JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Kybernetické prenasledovanie - cyberstalking je už aj na Slovensku trestné

Od 1. septembra 2011 sa Slovensko pridalo ku krajinám, kde je nebezpečné prenasledovanie (stalking) kriminalizované a klasifikované ako trestný čin.

 

§360a Trestného zákona definuje podstatu trestného činu nasledovne: nebezpečné prenasledovanie spočíva v dlhodobom prenasledovaní, ktoré vzbudzuje u poškodeného obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jeho blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršuje kvalitu jeho života. Prenasledovaním sa pritom rozumie vyhrážanie sa ublížením na zdraví alebo inou ujmou poškodenému alebo jemu blízkej osobe, vyhľadávanie osobnej blízkosti poškodeného alebo jeho sledovanie, kontaktovanie prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby, písomne alebo inak proti vôli poškodeného, zneužitie osobných údajov za účelom získania osobného alebo iného kontaktu, alebo iné obmedzovanie poškodeného v jeho obvyklom spôsobe života.

Trest za nebezpečné prenasledovanie môže byť až jeden rok, v závažných prípadoch dokonca až tri roky odňatia slobody.