JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение
Krátke správy

Krátke správy (34)

Latest News

Postoje slovenských adolescentov k menšinám (Správa z výskumu 2016)

piatok, 16 december 2016 00:00 Napísal(a)
Postoje slovenských adolescentov k menšinám
Film RYTMUS sídliskový sen ako nástroj prevencie
(Správa z výskumu 2016)
PhDr. Jarmila Tomková

Víťazi súťaže ZlatyErb.sk o najlepšiu internetovú stránku samospráv za rok 2016 sú už známi

štvrtok, 24 november 2016 00:00 Napísal(a)
Bratislava, 15. november 2016, Vyhlásenie výsledkov 13. ročníka súťaže samospráv Slovenska ZlatyErb.sk 2016, nad ktorou prevzal záštitu Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, digitálny líder SR, sa už tradične konalo počas medzinárodného kongresu ITAPA v Bratislave. Celkové víťazstvo a hlavnú cenu Grand Prix eSlovensko si vybojovala internetová stránka mesta Martin. Súťaž ZlatyErb.sk každoročne vyhlasuje Únia miest Slovenska a občianske združenie eSlovensko spoločne so Združením informatikov samospráv Slovenska.

Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie smerujúce k zvýšeniu kvality služieb pre verejnosť.

Ceny ZlatyErb.sk boli udeľované v troch hlavných kategóriách: Najlepšia stránka obcí, Najlepšia stránka miest a mestských častí a Najlepšia stránka samosprávneho kraja. Víťazmi týchto kategórií sa stali stránky obce Trnavá Hora, mesta Martin a Bratislavského samosprávneho kraja. Hlavnú cenu súťaže GrandPrix získala stránka mesta Martin, ktorá dosiahla najvyššie hodnotenie vo všetkých hodnotených kategóriách. Víťaz GrandPrix získava nomináciu do medzinárodnej súťaže EuroCrest Award, ktorú vyhlasuje české Združenie Zlatý erb v spolupráci s Európskou komisiou a európskymi IT projektami. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska odovzdala špeciálnu cenu za Najlepšiu bezbariérovú stránku samospráv mestu Čadca.

Do súťaže sa zapojilo 68 samospráv. Porota hodnotila 11 kritérií, medzi nimi napríklad ovládanie webu, navigácia, prehľadnosť a grafické spracovanie stránky, dodržiavanie štandardov funkčnosti webových stránok ale i pre občana dôležité, či odporúčané informácie a služby. Obce, ktoré sa zapojili do súťaže v tomto ročníku mali vizuálne veľmi zaujímavé weby, a to po technickej, i obsahovej stránke. Potešiteľné je, že už pri svojej premiére veľmi dobre obstáli novovzniknuté weby, ktoré sa presadili v konkurencii už stabilne silných hráčov v oceňovaných kritériách. Mnohým webovým stránkam pribudli nástroje uľahčujúce čítanie zrakovo postihnutým občanom, či ľuďom so zdravotným postihnutím. Na druhej strane, mnohým webovým obsahom aj naďalej chýbajú niektoré povinné informácie, ktoré napĺňajú požiadavky verejného záujmu, či témy uľahčujúce komunikáciu s úradmi.

Ceny ZlatyErb.sk odovzdávali Erika Jurinová, predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Milan Galanda, generálny sekretár ÚMS, Lucia Kondáš, zástupca medzinárodného kongresu ITAPA a Miro Drobný, prezident eSlovensko.

Zoznam ocenených:

Kategória obce:
1. miesto - stránka obce Trnavá Hora, Pavol Kravec, starosta obce Trnavá Hora
2. miesto - stránka obce Valča, Mária Ondráčková, starostka obce Valča
3. miesto - stránka obce Ostrý Grúň, Jana Angletová, starostka obce Ostrý Grúň
4. miesto - stránka obce Ľubica, Ján Kapolka, starosta obce Ľubica
5. miesto - stránka obce Chynorany, Mária Lachkovičová, starostka obce Chynorany


Kategória mestá a mestské časti:
1. miesto - stránka mesta Martin, Andrej Hrnčiar, primátor mesta Martin
2. miesto - stránka hl. m. Bratislava, Ivo Nesrovnal, primátor hl. m. Bratislava
3. miesto - stránka mesta Prešov, Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov
4. miesto - stránka mesta Zvolen, Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen
5. miesto - stránka mesta B. Bystrica, Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica


Kategória VÚC:
1. miesto - stránka Bratislavského samosprávneho kraja, Pavol Frešo, predseda Bratislavského sam. kraja
2. miesto - stránka Prešovského samosprávneho kraja, Peter Chudík, predseda Prešovského sam. kraja
3. miesto - stránka Trenčianskeho samosprávneho kraja, Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho sam. kraja


Cena za najlepšiu bezbariérovú stránku samospráv:
stránka mesta Čadca, Milan Gura, primátor mesta Čadca


Grand Prix eSlovensko súťaže ZlatyErb.sk 2016 - najlepšia stránka súťaže a nominácia na medzinárodnú súťaž do Hradca Králové o EuroCrest Award:
stránka mesta Martin, Andrej Hrnčiar, primátor mesta Martin


Prehľad víťazov uplynulých ročníkov a ďalšie informácie nájdete na www.zlatyerb.sk.

Búra film RYTMUS sídliskový sen predsudky mladých? (Postoje slovenských adolescentov k menšinám - správa z výskumu 2016.)

utorok, 15 november 2016 00:00 Napísal(a)
Bratislava, 14.11. 2016 Spoločnosť eSlovensko prináša rok po premiére filmu Mira Drobného RYTMUS sídliskový sen výsledky výskumu na tému predsudkov mladých ľudí voči minoritám. Výskum sa uskutočnil na vzorke 1084 respondentov vo veku od 12 do 20 rokov s vekovým priemerom 15,5 roka. Časť tvorili respondenti so skúsenosťou s umiestnením v detskom domove, náhradnej rodine, reedukačnom centre, či výkone trestu, druhú časť tvoril náhodný výber respondentov národne reprezentatívny pre populáciu v spomínanom veku.

Širší výskum mapoval problematiku identity, zážitky mladých s prejavmi neznášanlivosti, sociálnej vzdialenosti a predsudkov voči Rómom. Jeho súčasťou bola spätná väzba na film RYTMUS sídliskový sen. Zaujímalo nás, ako ho prijímali mladí, do akej miery podnietil k uvažovaniu, prípadne zmenu postoja diváka.

Film Rytmus sídliskový sen videla štvrtina slovenských tínedžerov a stále pribúdajú ďalší. Väčšine tínedžerov (83,6%), ktorí ho videli, sa páčil, viac, ako polovica (53,6%) uvádza, že sa im páčil veľmi. Najviac sa páčil respondentom, ktorí sú otvorenejší vzťahom a spolupráci s Rómami, čo je väčšina (73,3%) tínedžerov.

Väčšine mladých ľudí (64%) po pozretí filmu zostal lepší pocit ohľadom samých seba a ich rodiny. Rovnaké percento opýtaných uvádza, že im pozretie filmu dobre padlo, a že sa po ňom cítili lepšie. Takmer tri štvrtiny (70,4%) tých, ktorí film videli, sa následne zamýšľalo nad tým, čo je pre nich v živote dôležité.

Na základe prieskumu možno povedať, že až 42,4% tínedžerov hovorí, že vďaka filmu sa zlepšil ich postoj k Rómom. O najväčšom zlepšení postojov k nim hovoria tí, ktorí preferujú určitú mieru blízkosti s Rómami.

Najmenej, naopak, film zaujal tých, ktorí zaujímajú k Rómom pozíciu extrémneho dištancu. Menej referujú aj o zmene ich životného postoja. Mladí ľudia s extrémnymi postojmi k Rómom, sa nad prioritami v dôsledku filmu zamýšľali významne najmenej.

Výskum eSlovensko o.z potvrdil, že film sa divákovi páči a pre prácu s väčšinou tínedžerov je užitočný, ako podnet pre diskusiu, zamýšľanie sa nad životnými prioritami a ošetrenie vlastného sebaobrazu. Cez priblíženie života a osobného príbehu Patrika Vrbovského, rómskeho chlapca vyrastajúceho v nerómskej rodine, zlepšuje postoj divákov k minorite. Je zároveň účinnejším nástrojom prevencie pre tri štvrtiny mladých ľudí (bežnú populáciu), ako aj tých, vyrastajúcich v rizikovejšom prostredí. Menej užitočným nástrojom je pre prácu s tými, ktorí sú už v danej dobe voči minorite neznášanliví.

Z celej vzorky by 24% tínedžerov dalo hlas Ľudovej strane Naše Slovensko a 63,7% hovorí o tom, že takí ľudia sú medzi mladými v ich okolí. V skupine respondentov najextrémnejšie dištancujúcich sa od Rómov je 46,5% takých, ktorí by volili stranu LS NS, čo je trikrát viac, ako v skupine respondentov "tolerantných" (17,3%). Čím boli extrémnejšie postoje respondentov, tým viac ľudí poznali vo svojom okolí, ktorí by túto stranu volili.

"Nikdy mi nenapadlo, že raz budem chcieť použiť Rytmusa, ako príklad cieľavedomosti a pracovitosti a ako príklad človeka, ktorý sa dostal niekam vďaka samému sebe a ktorému sa podarilo to, čo málokomu. Nájsť mier a pokoru, a tak zvíťaziť nad sebou a všetkými, ale najmä ukázať, ako ťažko sa v spoločnosti rúcajú zažité stereotypy", dopĺňa informácie z výskumu názor jednej z diváčok. "Zmenila som pohľad na človeka, ktorý na mňa pôsobil ako arogantný, vulgárny a namyslený človek. Budem šťastná, keby si niektoré deti vybrali Patrika Vrbovského ako svoj vzor, svoj idol, keď nevedia ako ďalej, že sa netreba v živote vzdávať a žiť si svoj sen, ísť si za svojim cieľom. Tak veľmi pekne odpovedal na ich zvedavé otázky po skončení filmu, pútavo, zaujímavo a s rešpektom. Je to príklad nevzdávajúceho sa človeka, húževnatého a pracovitého."

"V prípade, že škola má záujem o bezplatné premietanie filmu RYTMUS sídliskový sen v jej meste, môže nám napísať na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Výskum potvrdil naše zistenia, že film môže byť veľmi efektívnou prevenciou v oblasti extrémizmu a anticiganizmu medzi mladými na Slovensku," doplnil Miro Drobný, režisér filmu.

Cena ITAPA pre Kyberšikanovanie

piatok, 28 október 2016 00:00 Napísal(a)
V 15. ročníku prestížnej súťaže ITAPA, v spolupráci s RTVS, ocení špeciálnou Cenou Rádio Slovensko projekt, ktorý poslucháči označia za najprínosnejší. Ak si nájdete chvíľku, venujte prosím príspevku o kyberšikanovaní svoju priazeň udelením svojho hlasu na webe: http://rtvs.sk/itapa Ďakujeme za sympatie, ktoré venujete projektu Narodení pre výhru - Aless a kyberšikanovanie.sk. eSlovensko

Popular News

Pozvánka eSlovensko, Linka detskej istoty v spolupráci s Ministerstvom školstva,…
Organizácia eSlovensko v rámci projektu v oblasti prevencie kriminality, na…
Otvorenie Slovenského centra pre internetovú závislosť už budúci utorok od…

Propagačné materiály Pomoc.sk

pondelok, 11 január 2016 00:00 Napísal(a)
Organizácia eSlovensko v rámci projektu v oblasti prevencie kriminality, na ktorý mu bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Banská Bystrica – z programu OD60103.U14902 – prevencie kriminality, vyrobilo silikónové náramky s potlačou textu www.pomoc.sk a telefónnym číslom 116 111, bezplatnou linkou pomoci a logom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Dotácia bola realizovaná v súlade s účelom, na ktorý bola poskytnutá. Na projekte spolupracovalo občianske združenie eSlovensko a Linka detskej istoty, ktorá prevádzkuje linku Pomoc.sk. Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Projekt Narodení pre výhru o kyberšikanovaní sa rozbehol medzi 10 000 mladých ľudí.

streda, 14 september 2016 00:00 Napísal(a)
Bratislava, 13. september, 2016 Občianske združenie eSlovensko odštartovalo 13. septembra v Bratislave sériu interaktívnych prednášok s audiovizuálnymi a hudobnými prvkami na tému kyberšikanovanie pod názvom Narodení pre výhru - Aless a kyberšikanovanie.sk. Nasledujúcimi zastávkami budú Šaľa, Čadca, Žiar nad Hronom a ďalšie mestá na Slovensku. Projekt reaguje na prieskum, podľa ktorého by až 90 percent učiteľov privítalo viac informácií o kyberšikanovaní. Šikanovanie sa radí medzi najzávažnejšie ohrozenia mládeže na Slovensku.

Dvojmesačné vzdelávaco-hudobné turné prebehne pilotne v 10 slovenských mestách pre vyše 10 000 mladých ľudí (12 - 19 rokov), 500 pedagógov, novinárov a ďalších pracovníkov s mládežou. Projekt je určený najmä druhému stupňu základných škôl a stredným školám, ktoré si ho môžu objednať bezplatne prostredníctvom stránky www.kybersikanovanie.sk.

Prednášku moderuje Miro Drobný, spoluautor projektu Kyberšikanovanie.sk a populárna slovenská raperka Aless, ktorá sa venuje téme šikany aj vo svojej tvorbe. Obaja zažili šikanovanie na vlastnej koži z pozície agresora či obete. "Nikdy som nepatrila medzi najkrajšie dievčatá, bola som skôr opakom. Nazývali ma lesbičkou, keďže som odmietala párty, či nemala záujem baliť chlapcov. Prvýkrát som sa zaľúbila. Cítila som v chlapcovi oporu. Niekoľko konverzácii medzi nami sa cez internet dostali k jeho spolužiakom a moja túžba mať podporu sa stala zo dňa na deň mojou nočnou morou. Posmeškov, urážania, či ponižovania bol plný internet. Pri návšteve školy som začala odpadávať, mávať triašku pripomínajúcu epileptický záchvat či tlaky podobné infarktu. Správy ako prečo žiješ, umri, nemáš tu čo robiť, ma dostali do nemocnice. Po takmer troch mesiacoch na lôžku, vyšetreniach plných trápenia a nevedomosti mi výsledky ukázali, že mojím problémom je šikanovanie", hovorí 18-ročná Aless.

Prostredníctvom emócií a individuálneho prežívania počas sledovania prednášok a zapájaním publika do obsahu prezentácie chce projekt osloviť mládež a ukázať im, ako vníma kyberšikanovanie obeť, agresor a blízke okolie. Miro Drobný z eSlovensko dodáva: "Informácie, osobné výpovede ľudí alebo umelecké zážitky získané mimo školských lavíc majú vo výchove detí a mládeže čoraz väčšiu váhu. Neformálne vzdelávanie dopĺňa a spestruje školské osnovy. Prvýkrát na Slovensku prichádzame s originálnu formou "hudobnej" prevencie, ešte k tomu pri tak vážnej téme ako kyberšikanovanie. Obdivujem Aless, že má odvahu o svojom príbehu otvorene rozprávať. Verím, že všetci sú narodení pre výhru, len sa netreba nikdy vzdávať. Aless je tým príkladom".

Vieme, že šikanovanie tu bolo, je aj bude. To ale neznamená, že budeme sedieť so založenými rukami. Zatváraním očí pred realitou, zatajovaním a bagatelizovaním šikanovanie nepotlačíme, ale naopak posilníme. Obete budú slabšie a bezbrannejšie a agresori silnejší a beztrestnejší. Zmeňme to.

Ako objednať prednášku?


Mediálny partner:

Bezpečné WiFi a ako sa vyhnúť hackerom nielen počas dovolenky

utorok, 28 jún 2016 00:00 Napísal(a)
Odchod na dovolenku je príjemným vzrušením, ale aj nevyhnutným premýšľaním nad základnými bezpečnostnými opatreniami. Kúpime zámku na kufor, susedom dáme vyberať poštu zo schránky, príbuzných či priateľov poprosíme, aby zalievali kvety, zariadime, aby sa večer v byte svietilo a bolo vidieť aktivitu za oknami. Zhodnotíme aj bezpečnostnú situáciu vo svete a potenciál rizikových ochorení. Neuvedomujeme si však, že je nevyhnutné brať do úvahy aj iné hrozby, ktoré na nás číhajú počas cestovania.

Mnohokrát si ľudia myslia, že kybernetické útoky práve im nehrozia, veď nenechávajú svoj počítač nestrážený, sú obozretní pri otváraní elektronických správ od neznámeho adresáta či s podozrivou koncovkou. Nástrahy však čakajú na verejných miestach, keď cestujeme a vyhľadávame miesta s voľným pripojením na WiFi bez potreby zadať heslo. Práve slabo chránené WiFi siete sú známe zraniteľnosťou v komerčných routeroch. Využívanie sietí na letiskách, kaviarňach či hoteloch predstavuje značné riziko. Hackeri môžu monitorovať vašu aktivitu, zistiť, aké stránky navštevujete a dokonca vedia odsledovať, aké klávesy používate pri zadávaní hesla do bankových účtov alebo iných stránok, ktoré si vyžadajú vaše heslo.

Príklady, keď kyberzločinci vytvorili fejkovú stránku či dokonca sieť, sú známe a ide to relatívne ľahko. Pri vytvorení duplicitnej siete, vyzerajúcej takmer ako napríklad sieť vášho hotela, môžu ľahko sledovať, čo robíte, či už využívate sociálne média alebo zadávate údaje zo svojej kreditnej karty. Zrazu len zistíte, že váš účet je vybielený a hľadanie kybernetických zločincov je síce možné a ide to, ale je to veľmi zdĺhavý proces, ktorý si vyžaduje súčinnosť polície po celom svete. Hackeri totiž operujú celosvetovo.

Preto je lepšie zaobstarať si balíček s dátovým roamingom než spoliehať sa na miestne nedôveryhodné siete. Prípadne sim karta v mieste vášho pobytu je dobrým riešením.

Výborne poslúži aj Virtual Private Network. VPN totiž šifruje všetky dáta, ktoré odchádzajú z vášho zariadenia k poskytovateľovi VPN. Keď sa prihlásite na WiFi sieť, nikto nedokáže odsledovať vaše aktivity. Bez rizika sa potom môžete pripojiť do letiskovej siete a bezpečnosť vašich údajov bude zabezpečená. Informáciu o službe VPN má každý z nás v mobile a nájdete ju vo všeobecných nastaveniach. Pri cestovaní sa tiež oplatí vytvoriť a zapamätať si 8-miestne heslo namiesto 4-miestneho, najlepšie ešte posilnené odtlačkom prsta majiteľa na skeneri mobilu.

Všetky bezpečnostné opatrenia sú namieste v dobe, keď počet kybernetických útokov rastie. Podľa informácií zo spoločnosti Kaspersky Lab, ktorá sa špecializuje na digitálnu bezpečnosť, za posledné dva roky došlo k nárastu zasiahnutiu počítačov ransomvérom až o 550 %. Ransomvér je špeciálny malvér vyvinutý, aby uzamkol počítač alebo zašifroval dáta obete. Za opätovné sprístupnenie napadnutých súborov sa zvyčajne vyžaduje zaplatenie výkupného. Niekedy kybernetickí zločinci požadujú menšie sumy, spravia si prehľad vašich financií a podľa toho vás ohodnotia. Základnou radou je zálohovať dáta a nikdy neplatiť, ale kontaktovať políciu. Treba vedieť, že počítačová kriminalita je úmyselný trestný čin.

Počítačovú kriminalitu tvorí špecifická skupina trestných činov, v ktorej sa spájajú prvky trestného, občianskeho a autorského práva. Jej prienik zasahuje najmä do jednotlivých druhov trestných činov v rámci organizovanej kriminality.

Na Slovensku v posledných rokoch dochádza ku krádežiam počítačových programov, údajov uložených na pamäťových médiách počítača či počítačových služieb. Dochádza k zneužívaniu bezhotovostného platobného styku, ako aj k ničeniu dát uložených na pamäťových médiách. Počítačové vírusy a spamy tiež patria k prvkom počítačovej kriminality, s ktorým majú viacerí neblahé skúsenosti a na ktoré pravidelne upozorňujú firmy vyvíjajúce antivírové softvéry. Umiestňovanie zakázaných stránok na serveroch robí vrásky pracovníkom linky stopline.sk, ktorí sa snažia odstrániť nelegálny materiál obsahujúci napríklad aj možný útok na vaše internetové bezpečie.

Andrea Cox eSlovensko

Tento materiál bol vytvorený s finančnou podporou programu EÚ “Prevention of the Fight against Crime” (ISEC) – INT Call for proposals 2013 – Action Grants, projekt č.: HOME/2013/ISEC/AG/INT/4000005300. Za obsah tohto materiálu plne zodpovedajú autori projektového partnera eSlovensko. Tento materiál v žiadnom prípade nevyjadruje stanovisko Európskej komisie.

Rok po kinopremiére rozpovie Rytmus svoj sídliskový sen v piatok večer 26. augusta aj na televíznych obrazovkách

streda, 24 august 2016 00:00 Napísal(a)
23. 8. 2016 Bratislava Film RYTMUS sídliskový sen, ktorý bol uvedený do kín pred rokom menil od začiatku historické rebríčky návštevnosti slovenských filmov. Okrem návštevníkov kinosál na Slovensku, v Čechách, či v Indii, si ho teraz budú môcť pozrieť aj televízni diváci!

Niekoľko rokov režisér Miro Drobný zbieral a strážil natočený materiál pred Rytmusovým pohľadom. Postupne získal mamu, otčima, brata, sestru ale aj jeho tri posledné priateľky. Nakoniec súhlasil s natáčaním aj Rytmusov biologický otec. Rytmus ani netušil aké videá, fotografie či smsky sa našli v Rakúsku, v Taliansku či v Česku, kam sa za jeho najbližšími vybral štáb. Rok po kinopremiére Miro o filme hovorí: "Kto si myslí, že Rytmus je primitívny, arogantný Romák, čo vie len nadávať, nech si ten film v telke radšej nepozrie."

Rytmus prvýkrát uvidel zozbieraný materiál až po ôsmich rokoch. Jeho bezprostredné reakcie odhaľujú jeho najcitlivejšie miesta, rodinné tabu, životné omyly, ale najmä jeho pravú tvár. "Ja sa celkovo k životu staviam dosť otvorene, racionálne. Premýšľam o možných následkoch toho, čo urobím. Možno je to tak preto, že ľudia o mne vždy pochybovali, možno preto, že sa nechcem vrátiť tam, odkiaľ pochádzam a možno preto, že ma to proste baví. Nič som vo filme nechcel zatajiť.“

Prebiehajúci nezávislý výskum eSlovensko o.z. o filme RYTMUS sídliskový sen, do ktorého sa zapojilo viac ako tisíc mladých ľudí, ukazuje, že väčšine sa film páčil (83,6%). Dvom tretinám divákov (64,1%) po pozretí filmu zostal lepší pocit ohľadom samých seba a svojej rodiny. Takmer polovica opýtaných hovorí, že to ovplyvnilo ich postoj k Rómom k lepšiemu. Výsledky výskumu vplyvu filmu na slovenskú mládež budú zverejnené po jeho celkovom vyhodnotení.

Film RYTMUS sídliskový sen uvedie rok po kinopremiére už tento piatok, 26.8., o 20.30, televízia Markíza. Vo štvrtok podvečer, deň pred uvedením filmu, relácia Reflex poodhalí zákulisie prípravy a natáčania filmu, myšlienky režiséra Mira Drobného, ako aj hlavného protagonistu Patrika "Rytmusa" Vrbovského.

eSlovensko o.z. je nezisková, mimovládna organizácia založená v roku 2002. Zaoberá sa najmä primárnou a sekundárnou prevenciou a neformálnym vzdelávaním na Slovensku. Inováciami a moderným jazykom pracuje s deťmi a mládežou, ponúka im vedomosti z oblastí, ktoré slovenské školstvo svojimi osnovami nepokrýva. Reaguje na aktuálne potreby spoločnosti a efektívne ich tlmočí mladej generácii. Internet a nové technológie sú hlavné témy projektov eSlovensko. Prostredníctvom ústredného portálu www.ZODPOVEDNE.sk učí používať internet zodpovedne a bezpečne. Od roku 2007 je eSlovensko o.z. súčasťou európskej siete Insafe a INHOPE a zabezpečuje aj bezplatnú linku Pomoc.sk na čísle 116 111.