JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение
Slovensko v projekte EU Kids Online III.

Slovensko v projekte EU Kids Online III.

Slovensko je od roku 2012 členom súčasťou celoeurópskej siete EU Kids Online III. Táto sieť, financovaná z programu Európskej komisie Safer Internet, združuje výskumníkov a odborníkov z celej Európy a realizuje porovnávací výskum so zameraním na deti, ich správanie a bezpečnosť na internete.

 

V rámci jednotlivých krajín EÚ sú vytvorené národné siete, ktoré združujú ľudí a organizácie, ktoré v tejto oblasti pracujú. Národný tím EU Kids Online III. zastrešuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Súčasťou tohto tímu je aj eSlovensko, o.z., ktoré zabezpečuje šírenie výskumných zistení k odbornej verejnosti – učiteľom, psychológom a ostatným pracovníkom s deťmi a mládežou, ako aj komerčnému sektoru. Zároveň prináša užitočné informácie z praxe pre výskum.