JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение
Krátke správy

Krátke správy (28)

Latest News

neZavislost.sk centrum prevencie internetovej závislosti prináša prvé výsledky

štvrtok, 09 marec 2017 00:00 Napísal(a)
Bratislava, 9. marca 2017 eSlovensko v rámci projektu neZavislost.sk centra prevencie internetovej závislosti vytvorilo mobilnú aplikáciu neZávislosť. Mesiac od spustenia má androidová aplikácia 1574 stiahnutí. Aplikácia neZávislosť anonymne meria aktívny čas používania mobilného telefónu, čo predstavuje najmä využívanie internetu a aplikácií v mobile. Majitelia smartfónov si ju môžu bezplatne stiahnuť z Google Play na adrese: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.inloop.eslovensko

Priemerný denný online čas všetkých používateľov aplikácie neZávislosť je 3 hodiny, najdlhší čas používania mobilu bol 17 hodín za deň.

Aplikácia má preventívno-informatívny účel, nestanovuje diagnózu používateľov. Prehľadne zobrazuje denný, týždenný, celkový graf a ponúka aj test, otáčaciu kartu odporúčaní, zápisník radostí a starostí, časovú stopku, motivačnú skupinu či funkciu zdieľania a exportu údajov. Aplikácia pomáha k sebapoznaniu a hľadaniu rovnováhy medzi časom tráveným online a offline.

Výsledkom testu nadmerného používania internetu môže byť zelená, oranžová a červená úroveň. Zelená farba znamená, že používanie internetu v mobile je pod kontrolou, bez príznakov závislosti. Pri oranžovej sa môžu vyskytovať začínajúce problémy s používaním internetu a inštalácia aplikácie neZávislosť môže byť veľmi užitočná. Červená farba informuje, že sa už vyskytujú problémy s nadmerným používaním internetu a mala by sa vyhľadať pomoc odborníka. Aktuálne čísla slovenských používateľov testu sú: zelená úroveň 89,3%, oranžová 10,3% a červená 0,4%.

Z ďalších anonymizovaných údajov používateľov aplikácie vyberáme dva príklady dosiahnutých dlhších časov strávených na internete v mobile v priebehu jedného dňa, a to 17 hodín a 13 hodín. Ich čas sa prerozdelil medzi aplikácie Youtube (4-6 hodín), eVysledky (4 hodiny), Tipsport SK (3 hodiny) a ďalšie aplikácie s oveľa kratšími časmi. „Aplikácie, s ktorými strávili používatelia v týchto dvoch príkladoch najviac hodín ilustrujú fakt, že závislosť sa môže meniť z jednej formy na druhú alebo kombinovať. Raz je to nadmerné sledovanie videí na Youtube a online tipovanie (eVysledky, Tipsport SK), inokedy napríklad hranie počítačových hier a alkoholizmus,“ povedal Miro Drobný, autor aplikácie neZávislosť.

Aplikácia neZávislosť obsahuje aj funkciu Stopky, ktorá je určená na upozornenie a obmedzenie času strávenom na konkrétnej aplikácii. Desatina prípadov jej použitia končí dobrovoľným zavretím aplikácie. 0,3% používateľov si problémovú aplikáciu dokonca odinštaluje. Ďalšie dáta sa postupne analyzujú a budeme ich prinášať nielen pre odborníkov, ale aj pre širokú verejnosť. Projekt chce byť prínosom pre psychiatrov, psychoterapeutov, psychológov, školských psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych terapeutov, sociálnych pracovníkov a ďalších, ktorí sa stretávajú s problémovými používateľmi internetu. Pomáhať chce tiež rodičom, rodinám, školám, štátnym inštitúciám, súkromnému, tretiemu sektoru či médiám porozumieť novodobému fenoménu eZávislostí.

Cieľom projektu je okrem mobilnej aplikácie neZávislosť aj informačný portál www.nezavislost.sk, výskumná činnosť o problematike online závislostí a vytvorenie aktívnej siete odborníkov a centier pomoci v regiónoch.

neZavislost.sk je súčasťou projektov eSlovensko o.z. (Zodpovedne.sk, Ovce.sk, Kybersikanovanie.sk, Sidliskovysen.sk, Nehejtuj.sk, NoProblemos.sk, MatFilipa.sk, Pomoc.sk, Stopline.sk...), ktorých cieľom je vzdelávanie, prevencia, ochrana detí a mládeže na Slovensku. eSlovensko od svojho vzniku v roku 2002 získalo viac ako 30 slovenských a medzinárodných ocenení.

Projekt neZavislost.sk vznikol v rámci projektu Zodpovedne.sk, ktorý podporuje Európska únia. Partnermi projektu sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Linka detskej istoty.
Stiahnite si aplikáciu neZávislosť

streda, 15 február 2017 00:00 Napísal(a)
Aplikácia neZávislosť anonymne meria čas trávený na mobile a v jednotlivých aplikáciách. Prehľadne zobrazuje denný, týždenný, celkový graf a ponúka aj test internetovej závislosti, otáčaciu kartu odporúčaní, zápisník radostí a starostí, časovú stopku, motivačnú skupinu či funkciu zdieľania a exportu údajov. Aplikácia má preventívno-informatívny účel, nestanovuje diagnózu používateľov.

Stiahnuť a inštalovať aplikáciu do mobilu cez Google Play je možné tu:


Viac informácií nájdete na webe neZavislost.sk v časti Aplikácia.

Na Slovensku vzniká Centrum prevencie internetovej závislosti neZavislost.sk

streda, 08 február 2017 00:00 Napísal(a)
Bratislava, 7.2. 2016 Pri príležitosti medzinárodného Dňa bezpečného internetu 7. februára 2017 eSlovensko o. z. otvorilo neZavislost.sk centrum prevencie internetovej závislosti.

Cieľom projektu je mobilná aplikácia neZávislosť, informačný portál www.nezavislost.sk, výskumná činnosť o problematike online závislostí, vytvorenie aktívnej siete odborníkov a centier pomoci v regiónoch.

"Z výskumov na Slovensku vieme, že 2 - 3% používateľov internetu sú zavislí od určitej online aktivity. Najohrozenejšou skupinou sú mladí ľudia 15 - 30 rokov, častejšie chlapci, ako dievčatá. V projekte sa zameriame najmä na používateľov internetu, u ktorých sa môže, ale nemusí, závislosť rozvinúť. Život im preteká ako piesok, medzi prstami. Budeme sa snažiť pomôcť všetkým, ktorí chcú svoje problematické, nadmerné používanie internetu dostať opäť do vlastných rúk," povedal Miro Drobný, prezident eSlovensko.

"Vítame vznik centra, ktoré môže zohrať významnú rolu v predchádzaní vzniku online závislostí u mladých. Aby sme spojenie informácií, výskumu, poradenstva a klinickej praxe s možnosťami technológii, ktoré súčasná doba prináša, dokázali využiť vo svoj prospech a nemuseli riešiť negatívne dôsledky v zariadeniach nášho typu. Aplikácia neZávislosť pomáha sebapoznaniu, posilneniu dobrých vlastností a spoznaniu svojich limitov. Je to kľúčové v liečbe závislostí a najlepšia cesta prevencie," dodáva Vladimíra Čekelová, II. Psychiatrická klinika SZU, Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosvelta, Banská Bystrica.

Súčasťou projektu neZavislost.sk bol aj workshop, v ktorom vystúpili odborníci najmä z oblasti psychológie, sociológie a pedagogiky. Centrum vzniklo v rámci projektu Zodpovedne.sk, ktorý podporuje Európska únia. Partnermi projektu sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Linka detskej istoty.


Otvorenie Slovenského centra pre internetovú závislosť

piatok, 03 február 2017 00:00 Napísal(a)
Otvorenie Slovenského centra pre internetovú závislosť už budúci utorok od 10:30 hod. v priestoroch Coworkingového centra Impact Hub na Hviezdoslavovom námestí 20 v Bratislave.
Pozrite si program podujatia:

10.30 Privítanie
10.40 Predstava odbornej platformy v problematike online závislosti: výskum, prevencia, terapia, rovesnícki dobrovoľníci
PhDr. Jarmila Tomková, eSlovensko
10.50 Pilotná verzia mobilnej aplikácie neZávislosť
Ing. Miro Drobný, eSlovensko

11.00 Online závislosť, skúsenosť z výskumu, prevencia a terapia
Zástupca Fakulty sociálních studií Masarykovi univerzity
11.20 Online závislosť a prax
Zástupca klinickej praxe
11:40 Otvorenie Slovenského centra pre internetovú závislosť
11:45 Prestávka, obed, priestor pre médiá

O D B O R N Á Č A S Ť II

12.30 Online závislosť, skúsenosť z výskumu, prevencia a terapia
Zástupca Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, Mgr. Juraj Holdoš, Phd.
12.45 Práca mladých ambasadorov s témou online závislostí
Juraj Mišura, Erika Szabóová, UNICEF rovesnícky program
13.00 Mediálna gramotnosť
Nataša Slavíková
13.15 Diskusia a vízia spolupráce
- Kto sa stretáva s problematikou nelátkových (online) závislostí a v akej forme?
- Ako je možné začleniť tému do vašej práce?
- Dobrovoľnícke príležitosti: články, slogany, ilustrácie propagujúce neZavislost.sk
- Vyhlásenie výsledkov súťaže Zodpovedne.sk

13.45 Zhrnutie a záver

Tešíme sa na vás!
eSlovensko

Popular News

Pozvánka eSlovensko, Linka detskej istoty v spolupráci s Ministerstvom školstva,…
Organizácia eSlovensko v rámci projektu v oblasti prevencie kriminality, na…
eSlovensko a Linka detskej istoty zorganizovali pri príležitosti Svetového dňa…
Otvorenie Slovenského centra pre internetovú závislosť už budúci utorok od…

Pozvánka na otvorenie Slovenského centra pre internetovú závislosť 7.2.2017

štvrtok, 26 január 2017 00:00 Napísal(a)
Dovoľujeme si Vás pozvať na otvorenie Slovenského centra pre internetovú závislosť. Zakladajúcou organizáciou je eSlovensko v rámci projektu Zodpovedne.sk, ktorý podporuje Európska únia. Partnermi projektu sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Linka detskej istoty n.o. Od roku 2007 sa v projekte realizovalo množstvo aktivít venovaných problematike zodpovedného používania internetu, vzdelávania, prevencie a ochrane detí a mládeže na Slovensku.

Cieľmi Slovenského centra pre internetovú závislosť sú:

• Informovanie o jave, jeho prevencii a terapii, k čomu bude slúžiť webová stránka www.nezavislost.sk.
• Odborná platforma, ktorá vytvorí a bude udržiavať aktívnu sieť odborníkov, profesionálov pracujúcich na univerzitách, výskumných ústavoch a v poradenstve.
• Výskum o problematike online závislostí na slovenskej aj medzinárodnej úrovni.
• Vytvorenie siete centier pomoci v regiónoch, aby sa dieťa či rodič mohli obrátiť na odborníkov vo svojom okolí.
• Uvedenie pilotnej verzie aplikácie neZávislosť, ktorá slúži ako nástroj prevencie a výskumu.

Otvorenie Slovenského centra pre internetovú závislosť sa uskutoční dňa 7. februára 2017 v priestoroch Coworkingového centra Impact Hub na Hviezdoslavovom námestí 20 v Bratislave. Dovoľujeme si Vás požiadať o potvrdenie účasti na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 2. februára 2017.

Podujatie sa uskutoční pri príležitosti celosvetového Dňa bezpečného internetu, ktorého cieľom je podpora bezpečného a pozitívneho využívania digitálnych technológií, najmä medzi deťmi a mládežou.

Ďakujeme Vám za Váš záujem a tešíme sa na spoluprácu.

S pozdravom

PhDr. Jarmila Tomková
manažérka projektu

Sociálne siete a kyberšikana

pondelok, 23 január 2017 00:00 Napísal(a)
Už dlhodobo eSlovensko spolupracuje s Unicefom v peer-to-peer prístupe využívanom v prevencii. Podporujeme zapájanie žiakov do problematík, ktoré sa ich týkajú, či už formou žiackych parlamentov, žiackeho rovesníckeho vzdelávania a pomoci, aktivizmu za zdravé hodnoty a teda prevencie.

Vďaka Erike Szaboovej z Unicefu, ktorá sa stará o vedenie žiackych ambasádorov, sme sa dozvedeli aj o iniciatíve prejavenej dobrovoľníkom Jankom z Gymnázia Jura Hronca. Po zorganizovaných rovesníckych diskusiách na slovenských školách zhrnul, že najzásadnejšie medzi žiakmi sa jednoznačne javí byť šikanovanie a jeho nebezpečne rýchle a silné šírenie na sociálnych sieťach".

Vnímavý a zanietený mladý muž :). Áno, k tomu výsledku došli aj slovenské a medzinárodné výskumy. On sa so študentmi rozhodol pozrieť na tému bližšie.

eSlovensko v spolupráci s Unicefom túto žiacku iniciatívu jednoznačne podporuje.

Nájdite si čas a vyplňte krátky dotazník o šikanovaní a kyberšikanovaní, zabrie to len 10 minút.
A pomôžte ho ďalej rozšíriť k tým, ktorí pracujú na školách!
Ďakujeme
https://goo.gl/ctBT63

Odborné semináre „Bez predsudkov“ spojené s premietaním filmu Rytmus sídliskový sen

streda, 18 január 2017 00:00 Napísal(a)
Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci s občianskym združením eSlovensko zrealizovalo v mestách Košice, Banská Bystrica a Bratislava odborné semináre zamerané na prioritné témy (eliminovanie predsudkov, predchádzanie diskriminácii, extrémizmu a radikalizácii) vyplývajúce z Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR na školský rok 2016/2017. Semináre sú určené pre učiteľov druhého stupňa základných škôl, učiteľov stredných škôl a vychovávateľov. Obsahom odborného seminára je premietanie filmu Rytmus sídliskový sen, diskusia o jeho využití v edukačnom procese a prezentácia výsledkov výskumu zameraného na zisťovanie postojov žiakov k národnostným menšinám.

„Vekovo vhodné filmy môžu pozitívne ovplyvniť osobnostný rozvoj jedinca a môžu výrazným spôsobom skvalitniť edukačný proces,“ zdôrazňuje PaedDr. Darina Výbohová, PhD., námestníčka MPC. Miroslav Drobný, prezident eSlovenko, o. z, a režisér filmu Rytmus sídliskový sen sa neuspokojil iba s vysokou sledovanosťou filmu mladými ľuďmi, ale inicioval aj výskum na zistenie ich postoja k minoritným skupinám. Výskum sa uskutočnil na vzorke 1084 respondentov vo veku od 12 do 20 rokov s vekovým priemerom 15,5 roka. Jednu skupinu tvorili respondenti so skúsenosťou s umiestnením v detskom domove, náhradnej rodine, reedukačnom centre, vo výkone trestu a druhú skupinu tvoril náhodný výber respondentov národne reprezentatívny pre populáciu v spomínanom veku. Výskum mapoval problematiku identity, skúsenosti mladých ľudí s prejavmi neznášanlivosti, sociálnej vzdialenosti a predsudkov voči Rómom. Súčasťou výskumu bola spätná väzba na film Rytmus sídliskový sen s cieľom zistiť, ako film prijímali mladí ľudia, do akej miery ich podnietil k uvažovaniu, prípadne k zmene postoja.

PhDr. Nataša Slavíková, odborníčka na mediálnu výchovu, dodáva, že na Slovensku v súčasnom období narastajú prejavy radikalizácie a extrémizmu, čo sa prejavuje najmä nenávistnými komentármi na sociálnych sieťach a na niektorých webových portáloch, ale aj v správaní žiakov. Riešenie problému neznášanlivosti si preto vyžaduje pozornosť zo strany štátu, ako aj laickej a odbornej verejnosti.

Nech sú sviatky šťastné a veselé

streda, 21 december 2016 00:00 Napísal(a)


Nech sú sviatky šťastné a veselé