JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

O projekte zodpovedne.sk

Projekt vznikol v roku 2007 a je zameraný na bezpečné a zodpovedné používanie internetu, mobilných telefónov a nových technológií. V tejto oblasti sa zameriava na zvyšovanie povedomia, šírenie osvety a prevenciu pred trestnými činmi vo svete detí a mládeže. Ako jediný projekt na Slovensku je podporovaný Európskou úniou v rámci komunitárneho programu Bezpečný internet. Viac informácii o projekte v rámci európskeho spoločenstva nájdete na www.SaferInternet.org

Jedným z dôvodov vzniku projektu je čoraz rozšírenejšie používanie internetu a narastanie jeho významu v živote detí a mladých ľudí. Nové médiá prinášajú na jednej strane možnosť rýchlej a bezproblémovej komunikácie, výmeny nápadov a vzdelávania, na druhej strane predstavuje virtuálny svet realitu bez pevne stanovených pravidiel.

Deti a dospievajúci si neuvedomujú, akou emocionálnou silou na nich médiá vplývajú, preto sa v projekte Zodpovedne.sk zameriavame na šírenie osvety o bezpečnom používaní internetu a mobilov, o rizikách virtuálneho priestoru a možnostiach získania poradenstva a pomoci.

Hlavnými cieľmi a aktivitami projektu je:

  • zriadenie a prevádzkovanie národného osvetového centra Zodpovedne.sk,
  • zvyšovanie povedomia, šírenie osvety o zodpovednom používaní internetu, mobilnej komunikácie a nových technológií, prevencia pred trestnými činmi,
  • zabezpečenie a prevádzkovanie linky Pomoc.sk,
  • zapojenie sa do medzinárodných sietí, zdieľanie skúsenosti iných národných centier a organizácií pre bezpečnosť informačných technológií,
  • zriadenie a prevádzkovanie národného centra pre nahlasovanie nezákonného obsahu a činností na internete Stopline.sk.

Ak máte záujem zapojiť sa do aktivít projektu Zodpovedne.sk kontaktujte nás e-mailom na: eslovenskoeslovensko.sk

eSlovensko o.z.