JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение
Počítačové hry, videohry, online hry, hracie konzoly, online hazardné hry

Hra je prirodzenou súčasťou ľudského života, a detského obzvlášť, je prostriedkom pre osvojovanie si nových zručností a získavanie nových skúseností. Je relaxom, zábavou i spoločenskou aktivitou. V posledných rokoch si čoraz väčší priestor získava hranie hier na počítačoch, mobiloch a hracích konzolách.

Okrem rozvoja počítačových zručností majú počítačové hry veľa ďalších pozitívnych vplyvov. V niektorých musí hráč lúštiť hlavolamy a rôzne úlohy, čo rozvíja pamäť a myslenie. Riešenie úloh a rozhodovanie v hrách zvyšujú samostatnosť dieťaťa, v skupinových hrách sa zase učí spolupracovať s ostatnými. Pri dynamických a akčných hrách sa rozvíja koordinácia pohybov oka a ruky, ako aj jemná motorika a pozornosť. Pri pohybe v online svetoch sa dieťa učí lepšie orientovať v priestore. V neposlednom rade sa dajú hry použiť ako nástroj učenia – v simuláciách a straté- giách si dieťa môže vyskúšať fungovanie ekonomických princípov alebo plánovanie. Pri cudzojazyčných hrách alebo komunikácii s hráčmi z iných krajín si rozvíja svoju slovnú zásobu alebo jazykové vedomosti.

Okrem týchto pozitív majú počítačové hry aj svoje riziká – napríklad jednostranné zameranie aktivít dieťaťa alebo riziko vzniku závislosti.

pojmy

Gaming: pojem označujúci hranie elektronických hier na rôznych zariadeniach. Ak sa pri hraní používa aj pripojenie na internet, hovorí sa o online gamingu. Pre označenie hráča sa používa anglický výraz gamer.

Online gambling:hranie hazardných hier prostredníctvom digitálnych technológií (počítača s internetom, televízie alebo mobilného telefónu).

Level: úroveň v počítačovej hre. Hráč po splnení určitých cieľov postupuje na vyššiu úroveň, pričom často získava ďalšie výhody.

Fakty o hraní hier

Z prieskumu o slovenských deťoch vo virtuálnom priestore, ktorý realizoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v spolupráci s občianskym združením eSlovensko vyplýva, že hranie hier je najčastejšou aktivitou detí na internete

Hraniu hier sa venuje až 85,1 % žiakov 1. stupňa ZŠ a 70,0 % žiakov 2. stupňa ZŠ. Ako negatívne javy, spojené s hraním hier, uvádzali mladšie deti strach z príšer, krvi, zabíjania ľudí a zlé sny. Staršie deti spomínali, že pre dlhý čas strávený pri hre na počítači už niekedy mali bolesti hlavy, stalo sa im, že sa nestihli pripraviť do školy, zabudli jesť a piť, stále mysleli iba na hranie a nevedeli sa od hry odtrhnúť.

Druhy počítačových hier

Adventúry: hry založené na pútavom príbehu. Hráč postupne hľadá rôzne predmety, ktoré musí správne použiť, aby vylúštil záhadu.

Akčné hry: hráč prežíva dobrodružstvo, bojuje proti nepriateľom, prenasleduje zločincov. Akčné hry vyžadujú zručné pohyby a rýchle reakcie. Kartové a spoločenské hry: počítačová verzia tradičných spoločenských hier ako solitér, šach, puzzle.

Rolové hry (RPG – Role Playing Game): hráč sa v hre vžíva do postavy vo virtuálnom svete. Vytvára si svoju postavu, postupne ju zdokonaľuje a zažíva jej prostredníctvom napínavé dobrodružstvá. Samostatnou kategóriou rolových hier sú tzv. MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playing Game). Tieto hry umožňujú vďaka internetu súčasné zapojenie tisícov hráčov po celom svete a ich vzájomné interakcie. Najznámejšou MMORPG je World of Warcraft. Simulácie a stratégie: umožňujú vyskúšať si reálne situácie v hre, vyžadujú taktické a strategické myslenie a plánovanie.

Skákačky: jednoduché hry, vyžadujúce zručnosť a rýchle reakcie pri preskakovaní prekážok.

Sociálne hry: krátke a jednoduché hrové aplikácie na sociálnych sieťach, ktoré vyžadujú zapojenie kamarátov hráča.

Strieľačky: protivníci v hre sú zneškodňovaní rôznymi strelnými zbraňami.

Športové hry: počítačové verzie rôznych športov, ako hokej, futbal alebo automobilové preteky.

 

Niektoré počítačové hry sa nehrajú na klasických počítačoch, ale pomocou ďalších zariadení:

Hracia konzola: zariadenie, ktoré sa väčšinou pripája na televíznu obrazovku. Najnovšie hracie konzoly umožňujú snímať pohyby hráča, ktorý potom ovláda hru svojím telom.

Prenosná hracia konzola: umožňuje hrať hru kedykoľvek a kdekoľvek. Mobilný telefón: dá sa použiť na jednoduchšie herné aplikácie, drahšie prístroje aj na zložitejšie hry vyvinuté špeciálne pre mobily.

Zosieťované počítače: pomocou internetového pripojenia sa hráči môžu spájať a hrať hry spolu alebo proti sebe. V prípade MMORPG umožňuje internet zapojenie tisícov hráčov z celého sveta súčasne.

Riziká počítačových hier

Zdravotné riziká

Samotné počítačové hry nemusia spôsobovať žiadne zdravotné ťažkosti. Ak však dieťa pri nich trávi všetok svoj voľný čas, tak môžu, ako každá jednostranná aktivita, zanechať stopy.

Najčastejším rizikom sú následky, ktoré spôsobuje nedostatok pohybu, súvisiaci s nadmerným hraním počítačových hier. Sedenie pri počítači v nevhodnej polohe môže poškodzovať chrbticu a viesť k ochabovaniu svalstva. Nedostatok pohybu a nevhodná strava hráčov môžu prispievať k vzniku obezity. Dlhé sledovanie obrazovky vysušuje očnú sliznicu, spôsobuje jej podráždenie a následne aj bolesti hlavy. Hranie hier dlho do noci narúša prirodzený spánkový rytmus. Jednostranné zaťažovanie ruky pri pohybe myšou môže viesť k bolestivému zápalu zápästia (syndróm karpálneho tunela).

Najlepšou prevenciou zdravotných rizík pri hraní hier je používanie ergonomického nábytku, striedanie aktivít, uvoľňovanie svalov. Hráči by nemali zabúdať na pravidelné pitie a jedenie. Pri hraní sa vyplavuje hormón adrenalín, ktorý vplýva na prežívanie a správanie, preto je vhodné vyhýbať sa hraniu v dobe krátko pred spaním.

Nevhodné správanie a násilie v hrách

Niektoré hry, ktoré hrávajú deti a dospievajúci, obsahujú negatívne prvky ako zabíjanie ľudí alebo zvierat, zneužívanie alkoholu a drog, kriminálne správanie a nerešpektovanie zákonov, sexuálne násilie a násilie voči ženám, rasové predsudky, nadávky. Rodičia sa obávajú, že takéto hry ovplyvnia správanie ich detí. Majú strach, že ich deti, ktoré hrajú násilné hry, sa budú násilne správať aj v skutočnom živote, zníži sa ich citlivosť voči násiliu a empatia s obeťami. Ako hlavný argument uvádzajú, že hry, na rozdiel od televízie, nie sú iba pasívne. Ak má dieťa vyhrať, musí sa voči ostatným správať agresívne. Agresívne správanie nielen sleduje, ale aj realizuje, aj keď len vo virtuálnom svete. Násilné správanie je v hre oceňované a odmenou za zabitie protivníkov je postup do vyššieho levelu.

Výskumníkom sa zatiaľ nepodarilo potvrdiť priamy súvis medzi správaním v hrách a správaním v skutočnom živote – nie všetky deti, ktoré hrajú agresívne hry, sa následne správajú agresívne. Ukazuje sa skôr súvislosť medzi násilím a osobnostnými vlastnosťami konkrétneho dieťaťa, kvalitou jeho vzťahov a udalosťami v jeho živote. Deti často svoje prežívanie ventilujú práve prostredníctvom hry, je to spôsob, ktorým sa vyrovnávajú s napätím a frustráciou, so zmenami vo svojom živote. Negatívne emócie sú rovnako súčasťou života, ako tie pozitívne, aj hnev a agresivita majú svoj význam, sú potrebné pre naše úspešné fungovanie. Deti sa potrebujú naučiť byť nielen dobré, ale rovnako sa musia vedieť ubrániť aj pred ohrozením. Agresivita a agresívne hry boli vždy súčasťou detského vývinu, deti sa prostredníctvom hier učili, ako sa správať v rozličných situáciách. Len kedysi sa deti hrali na vojakov a bili sa spolu viac v realite. Hranie agresívnej hry môže byť aj reakciou na frustráciu a nepríjemné zážitky. Dieťa si svoj hnev a bezmocnosť vybije práve vo virtuálnom svete. V takomto prípade môže byť hra užitočná.

Závislosť od hier

Zapojenie v hrách nemusí byť vždy iba negatívne. Pre deti, ktoré majú ťažkosti s nadväzovaním vzťahov v realite, môže byť hra v skupine odrazovým mostíkom, môže podporiť ich sebavedomie a sebadôveru. Vzťahy s virtuálnou komunitou hráčov by však mali byť rozumne vyvážené vzťahmi v reálnom živote. Počítačová hra však prestane byť iba obyčajnou zábavou, ak sa stane jediným spôsobom trávenia voľného času. Ak je hra aktivita, pre ktorú dieťa zanedbáva všetky ostatné činnosti vo svojom živote, rovnako ako vzťahy s blízkymi a kamarátmi a je jediným spôsobom, ako zažívať príjemné pocity, vtedy môže ľahko skĺznuť do závislosti.

Potvrdzuje sa, že závislosť od hier je sociálny problém, príčinou závislosti nie je samotná hra, ale pocity nenaplnenia, osamelosti, smútku, trápenia. Pred nimi unikajú deti do sveta hry a fantázie, kde zažívajú radosť, úspech a často aj prijatie v skupine spoluhráčov. Najlepšou ochranou pred vznikom závislosti od počítačových hier je rozvíjanie vzťahov dieťaťa v reálnom živote, záujem rodičov o to, čo sa v jeho živote deje a čo ho trápi.

Viac o závislosti od hier nájdete v kapitole Závislosti.

Zoznámenie so sexuálnym agresorom

Herné svety môžu byť ideálnym miestom pre stretnutie so sexuálnym agresorom. Agresor si vie vytipovať, ktoré hry hrajú deti v určitom veku a môže ich priamo osloviť. Môže si dieťa získavať cez postupné vytváranie vzťahu, zdieľanie spoločnej záľuby a rozhovor cez čet, ktorý býva súčasťou hry. Agresori zvyknú deti uplácať aj tak, že im ponúkajú pomoc pri postupe v hre a ďalšie lákavé výhody, napríklad zaplatenie rozšírenia hry alebo špeciálnych doplnkov. Väčšiemu riziku sú vystavené deti, ktoré uvedú veľa svojich osobných údajov.

príklad
(výpoveď chlapca):

Ja som to raz využil, vytvoril som si babský profil v hre a keď mi napísal chlapík, aby som mu poslal svoje video, tak som si stiahol nejaké z internetu. A on mi za to doplnil zlatky v TRAVIAN-e.

Viac o groomingu (nadväzovanie vzťahu s dieťaťom s cieľom sexuálneho zneužitia) nájdete v kapitole Internetové známosti.

Kyberšikanovanie

Aj v prostredí online hier je možné kyberšikanovanie. Existuje veľa dômyselných spôsobov, ako potrápiť spoluhráča. Dieťa môže byť vylúčené zo skupiny alebo vždy, keď sa prihlási do hry, môžu jeho postavu zabiť, takže nemôže splniť žiadne úlohy a nemôže v hre postúpiť ďalej. Ostatní mu môžu v hre nadávať a vyhrážať sa, falošne ho obviniť z ubližovania iným postavám. Rovnako mu môžu ukradnúť konto v hre  a tak sa už nedostane k postave, ktorú si dlhý čas rozvíjalo alebo môžu ukradnúť  majetok tejto postavy. Následne ho môžu vydierať, že mu postavu vrátia iba za finančnú protihodnotu a pod. 

Viac o kyberšikanovaní nájdete v kapitole Kyberšikanovanie.

Online gambling

Internet umožnil jednoduchší prístup aj k hraniu hazardných hier – hráč môže hrať priamo z domu, nikto ho pri hraní nevidí, môže sa pripojiť na gamblerské stránky z celého sveta. Za posledné roky prudko narástol počet prevádzkovateľov stránok, na ktorých sa hráči môžu zapojiť do hazardných hier v reálnom čase, 24 hodín denne. Medzi obľúbené online hazardné hry patria poker, kasína, športové stávky, bingo alebo lotérie.

Na rozdiel od hrania hier, kde je hlavným lákadlom prežívaný zážitok, dobrodružstvo a zábava, hlavným lákadlom pri online gamblingu je vidina zisku. To zároveň vyžaduje, aby hráč do hry vložil svoje peniaze. Môže niečo vyhrať, neskôr však prichádza o stále väčšie sumy peňazí. To ho núti vsádzať stále viac, aby si vynahradil predchádzajúcu stratu. Hráč je presvedčený o tom, že raz to musí vyjsť. Gambling sa postupne stáva závislosťou, hráč je preň schopný prísť o celý svoj majetok. Podľa zákona je hranie hazardných hier pre osoby mladšie ako 18 rokov zakázané. Spoločnosti, ktoré takéto stránky prevádzkujú, sa však nových hráčov pokúšajú získať veľmi agresívnym spôsobom. Pri prezeraní internetu dieťa určite natrafí na vyskakovacie okná s ponukami úžasných výhier. Môže na ne kliknúť zo zvedavosti, môže takúto stránku vyskúšať. Tieto stránky vyžadujú zadanie osobných údajov vrátane veku, ale pre šikovného používateľa internetu nie je problém takéto vekové obmedzenie obísť.

Riziko online gamblingu u detí a dospievajúcich znižuje ťažší prístup k finančným prostriedkom. Časť tínedžerov však už používa elektronické bankovníctvo. Niektoré deti môžu zneužiť kreditnú kartu svojich rodičov.

Ako chrániť svoje dieťa pred rizikami hier a gamblingom

Výber vhodných hier

Výrobcovia sú povinní označiť hru vekovým obmedzením a symbolmi nevhodných obsahov, ktoré sa v hre objavujú. Ak kupujete počítačové hry, dopredu si aj s dieťaťom naštudujte označenie v systéme PEGI (Pan European Game Information – Celoeurópske informácie o hrách).

Hodnotenie jednotlivých hier nájdete priamo na stránke www.pegi.info a www.pegionline.eu. Tak môžete spolu s dieťaťom posúdiť, či je daná hra pre neho vhodná alebo nie.

Označenie v systéme PEGI
PEGI 3
Obsah hier s týmto označením sa považuje za vhodný pre všetky vekové kategórie. Akceptuje sa určitá úroveň násilia v komickom kontexte (typicky kreslené formy násilia typu Bugs Bunny alebo Tom & Jerry). Dieťa by si nemalo byť schopné spojiť postavu na obrazovke s postavami v reálnom svete, malo by ísť o úplnú fantáziu. Hra by nemala obsahovať žiadne zvuky alebo obrazy, ktoré môžu malé deti vyľakať alebo nastrašiť. Nemalo by byť počuť nadávky.
PEGI 7
Do tejto kategórie môžu byť zaradené všetky hry, ktoré by boli zvyčajne označené ako 3, ale obsahujú potenciálne strašidelné scény alebo zvuky.
PEGI 12
V tejto vekovej kategórii môže byť dieťa vystavené násiliu jemne názornejšieho charakteru, pokiaľ stále smeruje k fantazijným postavám. Avšak, násilie voči postavám s ľudským výzorom alebo voči rozpoznateľným zvieratám nesmie byť názorné. Nahota môže byť zobrazená o trochu názornejšie. Všetky prípadné nadávky musia byť jemné a nesmú obsahovať sexuálne narážky.
PEGI 16
Táto klasifikácia sa aplikuje v prípade, že zobrazenie násilia (alebo sexuálnej aktivity) dosiahne štádium, ktoré vyzerá rovnako, ako by ho bolo možné očakávať v reálnom živote. Mladí ľudia v tejto vekovej kategórii by mali byť tiež schopní zvládnuť extrémnejšie nadávky, koncept užívania tabaku a drog, ako aj zobrazenie kriminálnych aktivít.
PEGI 18
Klasifikácia dospelých sa aplikuje, keď úroveň násilia dosiahne štádium, kedy ide o zobrazenie hrubého násilia a/alebo zahŕňa prvky špecifických typov násilia. Hrubé násilie sa definuje najzložitejšie, pretože v mnohých prípadoch môže byť veľmi subjektívne, ale všeobecne môže byť klasifikované ako také zobrazenia násilia, ktoré by u diváka vyvolali pocit dištancovania sa.
Nadávky
Hra obsahuje nadávky a vulgárne výrazy.
Diskriminácia
Hra obsahuje zobrazenia alebo materiály, ktoré môžu nabádať k diskriminácii.
Drogy
Hra sa zmieňuje o drogách, zobrazuje alebo propaguje ich užívanie (vrátane alkoholu a tabaku.
Strach
Hra obsahuje strašidelné scény alebo môže vyľakať malé deti.
Hazardné hry
Hra, ktorá propaguje alebo vyučuje hazardné hry.
Sex
Hra zobrazuje nahotu, sexuálne správanie alebo sa zmieňuje o sexe.
Násilie
Hra obsahuje zobrazenia násilia.
Online hra
Hru je možné hrať on-line
PEGI OK
Množstvo webstránok a online služieb obsahuje malé hry. Ak je online hra na webstránke označená ako „PEGI OK“, znamená to, že túto hru môžu pokojne hrať hráči všetkých vekových kategórií, pretože neobsahuje žiaden potenciálne nevhodný obsah.

Záujem o aktivity dieťaťa

Umiestnite počítač tak, aby ste videli, čo na ňom vaše dieťa robí. Majte prehľad o hrách, ktoré sú v počítači nainštalované. Zaujímajte sa o to, aké hry vaše dieťa hrá a prečo, zahrajte si tieto hry spoločne. Aj spoločné hranie počítačovej hry môže prispieť k upevňovaniu vzťahu medzi vami. Dieťa potrebuje cítiť, že sa zaujímate o veci, ktoré sú pre neho dôležité a že s ním radi trávite čas pri spoločnej činnosti.

Jasné pravidlá

Rozprávajte sa s dieťaťom o hrách a ich možných rizikách. Vysvetlite mu, prečo nechcete, aby hralo násilné hry alebo hry, ktoré sú pre neho ešte nevhodné. Stanovte si pravidlá pre hranie hier (napr. až keď si dieťa spraví úlohy) a dohodnite sa na čase, ktorý môže dieťa pri nich tráviť. Buďte však realistickí. Samotné zákazy a obmedzenia nebudú nikdy fungovať stopercentne. Dieťa sa k hrám dostane aj u kamaráta alebo v škole, dohodnuté pravidlá nie vždy dodrží alebo bude s vami vyjednávať. Je však dobré, ak vie, čo sa od neho očakáva a ak sa vy môžete oprieť o vašu dohodu.

Rodičovská kontrola

Pre dieťa môže byť ťažké dodržať časové obmedzenia, najmä keď sa do hry úplne ponorí. Môžete sa dohodnúť na tom, že nastavíte systém rodičovskej kontroly (napr. v operačnom systéme Windows alebo pomocou blokovacieho softvéru), kde sa dá presne nastaviť prístup k jednotlivým hrám alebo časový rozvrh. V určenej dobe sa počítač alebo internetový prehliadač automaticky vypnú. Pomocou týchto nástrojov môžete zabrániť aj prístupu k online hrám. Nezabudnite na to, že hry je možné hrať aj na hracej konzole alebo mobile, nielen na počítači.

Iné možnosti trávenia voľného času

Ak vaše dieťa trávi priveľa času hraním počítačových hier, ponúknite mu iné alternatívy. Dieťa na začiatku nemusí prejavovať veľké nadšenie, ak ho budete trhať od jeho obľúbenej hry, v konečnom dôsledku ale privíta vašu snahu a úprimný záujem. Nevzdávajte sa a skúšajte nájsť, čím iným viete vyplniť váš spoločný voľný čas – môžu to byť aktivity v prírode, rôzne športové alebo spoločenské hry, ku ktorým môžete prizvať celú rodinu alebo kamarátov dieťaťa. Nezabudnite, že pre zdravý a všestranný rozvoj dieťaťa je dôležité striedanie aktivít.

Ochrana pred agresormi

Upozornite dieťa na to, že aj v prostredí hier môže natrafiť na niekoho, kto mu bude chcieť ublížiť. Pre prihlasovanie do hry by si malo vybrať bezpečné heslo (minimálne osemmiestna náhodná kombinácia písmen, čísel a znakov). Je dôležité, aby nikomu neprezrádzalo svoje osobné údaje. Povzbuďte ho, aby vám povedalo, keby mu niekto v hre ubližoval. V takýchto prípadoch sa ho nesnažte chrániť tak, že mu zakážete hranie hier – mohlo by sa stať, že by vám dieťa o svojich nepríjemných skúsenostiach nabudúce už nepovedalo. Agresívne správanie nahláste správcovi herného servera.

Riziká hazardných hier

Vysvetlite svojmu dieťaťu, akým spôsobom fungujú hazardné hry. Spoločnosti, ktoré ich prevádzkujú, sledujú predovšetkým vlastný záujem. Pravdepodobnosť, že by práve vaše dieťa pri online gamblingu zbohatlo, je nízka, ale riziká sú veľmi vysoké. Všímajte si nečakané výdavky na vašom účte a ubezpečte sa, že dieťa nepoužíva kreditnú kartu bez vášho vedomia a súhlasu.

Blokovací softvér

V počítači môžete nainštalovať blokovací softvér, ktorý zamedzí prístupu na stránky, ktoré sú pod 18 rokov neprístupné – teda aj na stránky s hazardnými hrami. O tomto kroku sa však porozprávajte aj s dieťaťom a vysvetlite mu, prečo ho chcete týmto spôsobom chrániť.

Tipy pre deti a tínedžerov
  • Stanov si dopredu, koľko času stráviš pri hre a kedy skončíš. Ak je to pre teba ťažké dodržať, povedz si, že skončíš po prejdení ďalšieho levelu alebo po zazvonení budíka. Je to dobrý spôsob, ako cvičiť svoju pevnú vôľu.
  • Hry majú takú silu, že pri nich niekedy zabudneš aj na jedenie, pitie alebo spánok. Chráň sa pred tým a mysli na svoje zdravie. Dávaj si pravidelné prestávky, zmeň polohu, rozhýb sa, nepozeraj na obrazovku. Najlepšie je, keď činnosti striedaš – po dlhom hraní na počítači sa ti tvoje telo najviac poďakuje, ak vybehneš niekam von.
  • Mysli na svoje bezpečie aj pri hraní hier. Neprezrádzaj o sebe osobné informácie, chráň svoje heslo, dávaj si pozor na neznámych ľudí. Ak by ti iný hráč v hre naschvál ubližoval, nahlás to správcovi herného servera alebo o tom povedz niekomu dospelému.
  • Ostatní hráči sú skutoční ľudia a nie roboti. Ak sa im vysmievaš, nadávaš alebo im ubližuješ v hre, zraňuješ ich v skutočnosti. Preto sa správaj tak, ako chceš, aby sa druhí správali k tebe.
  • Všetko niečo stojí. Niektoré vylepšenia sa dajú kúpiť za peniaze z hry, ale za špecialitky sa často platí skutočnými peniazmi (napríklad odoslaním drahej esemesky). Premysli si, čo si môžeš dovoliť alebo sa o tom poraď s rodičmi.
  • Ako sa zbaviť závislosti. Skús zameniť svoje online aktivity za offline aktivity. (Hráš futbal na počítači? Zahraj si ho vonku s kamarátmi. Balíš baby na sociálnej sieti? Zameň to za osobnú konverzáciu.)

Pomoc pri problémoch

Všímajte si aj drobné zmeny v správaní dieťaťa. Pri hraní hry môže zažiť niečo, čo mu ublíži, napríklad môže natrafiť na niekoho, kto ho bude šikanovať. Spozornejte aj vtedy, keď sa vám zdá, že dieťa trávi pri hraní príliš veľa času, ak uniká pred problémami do herného sveta, alebo keď sa voči ostatným správa agresívnejšie než zvyčajne. Ak máte obavy, môžete sa obrátiť na konzultantov bezplatnej linkyPomoc. sk (116 111), ktorí zodpovedia vaše otázky alebo vám sprostredkujú odbornú psychologickú pomoc.

Hry

Názov hry: PEGI systém (1. stupeň základnej školy)

Postup: Výrobcovia hier sú povinní označiť hru vekovým obmedzením a symbolmi nevhodných obsahov, ktoré sa v hre objavujú. Ukazujte deťom jednotlivé symboly systému PEGI a nechajte ich uhádnuť, aký majú význam. Nech deti povedia, prečo hra s uvedeným symbolom nie je pre nich vhodná.

Názov hry: Pred 50 rokmi, dnes a o 50 rokov (2. stupeň základnej školy)

Postup: Vyberte tri menšie skupiny detí. Ich úlohou bude zahrať, ako deti trávia voľný čas. Prvá skupina zahrá deti v súčasnosti a bude znázorňovať, ako sa deti hrajú, keď prídu domov. Druhá skupina bude robiť to isté, ale v čase pred 50 rokmi, keď nebol internet, počítače ani hracie konzoly. Tretia skupina sa pokúsi zahrať, ako bude vyzerať voľný čas detí o 50 rokov. Diváci majú uhádnuť, ktorá scénka sa odohráva v ktorom čase. Rozoberte s deťmi rozdiely medzi trávením voľného času jednotlivých skupín a nájdite kladné a záporné stránky časových období.