JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение
Výsledky súťaže Zodpovedne.sk 2015

Výsledky súťaže Zodpovedne.sk 2015

Bratislava, 10.2. 2015 - Medzinárodný deň bezpečného internetu sa niesol v znamení boja proti kyberšikanovaniu a okrem predstavenia nového projektu Kyberšikanovanie.sk priniesol aj výsledky súťaže Zodpovedne.sk.

Hlavné motto tohtoročného Medzinárodného dňa bezpečného internetu znelo: "Kyberšikanovanie.sk - Zatočme s ním spoločne". Združenie eSlovensko preto v tento deň vyhlásilo aj výsledky súťaže Zodpovedne.sk, ktorá každoročne oceňuje výnimočné projekty študentov, učiteľov, preventistov, škôl a samospráv týkajúce sa bezpečného využívania informačno-komunikačných technológií.

Spomedzi 112 prihlásených projektov do šiesteho ročníka súťaže boli vybrané tie najlepšie, ktoré získali titul Najzodpovednejší. Medzi víťazmi sú ocenení preventisti, mesto, školy a žiaci za najzodpovednejšiu prezentáciu, plagát, video či komiks.

Víťazné práce a projekty budú prezentované a využívané v rámci školení o bezpečnom používaní internetu či už preventistami v oblasti online kriminality alebo v rámci ďalšieho vzdelávania pracovníkov s mládežou.

 

Výsledky súťaže:

Kategória Preventisti:

Najzodpovednejší preventista: Mestská polícia Nové Zámky za projekt Malý princ

Najzodpovednejšie mesto: Hlohovec za projekt Deti - sú technológie ich ne/priateľ?

 

Kategória Škola:

Najzodpovednejšia škola:

  • Gymnázium M. R. Štefánika v Šamoríne za projekt V škole je nám fajn - týždeň boja proti kyberšikane
  • ZŠ G. Bethlena Nové Zámky v spolupráci s Mestská polícia Nové Zámky za projekt NEHEJTUJ na škole
  • Základná škola Brezová ulica 19 z Piešťan za projekt Počítače a my

 

Kategória Deti do 12 rokov:

Najzodpovednejšie video: Samuel Nagy zo ZŠ Jelenec s animovaným videom Mobil vs. Život

Najzodpovednejšia prezentácia: Kristína Gálisová zo ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné za prezentáciu o Internetových známostiach

Najzodpovednejšia trieda: Trieda Dúha - štvrtáci zo Súkromnej základnej školy Škola u Filipa z Banskej Bystrice za plagáty kampane proti kyberšikanovaniu - Nedaj sa kamoš

Najzodpovednejší komiks: Branislav Trnka a Dominika Pecková zo ZŠ Do Stošky zo Žiliny za komiks O tom, ako sa stali fotky nebezpečnými

Najzodpovednejší plagát: Trieda 2.A pod vedením Jaroslava Palla zo ZŠ Rudolfa Dilonga z Trstenej za maxiplagát na tému Internet: Bezpečná alebo Nebezpečná sieť?

 

Kategória Deti a mládež od 13 rokov

Najzodpovednejšie video: Žiaci 7 ročníka ZŠ T. G. Masaryka z Lubietovej za video Kyberšikana s veršovaným prednesom Jakuba Tatárika

Najzodpovednejšia prezentácia: Paulínka Šompľaková zo ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné za prezentáciu Zodpovedné používanie sociálnych sietí

Najzodpovednejší komiks: Anička Ermová, Hanka Kremnická, Viki Konfederáková, Veronika Basalová zo ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné za komiks Najlepšie kamarátky

Najzodpovednejší plagát: Tomáš Szanyi z OA Rožňava s plagátom Kyberšikana

 

Doplňujúce informácie:

Zodpovedne.sk je projekt zameraný na bezpečné a zodpovedné používanie internetu, mobilných telefónov a iných nových technológií. Jedným z dôvodov vzniku projektu je čoraz rozšírenejšie používanie internetu a narastanie jeho významu v živote detí a mladých ľudí.

 

Partnermi projektu sú eSlovensko o. z., Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenský výbor pre UNICEF, Slovak Telekom, Slovanet, Microsoft a ďalší.