JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Súťaž Zodpovedne.sk 2013

Hlavným cieľom súťaže projektu Zodpovedne.sk je zvyšovanie povedomia a šírenie osvety o zodpovednom používaní internetu, mobilnej komunikácie a nových technológií pre deti a mládež na Slovensku. Súťaž chce oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu študentov, učiteľov, preventistov, škôl a samospráv pri bezpečnom využívaní informačno-komunikačných technológií.

1. Časový harmonogram súťaže

 • 1.1. Do piateho ročníka súťaže možno prihlásiť projekty, ktoré sa uskutočnili alebo vytvorili v období od 1. januára 2013 do 31. januára 2014.
 • 1.2. Uzávierka prijímania materiálov je 31. januára 2014.
 • 1.3. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže prebehne počas medzinárodného Dňa bezpečného internetu 11. februára 2014.

2. Kategórie a súťažiaci

 • 2.1. Hlavné súťažné kategórie sú:
  • žiaci do 12 rokov
  • žiaci od 13 rokov
  • preventisti
  • školy
  • samosprávy
  • najlepší projekt
 • 2.2. Žiacke projekty môžu podávať jednotlivci alebo skupiny. Prácu žiakov by mal koordinovať vedúci – kontaktná osoba (rodič, učiteľ, vychovávateľ...). V prípade súťažiacich skupín sa berie do úvahy vek najstaršieho žiaka.
 • 2.3. Preventisti (policajt, mestský policajt, CPPPaP, knižnica...) môžu podať projekt, v ktorom opíšu svoje aktivity zamerané na prevenciu a počet zapojených žiakov.
 • 2.4. Školy môžu podať projekt, v ktorom opíšu preventívne aktivity realizované v škole a počet zapojených tried, žiakov a rodičov.
 • 2.5. Samosprávy (mesto, obec, samosprávny kraj...) môžu podávať projekty, v ktorých opíšu preventívne aktivity realizované na území samosprávy a počet zapojených žiakov.
 • 2.6. Najlepší projekt je kategória, do ktorej sa môžu zapojiť všetky vekové skupiny. Na účasť v nej treba vytvoriť projekt v oblasti bezpečného internetu, ktorý bude obsahovať opis projektu, počet zapojených osôb a rozpočet. Najlepšie projekty budú zrealizované s pomocou Zodpovedne.sk.

3. Súťažná úloha

 • 3.1. Súťažnou úlohou pre žiakov je vytvoriť materiál: obrázok, plagát, leták, komiks, prezentáciu, internetovú stránku, blog, aplikáciu, scenár, krátky film, mobilný spot, videoklip so zameraním na prevenciu negatívnych javov spojených s používaním nových technológií alebo so zameraním na ich pozitívne využívanie.
 • 3.2. Súťažnou úlohou pre preventistov, školy a samosprávy je vytvoriť projekt, v ktorom popíšu preventívne aktivity v oblasti zodpovedného a bezpečného používania nových technológií realizované za obdobie január 2013 až 31. január 2014. V projekte uvedú počet zapojených žiakov.
 • 3.4. Témy súťaže sú oblasti, ktorým sa venuje projekt Zodpovedne.sk:
  • Netolerancia (hlavná téma súťaže) - rasizmus, xenofóbia, národnostná neznášanlivosť, antisemitizmus...
  • Zneužitie osobných údajov
  • Internetové známosti
  • Kyberšikanovanie
  • Sexualita na internete
  • Závislosti
  • Mobily
  • Nevhodný obsah na internete
  • Nevyžiadaný obsah
  • Internetové podvody, nelegálny download
 • 3.5. Súťažiaci musia v stanovenom termíne poslať URL linku umiestnenia materiálu alebo samotný elektronický materiál na emailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou na adresu: eSlovensko, P. O. Box 66, 840 00 Bratislava 4. Materiál treba označiť povinnými údajmi: názov práce/projektu, súťažná kategória, meno kontaktnej osoby, jej email a telefón.
 • 3.6. Dokument s pravidlami súťaže je dostupný na stiahnutie, na konci tohto článku.

4. Vyhodnotenie súťaže

 • 4.1. Kritériá hodnotenia súťaže v kategórii žiakov: naplnenie tém súťaže, zrozumiteľnosť posolstva, kvalita spracovania, originalita, využiteľnosť v preventívnych aktivitách.
 • 4.2. Kritériá hodnotenia súťaže v kategóriách preventistov, škôl a samospráv: počet zapojených žiakov, počet zrealizovaných aktivít, miera zapojenia žiakov, originalita aktivít.
 • 4.3. Súťaž vyhodnocuje viacčlenná porota zložená z odborníkov a partnerov projektu Zodpovedne.sk.
 • 4.4. Členovia poroty majú právo prihlásiť do súťaže materiál, ktorý je voľne dostupný na internete a vedia kontaktovať jeho autorov.
 • 4.5. Ocenené budú najlepšie práce a projekty v jednotlivých kategóriách. Okrem toho budú udelené špeciálne ceny za najlepší projekt a najlepší scenár. Ak porotu zaujme viacero hodnotených materiálov, môže udeliť ďalšie špeciálne ceny.
 • 4.6. Súťaž je organizovaná jednostupňovo.
 • 4.7. Webové stránky súťaže sú na adrese: http://zodpovedne.sk
 • 4.8. Víťazné práce a projekty súťaže budú zverejnené na internetovej stránke projektu Zodpovedne.sk, v tlačených a elektronických materiáloch a využívané pri preventívnych aktivitách.
 • 4.9. Najlepšie práce a projekty postúpia do európskej súťaže „The European Award for Best Content for Kids“, do ktorej je zapojených 30 krajín. Európski víťazi budú pozvaní do Bruselu na slávnostné vyhlásenie výsledkov v Deň bezpečného internetu 11. februára 2014.
 • 4.10. Príklady projektov: najlepšie žiacke video súťaže 2009 http://zodpovedne.sk/kapitola4.php?vid=VID017, projekt mesta Považská Bystrica http://www.povazska-bystrica.sk/?id_menu=69287&limited_level=1&stop_menu=69287&hyb=69287, najlepšie video 2012 http://www.youtube.com/watch?v=_9fMX3eF8HA 

5. Partneri súťaže

 • 5.1. Súťaž vyhlasujú spoločne eSlovensko; Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky; Únia miest Slovenska; Slovenský výbor pre UNICEF; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky; Slovanet a Slovak Telekom. Súťaž je podporovaná Európskou komisiou v rámci komunitárneho programu Bezpečný internet plus.


Autor: Gabriela Patkolová