JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение
Zoznamovanie cez internet, stretnutia s neznámymi osobami, grooming, sexuálne zneužitie

Internet je priestor, kde sa ľudia majú možnosť prezentovať, kde komunikujú s kamarátmi a blízkymi, kde rozvíjajú existujúce vzťahy alebo nadväzujú nové. Možnosť stretnúť sa s ľuďmi s podobnými záujmami, nájsť si nových priateľov či partnerov je lákavá pre deti i dospelých. Zoznamovanie cez internet má však aj svoje riziká – nie vždy si môžete byť istí, kto je osoba na druhej strane.

Pojmy

Disinhibičný efekt: pre zdanlivú anonymitu internetu majú ľudia menej zábran, sú menej opatrní, ľahšie a rýchlejšie prezradia o sebe intímne detaily, robia veci, ktoré by si v reálnom svete nedovolili.

Grooming: postupné vytváranie dôverného, priateľského vzťahu s dieťaťom tak, aby prestalo byť ostražité a pristúpilo na stretnutie. Najčastejším cieľom groomingu je sexuálne zneužitie dieťaťa.

Sexuálne zneužitie: využitie osoby mladšej ako 15 rokov dospelým na akékoľvek aktivity sexuálneho charakteru. Veková hranica pre sexuálne zneužitie sa zvyšuje až na 18 rokov v prípade, ak je dieťa od dospelého určitým spôsobom závislé (rodinný príslušník, učiteľ, vychovávateľ) alebo ak ho páchateľ za sexuálne aktivity nejakým spôsobom odmení.

Sexuálne násilie: prinútenie k sexuálnym aktivitám násilím alebo pod hrozbou násilia.

Sociálne inžinierstvo: je to metóda psychologickej manipulácie ako získať od obete dôverné informácie.

Zoznamovanie cez internet a stretnutia s neznámymi osobami

Zoznamovanie s novými ľuďmi cez internet je rýchle a dynamické, umožňuje preklenúť vzdialenosti a prísť do kontaktu s niekým, s kým by sme sa ináč nemali možnosť stretnúť. Mnohí ľudia si našli cez internet nielen nových priateľov, ale aj životných partnerov. Rovnako sa však aj niektorí ľudia stali obeťami podvodníkov alebo násilníkov.

Anonymita virtuálneho priestoru vytvára zdanlivý pocit bezpečia a povzbudzuje nás k tomu, aby sme sa rýchlejšie otvorili a odložili zábrany. Zabúdame často na obranné mechanizmy, ktoré používame pri nadväzovaní vzťahov v realite, kde spoznávame nových ľudí postupne a kde trvá nejaký čas, kým sa medzi nami vytvorí dôvera. V realite vidíme veľa znakov, ktoré nám pomáhajú pri posudzovaní druhých. Vidíme, ako osoba vyzerá, ako rozpráva, gestikuluje, podľa jej reakcií a očného kontaktu vieme lepšie odhadnúť, či hovorí pravdu alebo klame. Takto si môžeme všimnúť signály, ktoré nás varujú pred nebezpečenstvom. Pri komunikácii cez internet sú nám tieto jemné signály nedostupné.

Na internete je preto oveľa jednoduchšie klamať alebo vydávať sa za niekoho iného. Nie je ťažké vytvoriť si falošný profil, použiť cudziu fotografiu alebo zatajiť svoje skutočné úmysly. Podvodníci a nebezpeční ľudia sa môžu pohybovať v četových miestnostiach, na internetových fórach a v diskusných skupinách, na internetových alebo telefonických zoznamkách. Pravdivosť informácií je preto potrebné si vždy overiť.

Grooming

Sexuálne zneužitie s použitím internetu

Okrem finančných podvodov a vydierania je veľkým rizikom zoznamovania sa cez internet nadviazanie kontaktu so sexuálnym agresorom. Pod falošnou identitou sa snaží získať si obeť a vylákať ju na stretnutie.

Väčšina prípadov sexuálneho zneužitia cez internet má však skôr podobu postupného budovania vzťahu a získavania si dôvery dieťaťa. Tento postup sa označuje názvom grooming, podľa anglického výrazu „groom“ – pripraviť sa, upraviť sa. Páchateľ groomingu sa upravuje do pozitívnej podoby – vydáva sa za najlepšieho kamaráta dieťaťa, a tak si ho získava pre svoje ciele.

Agresor si na internete vytipuje zraniteľnú a ľahko dostupnú obeť. Signálom pre neho je práve veľké množstvo zverejnených osobných údajov, fotografie, ochota ku komunikácii s neznámymi, vysoká miera dôverčivosti, rýchle otváranie citlivých oblastí svojho života, aktuálne prežívanie sklamania a trápenia, osamelosť, ochota stretnúť sa po krátkej známosti, ľahké pristúpenie na podmienky stretnutia, ktoré nastaví páchateľ. Ten väčšinou oslovuje naraz veľké množstvo detí a hľadá také, ktoré prejavia záujem a vyhovujú jeho potrebám (blízkosť bydliska, malá kontrola zo strany rodičov, ale aj chýbajúce kamarátske vzťahy alebo problémy doma, napríklad prebiehajúci rozvod rodičov). S tými potom rozvíja komunikáciu ďalej, dokáže byť trpezlivý a budovať vzťah aj dlhý čas. Chce si dieťa získať tak, aby za ním prišlo dobrovoľne. O svojej identite môže, ale nemusí klamať, väčšinou postupne prizná, že je od dieťaťa starší, aj keď si môže vek prispôsobiť. Svoju stratégiu stavia na tom, že sa pre dieťa stane starším kamarátom, ochrancom, ponúka bezpečie a prijatie, ktoré môže dieťaťu doma alebo medzi rovesníkmi chýbať. Obeťami groomingu sa najčastejšie stávajú chlapci a dievčatá, ktorí začínajú viac chodiť na internet, používať čet a sociálne siete.

Dokázať páchateľovi vinu však nie je jednoduché. Poznáme niekoľko prípadov, keď páchateľ lákal na schôdzku dieťa, ktoré to oznámilo polícii. Na mieste stretnutia už čakala polícia, ale k samotnému trestnému činu nedošlo. Páchateľ následne tvrdil, že dieťa vylákal na stretnutie, aby mu ukázal, ako sa nemá správať, a tým ho poučil.

Fázy groomingu

1. Budovanie dôvery a snaha izolovať obeť

Útočník sa v prvom rade snaží o vytvorenie dôverného vzťahu s vytipovaným dieťaťom. Prezentuje sa ako človek, ktorý dieťaťu rozumie, chápe jeho problémy, chce mu pomôcť s ich riešením. Chce byť pre dieťa dobrým kamarátom, na ktorého sa môže vo všetkom spoľahnúť. Zároveň sa dieťa snaží odizolovať, presviedča ho, aby o ich vzťahu nikomu nehovorilo, aby si vymazalo ich vzájomnú konverzáciu, zisťuje, či rodičia kontrolujú aktivity dieťaťa na internete.

2. Upevňovanie vzťahu a podplácanie

Ak si páchateľ už dieťa získal, pokračuje v rozvíjaní vzťahu. Pýta si od dieťaťa podrobnejšie informácie (číslo mobilného telefónu, adresu bydliska), stále viac sa s ním rozpráva o intímnejších témach, ako sú partnerské a vzťahové problémy, sexuálne aktivity, čím vytvára pocit intimity. Zároveň dáva dieťaťu rôzne darčeky (peniaze, kredit do mobilu, drahé hračky a oblečenie).

3. Emocionálna závislosť obete

Páchateľ sa stal pre dieťa nenahraditeľným. Je pre neho najbližším človekom, ktorý pozná jeho najintímnejšie tajomstvá. Dieťa nechce o tento vzťah prísť, podľa požiadaviek páchateľa rodičom klame o tom, ako a s kým trávi čas, prestáva sa im zverovať so svojím prežívaním. Páchateľ vytvára v dieťati dojem, že to, čo je medzi nimi, je vzájomný vzťah plný porozumenia a lásky, ktorý bude pokračovať aj v budúcnosti. Stále viac vťahuje dieťa do svojej siete, rozpráva o výnimočnosti a jedinečnosti ich vzťahu, požaduje od neho stále viac, napríklad zasielanie intímnych fotografií alebo kybersex cez webkameru.

4. Osobné stretnutie

V ďalšej fáze sa páchateľ snaží prejsť k osobnému stretnutiu. Môže nalákať dieťa na nejakú zaujímavú aktivitu, napríklad návštevu kina, diskotéky alebo ho zavolať priamo k sebe domov. Už si je istý vzťahom s dieťaťom, vie, že dieťa ich stretnutie neprezradí.

5. Sexuálne obťažovanie, sexuálne zneužitie

V poslednej fáze páchateľ dieťa zneužije. Buď ho presvedčí, aby tak urobilo z lásky k nemu, pre ich vzťah alebo použije manipuláciu, vydieranie a nátlak (pohrozí dieťaťu, že o tom povie jeho rodičom alebo zverejní jeho intímne fotografie na internete). Takto môže dieťa zneužívať opakovane, často a dlhodobo.

Príklady

Praha, Česká republika, 2009. 35-ročný vrátnik si cez internet vyhľadával chlapcov zo sociálne slabšieho prostredia. Nadviazal s nimi vzťah, zisťoval si ich záujmy a výmenou za ich odhalené fotografie im sľúbil peniaze alebo splnenie ich prianí. Nasledovali pozvania k nemu do Prahy ako špeciálna odmena. Tam chlapcov zneužil, zaplatil im za sex alebo ich donútil k sexuálnemu styku vydieraním (pohrozil im, že zverejní ich fotografie). Bol uznaný vinným a odsúdený na 8 rokov väzenia.

Sedgefield, Veľká Británia, 2009. 17-ročná študentka Ashleigh sa cez Facebook zoznámila s 19-ročným Petrom. Po nejakej dobe četovania súhlasila s osobnou schôdzkou. Matke povedala, že prespí u kamarátky. Za falošným profilom sa v skutočnosti skrýval 32-ročný bezdomovec. Na stretnutí dievča znásilnil a zabil. Jej telo sa našlo v priekope vedľa cesty.

Ako chrániť svoje dieťa pred nebezpečnými známosťami z internetu

Aktivity dieťaťa na internete

Rozprávajte sa s dieťaťom o všetkom, čo cez deň robí. Aj o tom, čo robí na internete, aké stránky navštevuje, s čím sa stretlo. Povzbudzujte ho, nech sa vás spýta, ak natrafí na niečo, čomu nerozumie. Rovnako je najlepšie, ak porozpráva aj o tom, keď sa mu stane niečo nepríjemné alebo mu niekto ubližuje.

Pravidlá pri zoznamovaní cez internet

Rozprávajte sa s dieťaťom o tom, aké sú riziká zoznamovania cez internet a ako sa ono samo môže viac chrániť (napr. výberom profilových fotografií, nezverejňovaním osobných údajov, nastavením prístupu iba pre priateľov, komunikáciou iba s ľuďmi, ktorých pozná aj naživo). Ak sa bude s niekým zoznamovať cez internet, usmernite ho, ako má postupovať. Trvajte na tom, aby si nechalo dlhší čas na spoznávanie, viac si overovalo totožnosť aj úprimnosť nového kamaráta. Stanovte si tiež pravidlá pri stretnutiach s človekom, ktorého pozná iba z internetu. Je dôležité, aby vám dalo vedieť, kde, s kým a kedy sa stretáva, aby na prvé stretnutie nešlo samo, ale napríklad v sprievode kamaráta, aby si vybralo miesto, ktoré dobre pozná a kde sa pohybuje veľa ľudí. Môže si tiež s niekým dohodnúť kontrolné volanie – kamarát mu po hodine stretnutia môže zavolať, či je všetko v poriadku a prípadne mu prísť na pomoc.

Budovanie dôvery

Čím je vaše dieťa staršie, tým menej ho kontrolujte a viac mu dôverujte. Ak svoje dieťa nadmerne kontrolujete, nebude sa správať ináč – len sa bude snažiť pred vami svoje správanie zatajiť, bude chcieť z vašej nadmernej pozornosti uniknúť a bude zo vzdoru prekračovať vaše zákazy. Spoľahnite sa na to, že ste ho už naučili všetko, čo bolo dôležité a verte tomu, že sa samo rozhodne správne. U tínedžera rešpektujte jeho právo na súkromie, vlastný život a zážitky, o ktoré sa nebude chcieť deliť s vami, ale so svojimi rovesníkmi. Ťažko môžete čakať, že dospievajúci bude chcieť ísť na rande v sprievode rodiča, môžete sa však dohodnúť, že vám o takýchto stretnutiach povie a zavolá so sebou niekoho z kamarátov.

Osobné hranice

Rešpektujte hranice dieťaťa. Nenúťte ho k dotykom, objatiam alebo nežnostiam, ak to samo nechce. Ani nežnosti od príbuzných a kamarátov mu nemusia byť vždy príjemné. Dieťa má právo ich odmietnuť alebo prijať a takisto ich nemusí ani rozdávať na požiadanie, ak to tak samo necíti. Ak sa dieťa v rodine naučí, že môže odmietnuť to, čo mu nie je príjemné, bude to vedieť ľahšie odmietnuť aj pri cudzích ľuďoch, aj pri kontaktoch cez internet.

Prežívanie dieťaťa a rozvíjanie vzťahov

Všímajte si, čo sa s vaším dieťaťom deje, hlavne keď sa jeho správanie náhle zmení. Reagujte na jeho aktuálne potreby, rozprávajte sa s ním o tom, čo ho trápi. Venujte tiež pozornosť vzťahom dieťaťa v reálnom živote, pomôžte mu ich rozvíjať. Ak sa dieťa môže vyrozprávať doma alebo má kamarátov, ktorým sa môže zdôveriť, nepotrebuje si hľadať blízky vzťah s neznámym človekom na internete.

Čo si všímať:

Dieťa sa mohlo stať obeťou groomingu alebo sexuálneho zneužitia, ak:

 • si tajne maže históriu četu, svoje emailové správy alebo SMS,
 • zakrýva si monitor alebo rýchlo vypína program pri vašom príchode,
 • zrazu sa bojí určitých miest alebo ľudí,
 • objavia sa u neho rôzne psychosomatické príznaky – problémy so spaním, nočné mory,
 • jeho správanie sa náhle zmení, zrazu je utiahnuté, smutné, zakríknuté, vystrašené,
 • vyhýba sa rozhovoru o tom, čo robí na počítači alebo vo voľnom čase,
 • uzatvára sa pred rodinou a priateľmi, a súčasne popiera, že by sa niečo dialo,
 • v jeho kresbách, detských hrách alebo túžbach sa objavujú sexuálne motívy, napodobňuje sexuálne praktiky s hračkami, bábikami,
 • si podozrivo dlho nepýta vreckové alebo peniaze na dobitie kreditu,
 • má nové darčeky, hračky, oblečenie, zvýšený kredit v mobilnom telefóne alebo peniaze, ktoré nedostalo od vás a nechce povedať od koho to má.

Téma sex a sexualita

Túto tému nepodceňujte, ale ani nepreceňujte. Nerobte zo sexu a sexuality tabu, sú súčasťou života a partnerských vzťahov. Dieťa sa o ne zaujíma a chce vedieť viac – odpovedajte primerane jeho veku. Zaujímajte sa o názory dieťaťa a jeho vzťah k druhému pohlaviu. Ak sa tejto téme vyhýbate, dieťa sa naučí, že je to niečo, o čom sa s vami rozprávať nemôže – ani vtedy, keby zažilo niečo nepríjemné alebo by mu niekto ublížil.

Je potrebné si uvedomiť, že deti na internete sa nestávajú len obeťou. V niektorých výskumoch až tretina detí priznáva, že dobrovoľne pošle svoju erotickú fotku alebo video.

Tipy pre deti a tínedžerov
 • Dávaj si pozor na to, čo o sebe zverejníš na internete. Čím viac o sebe prezradíš, tým si zraniteľnejší. Ak dávaš na internet svoj email, telefónne číslo alebo adresu, tak ťa môže osloviť ktokoľvek. Aj niekto, kto ti bude chcieť ublížiť.
 • Ak napíšeš aj veľa o sebe, svojich záujmoch, svojich myšlienkach, či prežívaní, otváraš k sebe cestu. Keď zverejňuješ odhalené fotky alebo fotky v erotických pózach, tak o sebe dávaš ostatným signály, že si ochotný/á robiť čokoľvek.
 • Nikdy nemôžeš vedieť, kto je na druhej strane internetu. Na internete je veľmi ľahké klamať alebo sa vydávať za niekoho iného. Buď opatrný pri každom, kto sa tvári ako tínedžer, ale nevie nič o veciach, ktoré tvoji kamaráti poznajú.
 • Pri zoznamovaní cez internet si nechaj dostatok času. Dlhšiu dobu si píšte, zavolajte si, rozprávajte sa spolu cez webkamery. Skôr, než pôjdeš na stretnutie, zisti si aj informácie od ľudí, ktorí tvojho nového kamaráta poznajú.
 • Ak sa máš stretnúť s niekým, koho poznáš iba z internetu, buď mimoriadne opatrný. Vyber si miesto, ktoré dobre poznáš a kde nebudete sami, zober so sebou kamaráta alebo povedz rodičom kedy, kde a s kým sa chceš stretnúť. Na stretnutí nikdy nevstupuj do auta nového kamaráta.
 • Všímaj si zvláštne a podozrivé správanie. Je čudné, keď dospelý chce mať za svojho najlepšieho kamaráta alebo frajera/frajerku dieťa a nie niekoho vo svojom veku, aj keď sa to snaží nejako vysvetliť alebo ospravedlniť. Buď opatrný aj vtedy keď ťa niekto presviedča, aby si o vašom internetovom kamarátstve nikomu nepovedal, keď sa ťa neustále vypytuje na osobné veci alebo si pýta od teba odhalené fotky.
 • Skontroluj fotky nového kamaráta, či nie sú falošné. Použi na to www.tineye.com alebo Google obrázky.
 • Mysli na to, že nič nie je zadarmo. Ak ti niekto na internete len tak dáva darčeky alebo dobíja kredit, určite raz za to bude chcieť niečo späť.
 • Ak je niečo príliš dokonalé, nebude to skutočné. Ak ťa na internete niekto presviedča, že ťa nadovšetko miluje, urobí pre teba čokoľvek a nič za to nechce pre seba, pravdepodobne tým niečo sleduje. Dokonalí ľudia a bezchybné vzťahy existujú iba v rozprávkach a v našich snoch.
 • Dôveruj svojim pocitom. Keď od teba kamarát z internetu chce niečo, čo sa ti nepozdáva, je ti to divné alebo nepríjemné, tak sa na to za žiadnych okolností nenechaj nahovoriť. Jednoznačne to odmietni a povedz o tom niekomu dospelému.

Dôsledky sexuálneho zneužitia pre dieťa

Negatívne dôsledky sú vždy, keď sa dieťa stane obeťou nežiaduceho jednorazového alebo opakovaného sexuálneho aktu. Takýto zážitok zasiahne do všetkých základných sfér jeho života, teda biologickej, psychologickej aj sociálnej. Dieťa ešte nie je vývinovo telesne, fyziologicky ani psychicky pripravené na sexuálnu aktivitu. Následky nežiaducej predčasnej sexuálnej skúsenosti, jej poznanie a prežívanie ohrozujú jeho ďalší vývin. V jeho prežívaní sa môžu objaviť príznaky, ktoré svedčia o vážnej psychickej traume – strach, úzkosť, depresia, strata sebaúcty, negatívny sebaobraz, nízka mienka o svojom tele, zníženie dôvery v dospelých. Mnohé deti reagujú aj zvýšenou chorobnosťou, obmedzením záujmov, apatiou, zhoršením školských výkonov, narušením rovesníckych vzťahov až úplným únikom do izolácie. Deti, ktoré zažili sexuálne zneužitie, si tento zážitok nesú aj do adolescencie a dospelosti. Môžu odmietať ľudí opačného pohlavia, mať strach z partnerstva a odpor k intímnemu životu, alebo sa môžu sami správať sexuálne agresívne voči iným.

Pomoc, podpora a spolupráca s odborníkmi je nevyhnutná

Dieťa takýto zážitok nevie samo spracovať a väčšinou sa do budúcna nevie brániť. Nevyhnutne potrebuje pomoc odborníka a dôslednú ochranu dospelých. Dôležité je konať rýchlo, pokojne a veľmi citlivo. Dieťaťu je potrebné poskytnúť pocit bezpečia a uistiť ho, že na tom, čo sa stalo, nenesie žiadnu vinu. Dôležité je čo najskôr vyhľadať lekára (pediater, gynekológ) a ohlásiť udalosť na polícii. Dieťa (a často aj jeho rodičia) potrebuje psychologickú krízovú intervenciu a následnú odbornú starostlivosť (terapiu, poradenstvo), pretože neošetrené a nespracované zážitky by ho mohli sprevádzať po celý život. Poradenstvo a kontakt na odborníkov vám môžu sprostredkovať odborní pracovníci z linky Pomoc.sk (tel: 116 111).

Hry

Názov hry: Mamííí (1. a 2. stupeň základnej školy)

Postup: Simulujte komunikáciu na internete, dávajte deťom otázky a oni nech odpovedajú. Jediné pravidlo je, že keď prejdete do komunikácie, ktorá smeruje k ohrozeniu dieťaťa, k „čudným“ otázkam, musia zakričať: „Mamííí“. Ak je otázka normálna, čiže bezpečná, deti na ňu odpovedia. Príklad bežných otázok: „Aj u vás dnes svieti slniečko?“, „Ktorý predmet v škole máš najradšej?“, „Ktorého speváka máš najradšej?“, „Akej farby máš myš?“... Príklad podozrivých otázok: „Hovoríš niekomu o tom, že si spolu na internete píšeme?“, „Kde máš umiestený počítač?“, „Vidia ti rodičia na monitor, keď si s niekým píšeš?“, „Kontrolujú rodičia tvoj počítač?“, „Mohol by si, prosím ťa, keď dopíšeme, zmazať naše sms-ky/emaily?“, „Chodíš zo školy domov sama?“, „Sľúbiš mi, že nikomu nepovieš, že sme kamaráti?“, „Nepovieš to nikomu, keď ti nabijem kredit?“ „Chceš sa stať modelkou?“ „Som fotograf. Pošleš mi svoju fotku v plavkách? Predsa by si sa nehanbila, keď sa chceš stať modelkou.“ „Som (meno celebrity), chceš sa so mnou stretnúť?“ „Si teraz doma?“. Keď deti zakričia „Mamííí“, je dobré prerušiť hru a spýtať sa ich, prečo si myslia, že odpoveď na takú otázku ich môže ohroziť. Striedavo im dávajte normálne otázky a podozrivé (signalizujúce možné ohrozenie). Naučte deti premýšľať nad zmyslom otázok a pomôžete im spoznať a uvedomiť si možné ohrozenie.

Názov hry: Ako získať od chlapca akúkoľvek fotku (2. stupeň základnej školy)

Postup: Vyberte sympatického chlapca a pekné dievča. Vysvetlite ostatným deťom, že vybraté dievča je len váš falošný profil, ktorý ste si vytvorili za účelom komunikácie s chlapcom. Dievča bude opakovať iba vaše slová, ktoré píšete chlapcovi cez internet. Ostatné deti majú vymýšľať odpovede za chlapca. Chlapec len zopakuje to, čo deti chcú, aby vám odpovedal. Začnite: „Ahoj, som Anka, našla som ťa na internete, veľmi sa mi páčiš.“ Deti nakážu chlapcovi, aby odpovedal napríklad „Aj ty sa mi páčiš“. Vy ústami dievčaťa pokračujete: „Budeš si so mnou písať? Posielam ti moju fotku, ale mám len v plavkách pri mori čo som bola s rodičmi.“ Vysvetlite deťom, že fotky, ktoré posielate, sú rovnako falošné a nazbierali ste ich na internete. Deti odpovedajú, chlapec zopakuje: „Budem si s tebou písať. Keď si mi ty poslala fotku aj ja ti pošlem nejakú v plavkách.“ Dievča alias agresor ide za svojím cieľom: „Aký si fešák! Odfotím sa ti teraz mojim mobilom a pošlem ti ďalšiu fotku. Idem sa práve kúpať, dúfam, že ti to nevadí a budem sa ti páčiť. Pošli mi aj ty takú fotku.“ V prípade, že chlapec – deti nebudú chcieť poslať polonahú fotku, odpovedzte prostredníctvom dievčaťa: „To nie je fér, ja som ti poslala fotku a ty nechceš! Ty sa bojíš alebo čo? Pošlem ti ešte jednu ak chceš, ale nebudem sa s tebou ďalej kamarátiť ak mi aj ty nepošleš.“ Deti nakážu chlapcovi poslať polonahú fotku. Agresor dokončuje hru: „Teraz mám tvoju nahú fotku a pošlem ju rodičom, spolužiakom v triede, učiteľom v škole, ak neurobíš všetko, čo budem od teba chcieť!“ Na záver vysvetlite deťom aké je to jednoduché takto niekoho zmanipulovať a získať od neho chúlostivé fotografie alebo videá. Rozprávajte sa tiež o tom, ktoré vety sú najviac presvedčivé, čomu by sa im ťažko odolávalo (napr. ocenenie krásy, zdôraznenie odvahy,…) a aj o tom, ako by bolo vhodnejšie reagovať na jednotlivé požiadavky. (Prípadne si vyskúšajte aj opačnú scénku, v ktorej chlapec skúša získať fotky od dievčaťa).

Názov hry: Ako získať od dievčaťa akúkoľvek fotku (2. stupeň základnej školy)

Postup: Deti rozdelíte do skupín. Úlohou každej skupiny je napísať dialóg komunikácie falošného fotografa či modelingovej agentúry s naivným a neskúseným dievčaťom. Cieľom otázok a odpovedí je vylákať od “nádejnej modelky” polonahé fotky. Alternatíva hry je vylákať dievča na fotenie do ateliéru. Každá skupina prečíta svoj dialóg a vyhrá tá, ktorá vymyslela najrafinovanejší a najdôveryhodnejší príbeh. Potom si skupiny jednotlivé scenáre vymenia a ich úloha je vsunúť do komunikácie dievčaťa také odpovede a otázky, ktoré by dokázali odhaliť podvod a tak ochrániť obeť. Na záver vysvetlite deťom podobne ako v hre “Ako získať od chlapca akúkoľvek fotku” aké je to jednoduché niekoho zmanipulovať a získať chúlostivé fotografie. Rozprávajte sa tiež o tom, ktoré vety sú najviac presvedčivé, čomu by sa dievčatám ťažko odolávalo (napr. možnosť ísť fotiť do zahraničia, stať sa miss…) a aj o tom, ako by bolo vhodnejšie reagovať na jednotlivé požiadavky (získať referencie na fotografa či agentúru, vyžiadať si zmluvu na preštudovanie rodičmi, ísť na prvé fotenie s rodičmi...)

Zdroje

Kybergrooming – Nebezpečí kyberprostoru, Kamil Kopecký, 2010

Bezpečnosť dětí na internetu, Rádce zodpovědného rodiče – Lenka Eckertová, Daniel Dočekal, 2013

http://www.e-nebezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/materialy-pro-studium-studie-atd

http://e-bezpeci.cz/index.php/temata/kybergrooming

http://www.varianty.cz/download/pdf/texts_160.pdf