JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Odborné semináre „Bez predsudkov“ spojené s premietaním filmu Rytmus sídliskový sen

Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci s občianskym združením eSlovensko zrealizovalo v mestách Košice, Banská Bystrica a Bratislava odborné semináre zamerané na prioritné témy (eliminovanie predsudkov, predchádzanie diskriminácii, extrémizmu a radikalizácii) vyplývajúce z Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR na školský rok 2016/2017. Semináre sú určené pre učiteľov druhého stupňa základných škôl, učiteľov stredných škôl a vychovávateľov. Obsahom odborného seminára je premietanie filmu Rytmus sídliskový sen, diskusia o jeho využití v edukačnom procese a prezentácia výsledkov výskumu zameraného na zisťovanie postojov žiakov k národnostným menšinám.

„Vekovo vhodné filmy môžu pozitívne ovplyvniť osobnostný rozvoj jedinca a môžu výrazným spôsobom skvalitniť edukačný proces,“ zdôrazňuje PaedDr. Darina Výbohová, PhD., námestníčka MPC. Miroslav Drobný, prezident eSlovenko, o. z, a režisér filmu Rytmus sídliskový sen sa neuspokojil iba s vysokou sledovanosťou filmu mladými ľuďmi, ale inicioval aj výskum na zistenie ich postoja k minoritným skupinám. Výskum sa uskutočnil na vzorke 1084 respondentov vo veku od 12 do 20 rokov s vekovým priemerom 15,5 roka. Jednu skupinu tvorili respondenti so skúsenosťou s umiestnením v detskom domove, náhradnej rodine, reedukačnom centre, vo výkone trestu a druhú skupinu tvoril náhodný výber respondentov národne reprezentatívny pre populáciu v spomínanom veku. Výskum mapoval problematiku identity, skúsenosti mladých ľudí s prejavmi neznášanlivosti, sociálnej vzdialenosti a predsudkov voči Rómom. Súčasťou výskumu bola spätná väzba na film Rytmus sídliskový sen s cieľom zistiť, ako film prijímali mladí ľudia, do akej miery ich podnietil k uvažovaniu, prípadne k zmene postoja.

PhDr. Nataša Slavíková, odborníčka na mediálnu výchovu, dodáva, že na Slovensku v súčasnom období narastajú prejavy radikalizácie a extrémizmu, čo sa prejavuje najmä nenávistnými komentármi na sociálnych sieťach a na niektorých webových portáloch, ale aj v správaní žiakov. Riešenie problému neznášanlivosti si preto vyžaduje pozornosť zo strany štátu, ako aj laickej a odbornej verejnosti.
Čítať 23031 krát Naposledy zmenené streda, 18 január 2017 13:31
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

About Author