JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение
Rozprávky OVCE.sk mali úspech aj v Číne

Rozprávky OVCE.sk mali úspech aj v Číne

V rámci projektu zviditeľnenia slovenskej kultúry v Čínskej ľudovej republike zástupcovia eSlovensko o.z. prezentovali v októbri 2012 invenčný projekt Ovce.sk/Sheeplive.eu v Šanghaji a Pekingu. Cieľom projektu bola prezentácia slovenského umenia v ČĽR prostredníctvom rozprávok Ovce.sk/Sheeplive.eu a súvisiacich prednášok zameraných najmä na riziká internetu, médií a nových technológií. Výsledkom projektu bola príprava materiálov a nadabovanie existujúcich a celoeurópsky úspešných slovenských rozprávok OVCE.sk do čínskeho jazyka, široká propagácia slovenského umenia v Číne ako aj naplnenie priorít MK SR v oblasti mediálnej výchovy v rámci bilaterálnej spolupráce medzi Slovenskom a Čínou. Hlavným prínosom projektu je široká propagácia európsky úspešných animovaných rozprávok Ovce.sk/Sheeplive.eu v Ázii, v prvej fáze projektu medzi študentmi a pedagógmi vybranej školy v Pekingu s následným šírením medzi študentmi ďalších škôl a širokú verejnosť.

 

Veľkú pridanú hodnotu mala aktívna účasť PhDr. Nataši Slavíkovej, odborníčky v oblasti mediálnej gramotnosti, odbornej poradkyne animovaného seriálu Ovce.sk a členky pracovnej skupiny európskej komisie pre mediálnu gramotnosť. Čínskym študentom bol prezentovaný európsky prístup k zvyšovaniu úrovne mediálnej gramotnosti, vrátane bezpečného internetu. V prednáškach bol zdôraznený význam mediálnej výchovy v kontexte celoživotného vzdelávania s dôrazom na možnosti využitia webových stránok http://www.medialnavychova.sk a http://www.zodpovedne.sk.

Popri prezentácii projektu Ovce.sk/Sheeplive.eu v čínskom jazyku mala veľký význam taktiež komplexná prezentácia epizód v slovenskom jazyku na Fakulte európskych štúdií BFSU, konkrétne katedrách slovenského, českého i poľského jazyka. Ovce.sk/Sheeplive.eu poslúžia ako didaktická pomôcka k zdokonaleniu jazykov. Študenti z čínskych škôl sa stali tzv. ambasádormi „Bezpečného internetu v kontexte mediálnej výchovy“ pre ďalších čínskych študentov.

Ako sa viacerí zúčastnení študenti vyjadrili, s problematikou internetu prezentovanou v rozprávkach sa priamo stretli a sú s ňou stotožnení. Myšlienka animovaného spracovania sa im veľmi páčila a vyjadrujú jej podporu. Užšiu spoluprácu nadviazali aj pedagógovia, ktorí prejavili záujem šíriť osvetu ďalej rodičom, deťom a študentom ako i medzi pedagógmi navzájom.

Vďaka prezentácii slovenského prostredia, tradičných postáv slovenského regiónu sa podarilo podporiť tiež multikulturálny aspekt projektu. V neposlednej rade prejavil záujem o spoluprácu aj Shanghai Hudec Creative and Cultural Park Preparatory Office, ktorý predstaví projekt Ovce.sk/Sheeplive.eu v čínskom i slovenskom jazyku pri príležitosti otvorenia Hudcovho centra.

Projekt Ovce.sk/Sheeplive.eu prináša výchovný pôvodný slovenský animovaný seriál, ktorý sa vracia k tradíciám pôvodnej kreslenej tvorby pre deti a mládež. Jeho časti sa citlivou formou venujú hrozbám ako je pedofília, nadväzovanie dôverného vzťahu za účelom sexuálneho zneužitia, zverejňovanie a zneužívanie osobných údajov a fotografií na internete, rasizmus a xenofóbia alebo otázky pravdivosti informácií uverejnených na internete. Pre nižšiu vekovú kategóriu detí seriál pôsobí ako prevencia, mládeži nastavuje zrkadlo jej nevhodného správania na internete, dospelých divákov majú rozprávky poučiť i pobaviť. Rozprávky majú klasickú podobu príbehu boja dobra a zla so záverečným ponaučením a odzrkadľujú súčasnú kultúru detí a mládeže a ich životný štýl.

eSlovensko, o.z.

obrazky>>http://zodpovedne.sk/clanky/img/1_800.jpg, 2_800.jpg, 3_800.jpg,