JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение
Súťaž Zodpovedne.sk 2015

Súťaž Zodpovedne.sk 2015

Hlavným cieľom súťaže projektu Zodpovedne.sk je zvyšovanie povedomia a šírenie osvety o zodpovednom používaní internetu, mobilnej komunikácie a nových technológií pre deti a mládež na Slovensku. Súťaž chce oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu študentov, učiteľov, preventistov, škôl a samospráv pri bezpečnom využívaní informačno-komunikačných technológií.

 

1. Časový harmonogram súťaže

1.1. Do siedmeho ročníka súťaže možno prihlásiť projekty, ktoré sa uskutočnili alebo vytvorili v období od 31. januára 2015 do 30. septembra 2016.

1.2. Uzávierka prijímania materiálov je 30. septembra 2016.

1.3. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže prebehne po 30. septembri 2016.

 

2. Kategórie a súťažiaci 

2.1. Hlavné súťažné kategórie sú: 

 • žiaci do 11 rokov
 • žiaci od 12 rokov
 • preventisti
 • školy
 • samosprávy
 • najlepší projekt

2.2. Žiacke projekty môžu podávať jednotlivci alebo skupiny. Prácu žiakov by mal koordinovať vedúci – kontaktná osoba (rodič, učiteľ, vychovávateľ...). V prípade súťažiacich skupín sa berie do úvahy vek najstaršieho žiaka. 

2.3. Preventisti (policajt, mestský policajt, kňaz, psychológ, MPC, CPPPaP, knižnica...) môžu podať projekt, v ktorom opíšu svoje aktivity zamerané na prevenciu a počet zapojených žiakov.

2.4. Školy môžu podať projekt, v ktorom opíšu preventívne aktivity realizované v škole a počet zapojených tried, žiakov a rodičov. 

2.5. Samosprávy (mesto, obec, samosprávny kraj...) môžu podávať projekty, v ktorých opíšu preventívne aktivity realizované na území samosprávy a počet zapojených žiakov. 

2.6. Najlepší projekt je kategória, do ktorej sa môžu zapojiť všetky vekové skupiny. Na účasť v nej treba vytvoriť projekt v oblasti bezpečného internetu, ktorý bude obsahovať opis projektu, počet zapojených osôb a rozpočet. Najlepšie projekty budú zrealizované s pomocou Zodpovedne.sk. 

 

3. Súťažná úloha 

3.1. Súťažnou úlohou pre žiakov je vytvoriť materiál: obrázok, plagát, leták, komiks, prezentáciu, internetovú stránku, blog, aplikáciu, scenár, krátky film, mobilný spot, videoklip so zameraním na prevenciu negatívnych javov spojených s používaním nových technológií alebo so zameraním na ich pozitívne využívanie. 

3.2. Súťažnou úlohou pre preventistov, školy a samosprávy je vytvoriť projekt, v ktorom popíšu preventívne aktivity v oblasti zodpovedného a bezpečného používania nových technológií. V projekte uvedú počet zapojených žiakov. 

3.4. Témy súťaže sú oblasti, ktorým sa venuje projekt Zodpovedne.sk.  Pre ročník 2015-16 je nosnou témou Závislosť na internete. Súťažiaci však môžu prispievať aj projektmi z ďalších oblastí:

 • Netolerancia
 • Zneužitie osobných údajov
 • Internetové známosti 
 • Kyberšikanovanie 
 • Sexualita na internete
 • Mobily 
 • Nevhodný obsah na internete 
 • Nevyžiadaný obsah 
 • Internetové podvody, nelegálny download
 • Hry a gambling

3.5. Súťažiaci musia v stanovenom termíne poslať URL linku umiestnenia materiálu alebo samotný elektronický materiál na emailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou na adresu:

eSlovensko,
Mikulášska 27
811 01 Bratislava 1

Materiál treba označiť povinnými údajmi:

 • názov práce/projektu,
 • súťažná kategória,
 • meno kontaktnej osoby,
 • jej email a telefón. 

3.6. Dokument s pravidlami súťaže je dostupný na stiahnutie, našej stránke. Pravidlá súťaže.

 

4. Vyhodnotenie súťaže 

4.1. Kritériá hodnotenia súťaže v kategórii žiakov:

 • naplnenie tém súťaže,
 • zrozumiteľnosť posolstva,
 • kvalita spracovania,
 • originalita,
 • využiteľnosť v preventívnych aktivitách. 

4.2. Kritériá hodnotenia súťaže v kategóriách preventistov, škôl a samospráv:

 • počet zapojených žiakov,
 • počet zrealizovaných aktivít,
 • miera zapojenia žiakov,
 • originalita aktivít. 

4.3. Súťaž vyhodnocuje viacčlenná porota zložená z odborníkov a partnerov projektu Zodpovedne.sk. 

4.4. Členovia poroty majú právo prihlásiť do súťaže materiál, ktorý je voľne dostupný na internete a vedia kontaktovať jeho autorov. 

4.5. Ocenené budú najlepšie práce a projekty v jednotlivých kategóriách. Okrem toho budú udelené špeciálne ceny za najlepší projekt a najlepší scenár. Ak porotu zaujme viacero hodnotených materiálov, môže udeliť ďalšie špeciálne ceny. 

4.6. Súťaž je organizovaná jednostupňovo. 

4.7. Webové stránky súťaže sú na adrese: http://zodpovedne.sk

4.8. Víťazné práce a projekty súťaže budú zverejnené na internetovej stránke projektu Zodpovedne.sk, v tlačených a elektronických materiáloch a využívané pri preventívnych aktivitách. 

4.9. Príklady projektov:

 • najlepšie video 2012: http://www.youtube.com/watch?v=_9fMX3eF8HA; 
 • najlepšie video 2013 http://youtu.be/XtSO9UaDNTA;
 • najlepšia webstránka 2013: http://lara13.webnode.sk/
 • najoriginálnejší projekt 2013: http://bezpecnenanebezpecnominternetee.webnode.sk/

 

5. Partneri súťaže 

5.1. Súťaž vyhlasujú spoločne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky; eSlovensko; Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky; Únia miest Slovenska; Linka detskej istoty. Súťaž je podporovaná Európskou komisiou v rámci programu Connesting Europe Facility.