najlepšiu webstránku s názvom Náš Blog si odniesli Tomáš Droba a Juraj Námešný zo ZŠ Jilemnického zo Žiaru nad Hronom, cenu za najlepšiu animáciu o zneužití osobných údajov získal Michal Varga zo ZŠ Vančurova z Trnavy a cenu za najlepšiu prezentáciu o kyberšikane kolektív žiakov zo ZŠ Jilemnického zo Žiaru nad Hronom.

V kategórii žiakov od 12 do 15 rokov bolo udelených dvadsať jedna zlatých ocenení. Cenu za najlepšiu prezentáciu o kyberšikanovaní získala Jitka Fiľová zo ZŠ Hrnčiarska z Humenného. Cenu za najlepšiu webstránku www.ibez.webnode.sk získal kolektív žiakov zo ZŠ Gábora Bethlena z Nových Zámkov a cenu za najlepšiu animáciu s názvom Miceface Juraj Vasek zo ZŠ Martina Kukučína z Dolného Kubína. Najlepšie literárne dielo – báseň o Facebooku vytvorili žiaci 8. B zo ZŠ Jilemnického z Revúcej a najlepšie videá o kyberšikanovaní vytvorili Lívia Spodniaková, Paulína Nováková a Adam Šimo zo ZŠ P. Jilemnického zo Zvolena a Ľuboš Perniš z Gymnázia Vazovova z Bratislavy s názvom Reputation is nothing.

V kategórii žiakov nad 16 rokov bolo udelených pätnásť zlatých ocenení. Cenu za najlepšie kresby získali Marek Jalc za kresbu o zneužití osobných údajov a Kristína Havlíková zo SOŠ Cintorínska z Nitry za kresbu o internetových známostiach. Cenu za najlepšie video s názvom Facebook vs. realita si odniesol Patrik Levický zo Strednej umeleckej školy Ladislava Bielika z Levíc.

Podrobný zoznam zapojených účastníkov, súťažných prác a ocenení si môžete stiahnuť.