JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Vzdelávacie semináre absolvovalo už vyše 1000 pracovníkov s deťmi a mládežou

Pri príležitosti Dňa ochrany osobných údajov (27.1.2012) sme pripravili vyhodnotenie našich vzdelávacích aktivít. Vzdelávacie semináre určené pre pedagógov, vychovávateľov, psychológov a iných pracovníkov s deťmi a mládežou absolvovalo už 1101 účastníkov. Počas seminárov sa venujeme aktuálnej situácii v prostredí internetu, príležitostiam a rizikám vo virtuálnom svete, ochrane osobných údajov a tomu, ako pracovať s týmito témami v rámci prevencie v školách a iných zariadeniach. Predstavujeme naše projekty Zodpovedne.sk, OVCE.sk, Pomoc.sk, Stopline.sk, vrátane materiálov a pomôcok, určených na preventívne aktivity s deťmi.

 

Je pre nás podstatné vedieť, či naša práca v dostatočnej miere reaguje na potreby cieľovej skupiny. Účastníci seminárov majú možnosť vyjadriť svoje hodnotenie v spätnej väzbe. Do dnešného dňa vyplnilo dotazník 131 respondentov. 94 % z nich hodnotí semináre ako zaujímavé a získané informácie považuje 93 % z nich užitočné pre svoju prax. 91 % účastníkov hodnotí problematiku bezpečnosti pri používaní moderných technológií ako vysoko aktuálnu tému, ktorej je potrebné venovať pozornosť v prevencii medzi deťmi a dospievajúcimi.

Viacerí účastníci by privítali, keby bolo na podobné vzdelávanie viac času a tým aj viac priestoru na diskusiu. Mali záujem o prehĺbenie tém, predovšetkým o problematike kyberšikanovania a jeho prevencie. Podrobnejšie informácie by chceli aj o sociálnych sieťach a ich rizikách, o vzťahoch cez internet a stretávaní sa s neznámymi, o závislostiach od nových technológií. Časť učiteľov by ocenila špeciálne postupy a materiály, ktoré by mohli používať vo svojej práci so stredoškolskou mládežou.

Kompletné vyhodnotenie spätnej väzby ku vzdelávacím seminárom projektu Zodpovedne.sk nájdete v PDF verzií.

Budeme radi, ak sa aj vy podelíte s vašimi skúsenosťami s realizáciou preventívnych aktivít o bezpečnom a zodpovednom používaní nových technológií alebo nám poskytnete ďalšie nové podnety, ako vás môžeme aktivitami projektu Zodpovedne.sk podporiť vo vašej práci. Napísať nám môžete na adresu eslovensko zavinac eslovensko.sk.

eSlovensko, o.z.