JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Ako môžu rodičia podporiť svoje deti pri bezpečnom používaní internetu?

Na túto otázku odpovedajú výskumníci z európskej siete EU KidsOnline na základe dlhoročných výskumov o deťoch a ich správaní na internete, a to aj z perspektívy ich rodičov. Hľadajú cestu, ako môžu rodičia podporovať deti spoločnými pozitívnymi zážitkami pri aktivitách na internete namiesto používania zákazov.

Z výskumu vyplynulo, že reštriktívna rodičovská mediácia pri používaní internetu (zakazovanie a obmedzovanie aktivít na internete) síce naozaj zníži riziká, s ktorými sa deti na internete stretávajú, ale zároveň výrazne obmedzí aj ich online príležitosti a osvojovanie nových zručností. Prekvapivo častosť stretnutia detí s rizikami výraznejšie neovplyvnilo použitie technických prostriedkov ochrany, ako je filtrovací softvér.

Naopak, aktívna rodičovská mediácia pri používaní internetu rovnako prispieva k nižšej miere rizík, a čo je najdôležitejšie – aj k nižšej miere nepríjemných pocitov a zranení, ktoré deti zažijú pri používaní nových technológií.

Ako vyzerá aktívna rodičovská mediácia? Rodič sa s dieťaťom o internete rozpráva, je v jeho blízkosti alebo si prisadne k nemu počas aktivít na počítači, skúmajú internet a jeho možnosti spoločne alebo zdieľajú online aktivity. Rodič tak aj svojím vlastným príkladom ukazuje dieťaťu, ako sa na internete správať a zároveň vzniká aj priestor pre prirodzený rozhovor o rizikách, ktorý nevyznieva ako poúčanie. Je celkom samozrejmé, že tínedžeri už ocenia aj určitú mieru súkromia pri online aktivitách, ale väčšina mladších detí takýto rodičovský záujem víta a oceňuje.

Len je škoda, že rodičia si začnú všímať, čo robia ich deti na internete a pristúpia k takejto aktívnej forme mediácie častokrát až po tom, ako deti zažijú na internete niečo nepríjemné...

Prečítajte si viac v správe How can parents support children´s internet safety? , ktorú si môžete stiahnuť u nás.