JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение
Závislosť od internetu, počítačov, počítačových hier, sociálnych sietí

Aktivity na počítači alebo na internete môžu byť príjemnou zábavou a relaxom. Každý potrebuje vo svojom živote okrem práce a deti školských povinností, aj zdravé rozptýlenie a uvoľnenie napätia. Nebezpečné však je, ak čas trávený pri týchto aktivitách presiahne rozumnú mieru a stane sa hlavnou náplňou života človeka. Niekto podľahne hraniu online počítačovej hry, iný sa nevie odtrhnúť od četovania. Činnosť sa stáva drogou, človek neustále potrebuje ďalšiu dávku – preto sa nadmerné trávenie času pri týchto aktivitách zaraďuje medzi tzv. nelátkové závislosti.

V prípade závislosti od internetu v skutočnosti nejde o závislosť od samotného internetu ako takého, ale od aktivít, ktoré pripojenie na internet umožňuje. Pre zjednodušenie a zrozumiteľnosť budeme v texte používať pre rôzne závislosti pojem „závislosť od internetu“.

Pojmy

Netholizmus: odborný výraz pre závislosť od internetu (odvodené od slov „net“ a koncovky „holizmus“, ako v slovách alkoholizmus, workoholizmus).

MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game): online počítačová hra, v ktorej hráč vystupuje a koná ako fiktívna postava v komplexnom virtuálnom svete. Hra umožňuje súčasné zapojenie tisícov hráčov po celom svete a ich vzájomné interakcie.

Fakty o čase trávenom aktivitami na internete

Z výskumu, ktorý realizoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave v spolupráci s eSlovensko, o.z. v roku 2010 vyplýva, že aktivity na internete patria medzi jeden z častých spôsobov, ako trávia deti a dospievajúci voľný čas. Vo výskume sme zisťovali, aký počet tínedžerov sa jednotlivým aktivitám venuje viac hodín denne. Obľúbené je četovanie (44 %), aktivity na sociálnych sieťach (43 %), pozeranie videí (24 %), hranie hier (20 %), vyhľadávanie a sťahovanie súborov, hudby, filmov (19 %) alebo surfovanie na internete (13 %).

Tieto údaje dokresľujú obraz o tom, ktorými závislosťami sú deti a dospievajúci najviac ohrození. Závislosť od počítačových hier je rizikom, ktoré sa týka už aj mladších detí, vo väčšej miere chlapcov než dievčat. Dievčatá sú viac ohrozené závislosťou na četovaní a sociálnych sieťach. Po nástupe puberty pribúda najmä u chlapcov riziko závislosti od pozerania pornografie.

V dnešnej dobe je možné byť online kedykoľvek a kdekoľvek, čo vytvára ešte väčší priestor pre vznik závislosti. Pripojenie na internet má väčšina detí priamo doma, internet nájdeme v školách, v mestách sú hotspoty, umožňujúce pripojenie na Wi-Fi, mobilní operátori ponúkajú pripojenie na internet cez mobilné telefóny. Deti si tak môžu aj počas vyučovania kontrolovať nové emaily či statusy, surfovať po internete alebo hrať online hry.

Príklad
(výpoveď učiteľky zo ZŠ):

Našťastie sa novým technológiám celkom rozumiem, tak viem zistiť, čo deti na mobiloch robia. A to aj počas vyučovacích hodín. Minule som prichytila chlapcov, ako si sťahovali a pozerali porno.

Deti a dospievajúci si často vôbec neuvedomujú, že ich aktivity už prestali byť obyčajnou zábavou a prerástli do závislosti, nevedia objektívne posúdiť čas, ktorý týmto aktivitám venujú. Preto je dôležité všímať si už aj prvotné signály, nadmerné venovanie sa aktivitám na internete, ktoré môže naznačovať smerovanie k závislosti (napr. časté a nutkavé kontrolovanie profilu na Facebooku). Je lepšie zasiahnuť v začiatkoch, lebo rozvinutá závislosť je už vážny a ťažko riešiteľný problém, ktorý vyžaduje odbornú pomoc.

Príklad

Wellington, USA, 2007. 16-ročný Daniel Petric si kúpil hru Halo 3 aj napriek zákazu svojho otca, ktorý nesúhlasil s tým, aby hral násilné počítačové hry. Trvalo nejakú chvíľu, kým na to rodičia prišli. V tom čase sa hrával aj 18 hodín denne. Keď to jeho otec zistil, okamžite mu hru zobral a zamkol ju v trezore. Po mesiaci sa Danielovi podarilo do trezoru dostať. Okrem hry z neho vybral aj pištoľ a následne vošiel do spálne svojich rodičov so slovami: „Zatvorte oči, mám pre vás prekvapenie!“ Svoju matku zastrelil, otec napriek vážnym zraneniam prežil.

Druhy závislostí

Závislosť od počítača a počítačových hier

Počítačové hry dokážu hráča strhnúť svojím verným stvárnením reality, možnosťou ovládať priebeh hry a byť hrdinom v napínavom príbehu. Hráči zažívajú vzrušenie a napätie, záplavu adrenalínu, pocit úspechu a moci. Výrazným fenoménom dnešnej doby sú hromadné online hry, tzv. MMORPG, v ktorých hráč zdieľa priestor so stovkami, tisíckami ďalších hráčov a vytvára tak hru, ktorá je non-stop k dispozícii.

Práve pri týchto hrách dochádza najčastejšie ku vzniku závislosti. Nemajú koniec, stále je čo nové dosahovať, v čom sa zdokonaľovať, zažívať nové dobrodružstvá. Pri skupinovom hraní sa k tomu pridáva ešte aj sila skupiny – všetci majú spoločný cieľ, účasť každého je dôležitá a hráč pociťuje zodpovednosť zapojiť sa.

K prvej hre sa dieťa často dostane s pomocou rodiča. Pokiaľ bola kupovaná so zámerom vyplniť dieťaťu čas, keď sa mu rodičia nemôžu venovať, existuje veľké riziko, že dieťa bude pri hrách tráviť množstvo času. A potom môžu rodičia často počuť takúto odpoveď, keď volajú svoje dieťa večerať: „ Ale mami, práve teraz končím level 60 a budem si môcť kúpiť nové brnenie!

Viac o počítačových hrách nájdete v časti Hry a gambling.

Závislosť od kybervzťahov

Nadmerné zapojenie do online vzťahov cez čet, sociálne siete, profily, komunikátory

Ten, kto je závislý od vzťahov vo virtuálnom priestore, trávi veľa času zverejňovaním každej podrobnosti zo svojho života, vylepšovaním svojho profilu, pridávaním nových fotografií, prezeraním si profilov kamarátov a komentovaním. Každú chvíľu kontroluje internet, netrpezlivo striehne na to, kto mu niečo nové napíše, ako ostatní ohodnotia jeho profil a fotografie. Vyhľadáva si cez sociálne siete alebo čet nových kamarátov (počet jeho priateľov na sociálnych sieťach sa šplhá k stovkám až tisícom), buduje si virtuálne vzťahy. Tieto online priateľstvá sa mu zdajú lepšie než vzťahy v bežnom živote (u detí vzťahy s kamarátmi a rodinou, u dospelých vzťah s partnerom alebo manželom), má pocit, že ľudia na internete ho dokážu lepšie pochopiť. Keď ho niečo trápi, je nahnevaný alebo smutný, hľadá podporu a pomoc v četových miestnostiach alebo na sociálnych sieťach. Znervóznie, ak mu dlho nikto neodpovedá alebo ak nikto z jeho priateľov nie je online. Môže sa do niekoho, koho pozná iba cez internet, zamilovať a budovať spoločný vzťah, aj keď sa v realite nikdy nestretnú.

Pri závislosti na kybervzťahoch zohráva svoju úlohu aj disinhibičný efekt – ľudia na internete rozprávajú o sebe úprimnejšie a otvorenejšie aj po krátkej známosti, čo vytvára ilúziu blízkosti a dôvery.

Viac o nadväzovaní vzťahov cez internet nájdete v časti Internetové známosti.

Informačné preťažovanie

Závislosť od surfovania po webových stránkach a vyhľadávania na internete

Obrovské množstvo údajov na internete prispieva k vzniku nutkavého správania. Človek, ktorý je závislý od vyhľadávania na internete, trávi veľa času prehľadávaním rôznych stránok a databáz, sťahovaním údajov z internetu, triedením nájdených informácií. Na internete je stále niečo, čo ešte nevidel, nečítal alebo nevyskúšal.

Internetová kompulzivita

Závislosť od online nakupovania, obchodovania, gamblingu

Pri internetovej kompulzivite človek zase nutkavo vyhľadáva najvýhodnejšie ponuky na nákup cez internet, zapája sa do online aukcií alebo online hazardných hier.

Neustále odbiehanie k prezeraniu internetu alebo sústavné sledovanie výhodných ponúk výrazne znižuje sústredenie na iné činnosti (učenie či prácu) a tiež aj výkon. Pri internetovej kompulzivite môže človek okrem toho prísť aj o veľké množstvo peňazí.

Medzi deťmi je časté najmä prezeranie stránok s videami, napr. Youtube.

Závislosť od internetovej pornografie

Pri závislosti od internetovej pornografie zohrávajú svoju úlohu vzrušenie a príjemné pocity zažívané pri masturbácii. Človek postupne potrebuje stále nové, zaujímavejšie a extrémnejšie podnety, vo veľkom množstve, surfuje po stránkach a sťahuje si videá, ktoré ešte nevidel.

Viac o internetovej pornografii nájdete v časti Sexualita na internete.

Medzi ďalšie závislosti patrí: shoppoholizmus – nakupovanie, tanorexia - návšteva solária, orthorexia - posadnutosť zdravým stravovaním, bigorexia – posilňovanie, kult tela a iné.

Charakteristiky závislosti

Všetky internetové závislosti majú jeden hlavný spoločný znak, a tým sú rýchlo a jednoducho získané príjemné pocity. Pri týchto aktivitách sa v tele človeka tvoria tzv. hormóny šťastia (endorfín, dopamín) a navodzujú tak podobné pocity ako pri užívaní alkoholu alebo iných drog. Podobné je aj prežívanie a správanie závislého človeka.

Závislosti od nových technológií majú podobné symptómy ako iné typy závislostí:

 • Dôležitosť: aktivita na počítači alebo internete sa stáva najdôležitejšou v živote. Ovplyvňuje správanie aj myslenie človeka, púta jeho pozornosť. Aj keď sa tejto aktivite práve nevenuje, aspoň o nej rozmýšľa, plánuje ju a teší sa na ňu.
 • Zmeny nálady: ak sa človek práve nevenuje aktivite, tak sa mení jeho nálada, reaguje podráždene, je nervózny, nesústredený. Prehnane reaguje aj na to, ak ho niekto pri jeho aktivitách vyruší alebo ho za jeho správanie kritizuje.
 • Zvyšovanie tolerancie: na vytvorenie príjemného pocitu potrebuje človek tráviť pri aktivite stále viac času. Nie je schopný prestať v čase, ktorý si dopredu naplánoval, stále nájde ešte niečo, čo potrebuje spraviť (dokončiť ďalší level v hre) alebo si pozrieť (ďalšie videá alebo stránky).
 • Abstinenčné príznaky: po prerušení aktivity sa dostavujú nepríjemné pocity, rovnako ako vtedy, keď sa človek dlhšiu dobu nemôže aktivite venovať. Po svojej aktivite túži rovnako ako drogovo závislí po ďalšej dávke drogy. Reaguje podráždene, ak sa nemôže dostať k počítaču alebo ak sa ocitne niekde, kde nie je pripojenie na internet alebo mobilný signál.
 • Konflikty s okolím: človek sa pre svoju závislosť dostáva do konfliktov s okolím, pretože zanedbáva svojich blízkych, školu, prácu či ostatné záujmy, nedodržiava dohodnuté termíny.
 • Recidívy: aj keď sa človek snaží závislosti vyhýbať, skúša s ňou prestať alebo ju aspoň obmedziť, často jej znova podľahne. Pri recidíve býva dokonca vtiahnutý rýchlejšie a hlbšie.
 • Zmiešané pocity: človek na jednej strane prežíva príjemné pocity a úľavu, keď sa môže venovať svojej aktivite na internete, na druhej strane má pocit zlyhania, keď sa mu opakovane nepodarí vyhrať nad závislosťou. Tiež má pocity hanby a viny, výčitky svedomia pre čas, ktorý trávi na internete alebo pre aktivity, ktorým sa venuje (napr. závislosť na internetovej pornografii).

Rodičovský príklad

Deti sa učia správaniu predovšetkým pozorovaním a napodobňovaním dospelých, „výchovné reči“ majú malý účinok. Nie je veľký rozdiel medzi trávením voľného času pri počítači alebo na internete a pred televízorom. Rovnako sa deti učia od rodičov aj to, akým spôsobom riešia problémy, alebo ako sa zbavujú napätia – napríklad únikom alebo za pomoci návykových látok, ako sú cigarety alebo alkohol. Ak deti vidia u rodičov tieto „rýchle riešenia“, aj samé môžu byť náchylnejšie unikať do virtuálneho sveta alebo podľahnúť závislosti.

Príčiny a dôsledky závislosti

Pre riešenie závislosti je predovšetkým dôležité porozumieť príčinám jej vzniku. Samotná závislosť je až dôsledkom nejakého iného problému – preto sa niekto stane závislým a iný nie. Dieťa si závislosťou často zapĺňa nejakú inú potrebu, napríklad nedostatok pozornosti rodičov alebo chýbajúce kamarátske vzťahy v realite. K vzniku závislosti tiež prispievajú niektoré osobnostné črty dieťaťa (ako väčšia úzkostlivosť a hanblivosť) a kvalita jeho vzťahov.

Deti žijú vo svete, kde im veľa toho, čo a ako majú robiť, určujú iní – rodičia, učitelia, vychovávatelia. Dostávajú sa do situácií, ktoré môžu len málo ovplyvniť (napr. rozvod rodičov alebo zmena bydliska). Vo virtuálnom svete zrazu zažívajú pocit kontroly nad svojím svetom, ktorý si môžu utvárať podľa seba, oni samé môžu byť mocným hrdinom.

Medzi príčiny, ktoré sa môžu podieľať na vzniku závislosti, patria:

 • nuda,
 • neúspech v skutočnom živote, problémy v škole,
 • rodičovský vzor trávenia voľného času a riešenia problémov,
 • nezáujem rodičov, málo spoločne tráveného času,
 • konflikty v rodine,
 • chýbajúce kamarátske vzťahy,
 • nízke sebavedomie,
 • psychické problémy (depresia, sociálna fóbia, úzkostné poruchy),
 • potreba vybitia frustrácie a nahromadeného hnevu (násilie v rodine, šikanovanie).

Závislosti od internetu predstavujú zvýšené nebezpečenstvo najmä pre deti – a čím sú mladšie, tým je aj riziko väčšie. Detstvo a dospievanie sú citlivým vývinovým obdobím, počas ktorého potrebuje dieťa nadobudnúť mnohé zručnosti a schopnosti, nevyhnutné pre úspešné fungovanie v dospelosti.  

 • Detský vek je obdobím vytvárania návykov a režimu dňa (delenia času medzi povinnosti a zábavu). Deti sa učia, ako si vyplniť svoj voľný čas. Je ťažšie nahradiť závislosť, ak dieťa nemalo predtým vytvorené iné zvyklosti, ku ktorým by sa mohlo vrátiť.
 • Školské roky sú tiež obdobím utvárania rovesníckych vzťahov. Dieťa sa učí fungovať v skupine, osvojuje si nové komunikačné a sociálne zručnosti. Ak sa stiahne do izolácie, funguje iba vo svojom virtuálnom svete, tak mu neskôr budú tieto zručnosti chýbať.
 • Ďalšou dôležitou schopnosťou je zvládanie stresu a ťažkostí. Ak si dieťa vytvorí vzorec správania, v ktorom pri nepríjemných pocitoch siaha po rýchlych riešeniach (nahradenie nepríjemného pocitu príjemným) alebo pred záťažou uniká niekam, kde na ňu nemusí myslieť, tak je zvýšené riziko, že závislosť od internetu prerastie neskôr do iného typu závislosti – od nikotínu, alkoholu alebo drog. Rovnako hrozí, že dieťa sa bude aj neskôr vyhýbať riešeniu problémov, než aby im čelilo.
 • Závislosť vytvára bludný kruh – dieťa sa pre ňu dostáva do izolácie, má málo rozvinuté sociálne a komunikačné zručnosti, málo vytvorených vzťahov alebo sa do virtuálneho sveta uchýlilo práve pre osamelosť v reálnom svete. Vo virtuálnom svete sa cíti príjemnejšie a bezpečnejšie – závislosť zvyšuje izoláciu a izolácia zvyšuje závislosť.
 • V detskom veku sa utvárajú aj návyky súvisiace so zdravým životným štýlom. Nepravidelná životospráva a nedostatok pohybu u detí, ktoré sú závislé od počítačov a internetu, sa prejavuje rôznymi sprievodnými zdravotnými problémami, ako sú obezita, poruchy spánku, bolesti chrbta, hlavy, očí alebo syndróm karpálneho tunela (bolesti zápästia spôsobené pravidelnou jednostrannou záťažou, ako je práca s myšou).

Odvykanie a liečba závislosti od internetu

Pri odvykaní a liečbe sa uplatňujú podobné postupy ako pri liečbe iných závislostí: abstinencia, teda nepoužívanie technológií; pevný režim; vytváranie nových návykov; tiež podpora skupiny a zdieľanie s ľuďmi s podobnými skúsenosťami. Dôležitá je zmena v pôvodnom prostredí, ak sa nič nezmení, ak chýbajú podporné vzťahy a zapojenie blízkych ľudí, je vysoké riziko návratu závislosti.

Čo si všímať

Buďte pozorný voči prejavom závislosti u vášho dieťaťa už v začiatkoch, skôr než sa rozvinie. Vaše dieťa môže situáciu najskôr zľahčovať. Neskôr sa bude snažiť svoje aktivity zatajiť – povie, že si robí na počítači projekt do školy, ale v skutočnosti trávi čas četovaním alebo na sociálnych sieťach. V noci počká, kým zaspíte, potom vstane a ide sa hrať na počítač. Vyrobí si ospravedlnenku do školy, aby mohlo zostať doma a pokračovať vo svojich aktivitách.

Dieťa môže byť ohrozené závislosťou od internetu alebo závislé, ak:

 • väčšinu svojho voľného času trávi pri počítači alebo hraním hier,
 • prestalo sa zaujímať o iné aktivity, ktoré ho predtým bavili,
 • stráca prehľad o čase, ktorý trávi na internete,
 • kontroluje si emaily, správy a statusy na sociálnych sieťach viackrát denne,
 • často prekračuje limit, ktorý má stanovený na používanie počítača alebo internetu,
 • reaguje podráždene, ak mu zakážete ísť na internet,
 • rozpráva iba o tom, čo zažíva na internete alebo v hre,
 • má ťažkosti rozlišovať medzi reálnym a virtuálnym svetom,
 • nové kamarátske vzťahy si vytvára s ľuďmi z internetu,
 • opakovane si pýta peniaze na nákup lepších súčiastok počítača, programov alebo hier,
 • sa radšej venuje aktivitám na internete než by trávilo čas s rodinou alebo kamarátmi,
 • klame o tom, koľko času trávi na internete a akým činnostiam sa venuje, na otázky tohto druhu reaguje podráždene,
 • používa internet ako únik pred problémami alebo depresívnou náladou,
 • v noci nespí, aby mohlo tráviť viac času na internete, cez deň zaspáva v škole,
 • riskuje stratu kamarátov, zhoršené školské výsledky a vzdáva sa príležitostí, len aby mohlo byť na internete,
 • často jedáva pri počítači,
 • ak práve nie je na internete, rozmýšľa iba o tom, ako sa k nemu zase dostať,
 • má abstinenčné príznaky, ako úzkosť, nepokoj, triašku rúk, keď nemôže byť na internete,
 • jeho prospech v škole sa prudko zhoršuje, dokonca tajne vynecháva školu, aby mohlo zostať doma a tráviť čas na internete,
 • prestáva sa o seba starať, zanedbáva osobnú hygienu, pre aktivity na internete zabúda pravidelne jesť.

 

Dieťa môže byť závislé na internetovej pornografii, ak:

 • sa strháva a rýchlo zatvára okná na obrazovke alebo vypína počítač, ak vojdete do izby,
 • vymazáva históriu vyhľadávača,
 • trávi veľa času na internete, predovšetkým v noci,
 • ponuka Posledné dokumenty (napr. v ponuke Štart vo Windows) je buď vymazaná alebo ukazuje súbory, ktoré už nie je možné nájsť na harddisku počítača (boli presunuté alebo sú skryté). Názvy týchto dokumentov môžu obsahovať výrazy súvisiace so sexom.

Ako chrániť svoje dieťa pred závislosťou od internetu

Prehľad o aktivitách dieťaťa

Počítač alebo hernú konzolu umiestnite do spoločnej miestnosti, nie do detskej izby. Takto budete mať lepší prehľad o tom, akým aktivitám a ako dlho sa vaše dieťa venuje. Zaujímajte sa o to, čo robí na internete, vyskúšajte si niektoré aktivity spoločne. Zahrajte si niektoré hry, ktoré sú návykové, aby ste lepšie porozumeli tomu, prečo sú pre deti také lákavé.

Nastavenie pravidiel

Rozprávajte sa s dieťaťom o závislostiach od internetu a vysvetlite mu riziká. Stanovte si pravidlá pre používanie počítača a internetu (napr. až keď si dieťa spraví úlohy). Spoločne sa dohodnite na čase, ktorý môže dieťa tráviť pri počítači alebo na internete. Aj keď dieťa tieto pravidlá nie vždy dodrží, je lepšie, ak vie, čo sa od neho očakáva.

Výber hier

Vyberajte pre dieťa hry, ktoré sú pre neho vhodné. Výrobcovia sú povinní označiť hru príslušným symbolom a vekovým obmedzením. Ak kupujete počítačové hry, dopredu si aj s dieťaťom naštudujte označenie v systéme PEGI – pegi.info (Pan European Game Information – Celoeurópske informácie o hrách) a spolu vyberte vhodnú hru.

Príznaky závislosti

Všímajte si príznaky, ktoré naznačujú, že sa s vaším dieťaťom niečo deje, alebo že sa pre neho aktivita na internete stáva príliš dôležitou. Otvorte s dieťaťom tému závislosti na internete, rozprávajte sa o tom, čo ste si všimli, ukážte, že máte obavy, bez hodnotenia, moralizovania a hnevu. Povedzte mu o tom, kam až môže takáto závislosť viesť a o tom, že chcete zabrániť tomu, aby sa také niečo stalo jemu.

Rodičovská kontrola

Pre dieťa môže byť ťažké dodržať časové obmedzenia, najmä ak už podľahlo závislosti na internete. Môžete sa dohodnúť na tom, že nastavíte systém rodičovskej kontroly (napr. v operačnom systéme Windows alebo pomocou blokovacieho softvéru), kde sa dá presne nastaviť časový rozvrh. V určenej dobe sa počítač alebo internetový prehliadač automaticky vypnú. Rovnako môžete pomocou blokovacieho softvéru zabrániť prístupu na čet, k sociálnym sieťam, pornografii alebo online hrám.

Trávenie voľného času

Hľadajte náhradné aktivity, ktorým sa dieťa môže venovať okrem činnosti na počítači alebo internete, trávte čas spoločne. Častou príčinou závislosti od internetu býva nuda, samota a nezáujem rodičov. Ak je dieťa už závislé, nepomôže, ak ho iba pošlete hrať sa von, ale naďalej sa mu nevenujete. Zapojte aj kamarátov dieťaťa a spoločne ich učte tráviť čas iným spôsobom – zoberte ich na výlet, na týždňovú stanovačku do divočiny, zahrajte si spolu vonku florbal alebo doma niektorú z moderných spoločenských hier

Závislosť od pornografie na internete

Ak zistíte, že si váš tínedžer pozeral porno na internete, nemusíte mať hneď obavy. Zvedavosť a záujem o všetko, čo súvisí so sexom, patrí k dospievaniu a masturbácia je prirodzenou súčasťou sexuálneho života. Spozornejte však vtedy, ak sa pre vaše dieťa stane pozeranie porna na internete každodennou činnosťou, spôsobom úniku pred nepríjemnými pocitmi alebo jediným prostriedkom na dosiahnutie uvoľnenia.

Pomoc, podpora a spolupráca s odborníkmi

Ak máte podozrenie na akúkoľvek závislosť, nečakajte. Situácia by sa mohla iba zhoršovať. Zapojte blízke osoby dieťaťa, jeho rodinu i kamarátov. V prípade rozvinutej závislosti sa s veľkou pravdepodobnosťou nezaobídete bez pomoci odborníka. Poradenstvo a kontakt na psychológa alebo centrum pre liečbu nelátkových závislostí vám môžu sprostredkovať odborní pracovníci z linky Pomoc.sk (116 111).

Tipy pre deti a tínedžerov
 • Čas na internete plynie rýchlo, ani si neuvedomíš, koľko času tam stráviš. Skús jeden deň presne sledovať, čo všetko na internete robíš a ako dlho – možno ťa to samého prekvapí.
 • Uzavri s rodičmi zmluvu o používaní počítača a internetu. Určite si v nej čas, kedy sa môžeš hrať na počítači a tiež práva a povinnosti, ktoré budete dodržiavať. Aj takáto zmluva ti môže pomôcť mať väčšiu kontrolu nad časom stráveným online.
 • Porozmýšľaj o nepríjemnostiach, ktoré môžu vzniknúť z toho, že tráviš veľa času pri počítači, na internete alebo hraním hier. Takisto pouvažuj o tom, čo všetko by si mohol robiť v čase, ktorý tráviš na internete. Spíš si tieto zistenia na plagát a zaves si ho vedľa počítača.
 • Všetkého veľa škodí. Hry na počítači alebo četovanie môžu byť zábava a príjemný oddych po škole, ale nájdi si čas aj na stretnutia s kamarátmi alebo šport.
 • Iní ľudia môžu lepšie vidieť niečo, čo tebe uniká. Ak sa tvoji rodičia alebo kamaráti neustále pýtajú, čo toľko robíš na internete, tak ťa to väčšinou vytočí. Zamysli sa nad tým, prečo ti to hovoria – pravda býva nepríjemná.
 • Prekonať závislosť nie je ľahké, pravdepodobne budeš potrebovať pomoc niekoho iného. Vyžaduje to veľkú odvahu priznať sa k závislosti, aj sám pred sebou, aj pred inými ľuďmi. Obráť sa na dospelého, ktorému dôveruješ – rodiča, priateľa alebo odborníkov na linke Pomoc.sk (116 111).

Hry

Názov hry: Poď von! (1. stupeň základnej školy)

Postup: Vyberte jedno dieťa, ktoré bude akože sedieť za počítačom. Ostatné deti budú mať za úlohu ho lákať odísť od počítača. Dieťa pred monitorom musí argumentovať prečo nechce na jednotlivé ponuky pristúpiť a odísť od počítača. Rozprávajte sa s deťmi o tom, čo ich na počítači tak baví, kedy si radšej vyberú počítač a kedy kamarátov a prečo.

Názov hry: Koľko máš priateľov na Facebooku? (2. stupeň základnej školy)

Postup: Postupne vyzývajte deti, nech zdvihnú ruku tie, ktoré majú na Facebooku viac priateľov ako 50. Potom viac ako 100, 200, 300 až kým nezostane iba víťaz. Prídete k nemu a poprosíte ho, aby ich všetkých vymenoval. Keď pri 25-tom priateľovi si už nevie spomenúť na ďalších, ukončíte to otázkou: „Čo sú to za priatelia, keď im ani na meno nevieš prísť?“. Následne spolu diskutujte o tom, koho si pridávajú ako priateľov a prečo.