JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение
Riziká pri používaní mobilných telefónov, krádež telefónu, etiketa mobilnej komunikácie, happy slapping

V dnešnej dobe už mobily nie sú iba obyčajným „telefónom“. Rozvoj technológií umožnil ich širšie použitie, spojil výhody telefónu a možnosti internetu v jednom prístroji. Pomocou mobilu môžu deti a dospievajúci posielať textové a obrazové správy, ale aj emaily, rýchlu poštu, pripájať sa na internetové stránky a sociálne siete, fotografovať a natáčať videá, zdieľať vytvorené materiály, hrať hry či sledovať, kde sa práve nachádzajú ich blízki a kamaráti. Mobilný telefón sa dokonca stal symbolom príslušnosti k skupine a meradlom spoločenského statusu.

Pojmy

Bluetooth: technológia pre bezdrôtovú komunikáciu, vďaka ktorej sa dajú prepojiť dve rôzne zariadenia v okruhu cca 10 metrov. Slúži na komunikáciu a prenos dát.

Wi-Fi: názov je slovná hračka z “wireless fidelity” v preklade „bezdrôtová vernosť“ a je to sada štandardov umožňujúce bezdrôtové pripojenie na internet a to aj prostredníctvom mobilného telefónu. Pre samotnú oblasť s prístupovým bodom sa používa označenie hotspot.

Happy slapping: násilné alebo sexuálne útoky na obete (často aj náhodne vybrané), ktoré sú natáčané na mobilný telefón. Útočníci videá ďalej rozposielajú alebo zverejňujú na internete.

SMS Spoofing: poslanie sms správ z falošných čísiel odosielateľov. Príjemca tak získa dojem, že dostal sms od niekoho známeho. Správa pritom môže byť vulgárna, vyhrážajúca, erotická a podobne.

Podľa prieskumu o deťoch vo virtuálnom priestore, ktorý realizoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v spolupráci s občianskym združením eSlovensko, používa mobil 95,7 % detí zo základných škôl. Vlastný mobil má 90 % z nich. Mladšie deti používajú mobil rodiča alebo niekoho iného. Najviac ho využívajú na telefonovanie a na posielanie SMS správ, okrem toho však aj na iné aktivity, ako je fotografovanie, filmovanie, počúvanie hudby alebo hranie hier.

Výhody a nevýhody používania mobilných telefónov pre deti a dospievajúcich

V dnešnej dobe si už väčšina ľudí nevie predstaviť svoj život bez mobilného telefónu. Ani deti a dospievajúci sa v tomto nelíšia. Používanie mobilov má veľa výhod, ale rovnako aj rizík a niektoré z výhod môžu byť zároveň aj nevýhodou

Výhody
 • Komunikácia kedykoľvek a kdekoľvek: pomocou mobilov môže človek zostať v kontakte so svojou rodinou a kamarátmi, vždy je zastihnuteľný a môže zastihnúť ostatných. Deti môžu len tak zavolať kamarátovi, ak sa chcú zveriť so svojimi zážitkami, môžu si spontánne dohodnúť stretnutie alebo zavolať rodičom, že sa ešte chvíľu zdržia. Zároveň ich môžu rodičia skontrolovať, čo sa s nimi práve deje alebo kde sa nachádzajú.
 • Rýchla pomoc: nech by sa stalo čokoľvek, vďaka mobilu má dieťa vždy dostupnú pomoc – či už zavolá rodičom, kamarátom, na linku tiesňového volania alebo linku pomoci pre deti.
 • Viac než len telefón: mobily majú veľa užitočných funkcií. Okrem telefonovania a esemeskovania ich deti používajú na počúvanie hudby, zachytávanie prežívaných zážitkov prostredníctvom fotiek alebo videa, na prezeranie internetu, hranie hier, aktualizovanie profilu na sociálnych sieťach alebo četovanie.
 • Mobil ako kúsok súkromia: mobil býva väčšinou osobným vlastníctvom dieťaťa, nemusí sa oň s nikým deliť. Môže si ho upraviť podľa svojho vkusu – vybrať si vlastné zvonenie či pozadie, hudbu, ktorá sa mu páči, robiť vlastné fotografie. Jeho komunikácia patrí iba jemu – ak telefonuje, môže odísť do svojej izby. Ak posiela SMS správy, nemusí sa báť, že by niekto počul, o čom sa rozpráva, respektíve si správu prečítal cez jeho plece.
Nevýhody
 • Poplatky a náklady: aj keď je už telefonovanie alebo posielanie SMS správ relatívne lacnou záležitosťou, deťom sa stáva, že neustriehnu, koľko telefonujú alebo esemeskujú. Ľahšie sa nechajú nalákať aj na volania na audiotextové čísla, posielanie SMS do súťaží alebo na sťahovanie rôznych platených doplnkov. Účty za mobil alebo príliš rýchlo minutý kredit sa stávajú častou príčinou konfliktov medzi deťmi a ich rodičmi.
 • Neustála dosiahnuteľnosť: možnosť komunikovať kedykoľvek a kdekoľvek môže byť aj na ťarchu. Najmä tínedžeri sa nie veľmi tešia, ak im rodičia každú chvíľu volajú a kontrolujú ich. Ani bombardovanie SMS správami alebo nočné telefonáty od kamarátov nemusia byť vždy príjemné.
 • Mobil ako rušivý faktor: v niektorých situáciách môže používanie mobilu prekážať aj ostatným. Zvonenie telefónu počas predstavenia v kine alebo divadle, hlasné rozhovory o súkromnom živote v dopravných prostriedkoch vedia byť otravné a obťažujúce.
 • Nedvíhanie mobilu ako znak nezáujmu: v súčasnosti, keď všetci majú pri sebe mobil sa môžeme falošne domnievať, že keď nám niekto nedvíha telefón, je na nás nahnevaný. Skutočnosť však môže byť iná.

Riziká, ktoré hrozia deťom a dospievajúcim pri používaní mobilných telefónov

Pri používaní mobilných telefónov, so všetkými ich súčasnými vymoženosťami, sa rozširuje aj spektrum rizík. Už to nie sú len riziká, ktoré súvisia s telefonovaním (napr. anonymné telefonáty), ale aj ohrozenia, ktoré súvisia s používaním internetu (podrobnejšie ich opisujeme v kapitolách venovaných jednotlivým rizikám).

Zneužitie osobných údajov, fotografií, videí

Deti sa pri používaní mobilných telefónov často správajú veľmi neopatrne. Požičiavajú si mobily medzi sebou, komukoľvek prezradia svoje PIN, telefónne číslo, preposielajú si navzájom svoje fotografie a videá, nechávajú sa ostatnými fotiť alebo natáčať v rôznych, aj kompromitujúcich situáciách. K ich údajom sa môže niekto dostať aj v prípade, že používajú bluetooth. Deti strácajú prehľad o tom, čo sa s ich údajmi stane. Tie potom môže ktokoľvek zneužiť na kontaktovanie, jeho zosmiešnenie alebo vydieranie. (Pozri tiež v kapitole Zneužitie osobných údajov.)

Strata alebo krádež mobilného telefónu

Ak dieťa príde o svoj mobilný telefón, je v prvom rade dôležité, čo najrýchlejšie sa obrátiť na operátora, aby zablokoval SIM kartu v telefóne. Takto sa vyhnete vysokým telefónnym účtom alebo zneužitiu telefónnych čísel a iných osobných údajov.

Pri krádeži telefónu však dieťa prichádza nielen o svoj majetok, ale zároveň aj o cenné údaje – kontakty na kamarátov a všetko, čo má v telefóne uložené. Je preto vhodné si tieto dáta zálohovať, napríklad v počítači, a zároveň si v mobile neukladať dôležité údaje, ako prístupové heslá k účtu alebo PIN bankomatovej karty. Zároveň je potrebné túto udalosť čo najrýchlejšie nahlásiť polícii. Pri pátraní po mobilnom telefóne môže pomôcť jeho výrobné číslo (IMEI – International Mobile Equipment Identity, 15-miestne medzinárodné identifikačné číslo mobilných zariadení), ktoré je možné zistiť stlačením *#06# na telefóne. Každý telefón ma svoje jedinečné číslo, prostredníctvom ktorého je možné ho zablokovať.

Zároveň je dobré nechať v mobilnom telefóne aj kontakt na osobu, ktorej je možné zavolať, ak dieťa telefón iba stratilo a nálezca ho chce vrátiť.

Nechcený kontakt

Mobilné telefóny sú jedným z prostriedkov, ktoré sa často zneužívajú na rôzne formy agresívneho správania (urážanie, vyhrážky, kyberstalking, kyberšikanovanie), na opakované kontaktovanie a sexuálne obťažovanie. Deti a dospievajúci sú nielen obeťami, ale aj samotnými aktérmi takéhoto správania – voči iným deťom, aj voči dospelým autoritám, napríklad učiteľom. Časté medzi deťmi bývajú anonymné telefonáty, opakované prezváňanie, agresívne, výhražné alebo zosmiešňujúce SMS správy, zverejnenie telefónneho čísla obete, posielanie urážlivých fotografií alebo nevyžiadaných fotografií so sexuálnym obsahom. (Viac aj v kapitolách Kyberšikanovanie a Sexualita na internete.)

Príklad
(výpoveď učiteľky zo zš):

Raz sa mi žiaci chceli za niečo pomstiť. Zverejnili na stránke, ktorá ponúkala erotické služby, moje číslo na mobil. Nedalo sa to zistiť, že kde presne, stále mi niekto vyvolával a nedal sa odbiť. Aj uprostred noci mi v jednom kuse zvonil telefón. Nakoniec som si musela zmeniť telefónne číslo.

Nevhodný obsah

Rovnako ako cez internet v počítači, aj cez internet v mobile sa deti môžu dostať k nevhodnému obsahu, predovšetkým k násilnému obsahu, k erotike a pornografii, ale tiež aj k platenému obsahu alebo službám. Slovenskí mobilní operátori sa v Národnom kódexe bezpečného používania mobilných služieb zaviazali, že budú ponúkať prístup k obsahu určenému pre dospelých so zabezpečením kontroly. Rodičia tak majú možnosť zablokovať deťom prístup prostredníctvom bezplatnej SMS správy. Rovnako ako v prípade internetu, aj pri používaní mobilných telefónov platí, že obyčajné zablokovanie prístupu iba znižuje možnosti dieťaťa, ale nepostačí ako jediný spôsob prevencie alebo náhrada za rozhovory s dieťaťom o rizikách virtuálneho priestoru.

Zdravotné riziká

Napriek viacerým výskumom sa zatiaľ stále jednoznačne nepotvrdil škodlivý vplyv mobilných telefónov. Zároveň ho však ani nie je možné úplne vylúčiť, pretože sa ukazuje, že používanie mobilov ovplyvňuje činnosť mozgu. Deti a dospievajúci by mohli byť týmito vplyvmi viac zraniteľní, pretože ich mozog a nervová sústava sú ešte vo vývine. Odborníci preto odporúčajú, aby obmedzili používanie mobilov na nevyhnutné hovory a skrátili dĺžku hovorov. Ďalším rizikom pri používaní mobilných telefónov je hlasné počúvanie hudby cez slúchadlá, ktoré môže viesť k poškodeniu sluchu. Druhou veľkou oblasťou ohrozenia zdravia sú úrazy na cestách. Deti a mládež počúvajú hlasno hudbu alebo si píšu správy počas bicyklovania, korčuľovania či na prechode pre chodcov. Nevenujú pritom pozornosť dianiu okolo seba a môžu skončiť pod kolesami áut. Dobrým vzorom zodpovedného správania sa, môže byť nepoužívanie mobilov dospelých počas šoférovania.

Násilné videá, happy slapping

Mobily bývajú často používané na šírenie násilného obsahu – fotografií a videí stiahnutých z internetu. Samostatnou kategóriou je happy slapping, keď aktéri sami vytvárajú násilné videá. Skupina si vytipuje obeť – buď medzi spolužiakmi alebo aj medzi náhodnými okoloidúcimi. Obeť potom provokujú do bitky, ponižujú ju, agresívne napadnú, sexuálne obťažujú alebo znásilnia. Svoj útok si nahrávajú na mobilný telefón a následne preposielajú medzi kamarátmi alebo zverejnia na internete.

známe prípady happy slappingu zo zahraničia:

Veľká Británia, 2005. Polícia zatkla troch 14-ročných chlapcov, ktorí boli podozriví zo znásilnenia 11-ročného dievčaťa. Vedenie školy bolo na tento čin upozornené po tom, ako jeden zo školských zamestnancov našiel záznam v mobile jedného z chlapcov.

Veľká Británia, 2005. 15-ročná Chelsea O’Mahoneyová a jej kamaráti Reece Saergant (21 rokov), Darren Case (18 rokov) a David Blenman (17 rokov) boli odsúdení za neúmyselné zabitie Davida Morleyho. Kým chlapci dokopali Davida na smrť, Chelsea natáčala ich zábavu na mobilný telefón.

Ako chrániť svoje dieťa pri používaní mobilných telefónov

SIM karta vyrobená pre deti

Na trhu sú už bezpečné SIM karty, s ktorými sa rodič nemusí báť, že jeho dieťa spraví veľké účty, pretože má zablokovaný prístup na audiotextové čísla. Rovnako si nebude môcť stiahnuť témy s nevhodným obsahom. Môžete vytvoriť pevný zoznam čísel, na ktoré môže dieťa volať, sledovať jeho spotrebu či ho v prípade nebezpečenstva lokalizovať.

Ochrana osobných údajov

Veďte vaše dieťa k tomu, aby si osobné údaje chránilo. V prípade mobilného telefónu by si malo dobre rozmyslieť, komu dá svoje telefónne číslo, komu umožní prístup k svojim fotografiám a videám, svoj PIN kód by nemalo prezradiť nikomu. Deti si často telefóny požičiavajú navzájom, bez dovolenia čítajú cudzie esemesky alebo prepošlú fotografie uložené v telefóne. Je dobré, ak sa dohodnú s kamarátmi, že budú navzájom rešpektovať svoje osobné údaje a bez súhlasu dotyčnej osoby ich nikomu neposkytnú. (Viac o ochrane osobných údajov nájdete v časti Zneužitie osobných údajov.)

Etiketa mobilnej komunikácie

Používanie mobilných telefónov má svoje vlastné pravidlá slušného správania a dieťa by sa ich malo postupne naučiť. Je nezdvorilé, ak počas osobného rozhovoru s druhým človekom zrazu začne telefonovať s niekým iným alebo vyťukávať SMS správu. V situáciách, kde by zvonenie telefónu alebo hlasný rozhovor mohol rušiť alebo obťažovať ostatných, je vhodné odložiť telefonát na neskôr alebo si vypnúť telefón (takýmito situáciami sú rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, ale aj cestovanie v autobuse).

Používanie mobilného telefónu v škole

Pravidlá pre použitie mobilov v škole bývajú väčšinou stanovené v školskom poriadku, niektoré školy povoľujú používanie počas prestávok, iné vyžadujú, aby ho deti mali počas vyučovania vypnutý. Aj tak je dôležité dohodnúť sa na tom, aká je vaša predstava. Dieťa by vám malo volať iba v nevyhnutných prípadoch, rovnako by ste ho ani vy nemali kontrolovať počas každej prestávky. Dieťa by malo vedieť, že mobil nemá slúžiť na hranie sa pod lavicou počas hodín, podvádzanie pri písomkách alebo na zosmiešňovanie spolužiakov.

Telefonická komunikácia medzi rodičom a dieťaťom

Mobilné telefóny sú užitočné na to, že sa s dieťaťom môžete skontaktovať a overiť si, kde sa práve nachádza alebo vám dieťa môže volať, keď niečo potrebuje. Čím je však staršie, tým viac sa snažte znižovať kontrolu a viac mu dôverujte. S tínedžerom sa dohodnite na tom, že vám zavolá, ak bude meškať, ale nežiadajte od neho, aby vám každú hodinu podával hlásenia. Mobil má byť prostriedkom na komunikáciu, nie na neustálu kontrolu a dohľad.

Platby za mobilný telefón

Dohodnite sa s dieťaťom, akým spôsobom budú platené jeho telefónne účty. Dieťa môže dostávať pravidelný mesačný kredit alebo mať predplatený paušál. Pri používaní mobilu by sa malo postupne učiť zodpovednosti a hospodáreniu s peniazmi. Ak prekročí stanovený limit alebo vyčerpá svoj kredit, malo by sa naučiť, že nie je samozrejmosťou, aby to niekto iný zaplatil. Účinnejšie je, ak to zaplatí dieťa – zo svojho vreckového, z peňazí za brigády, prípadne si môže svoj dlh odpracovať pomocou doma navyše. Naučí sa tak, že rozhovory by mali trvať obmedzený čas a že nie pre každú drobnosť treba posielať esemesku. Upozornite ho aj na to, že volania na audiotextové čísla, sťahovanie zvonení alebo podpora favorita v televíznej súťaži prostredníctvom poslaných SMS správ môžu byť drahou záležitosťou.

Ochrana pred krádežou mobilného telefónu

Zdôraznite vášmu dieťaťu, že mobil je drahá vec a zároveň je aj lákadlom pre zlodejov. Je dôležité, aby naň dieťa dávalo pozor, chránilo prístup k nemu PIN kódom a nosilo ho skrytý, najlepšie pri tele, kde sa k nemu nemôže dostať niekto nepovolaný. Ak necháva svoj mobil len tak položený na stole alebo ho požičiava kamarátom okolo seba, v chvíľke nepozornosti oň môže prísť. Ak by sa však od neho niekto pokúšal získať mobil pod nátlakom alebo násilím, v prvom rade je dôležité, aby dieťa chránilo seba a nešlo do zbytočného rizika.

Rešpekt voči súkromiu dieťaťa

Tajné kontroly mobilu dieťaťa poza jeho chrbát môžu viesť k narušeniu dôvery medzi vami. Rešpektujte, že aj vaše dieťa má právo na súkromie. Aj v prípade správ v mobile, emailov alebo volaných čísel existuje niečo ako „listové tajomstvo“. Upozornite dieťa, že môžu nastať extrémne situácie, keď aj napriek dôvere budete musieť do jeho mobilného telefónu nahliadnuť – napríklad ak sa mu niečo vážne stane alebo budete mať podozrenie, že nadviazalo vzťah so sexuálnym agresorom. (Viac o problematike groomingu nájdete v časti Internetové známosti.)

Ochrana pred ubližovaním

Hovorte s dieťaťom o rizikách, ktoré súvisia s používaním mobilných telefónov, pýtajte sa, na čo všetko telefón používa a či vie, čo má robiť v prípade ohrozenia. Podporujte ho, aby sa na vás obracalo aj v prípade problémov, nevyhrážajte sa mu zákazom používania mobilu. Môže sa stať, že vám nepovie o nepríjemných zážitkoch alebo čaká až do ich úplného vyhrotenia. Je dôležité, aby deti a dospievajúci vedeli a rozumeli, že nemusia znášať nepríjemné správy alebo hovory a môžu ich ukončiť či ignorovať. Ak im niekto posiela správy, fotky alebo videá, ktoré sú im nepríjemné, mali by o tom povedať niekomu dospelému. Voči vydieraniu, vyhrážaniu alebo šikanovaniu prostredníctvom mobilného telefónu sa môžu brániť. Ak takéto správanie pokračuje, je potrebné uložiť si dôkazy, nahrávať si hovory a nahlásiť to na polícii. V najhoršom prípade si môžu dať zmeniť telefónne číslo. (Viac o ochrane pred kyberšikanovaním nájdete v kapitole Kyberšikanovanie.)

Hranice zábavy

Deti veľa skúšajú, sú zvedavé, čo sa stane, ak prekročia hranice. Volajú neznámym ľuďom a robia si z nich žarty. Prezváňajú kamarátov z utajeného čísla, fotia alebo natáčajú ich v kompromitujúcich situáciách či volajú na tiesňové linky. Rozprávajte sa s dieťaťom o tom, aké môže mať jeho správanie dôsledky – v prípade tiesňových liniek sa počas jeho neopodstatneného volania nemusí dovolať niekto v ohrození života. Vysvetlite dieťaťu, že za svoje správanie voči ostatným je zodpovedné – a to aj v prípade, ak niekomu ublíži. Zraniť môže aj slovami v esemeske alebo zosmiešňujúcou fotografiou. Niekedy si deti iba nemusia dostatočne uvedomiť, že to, čo im príde vtipné, je pre druhého ponižujúce. Vtedy sa rozprávajte o tom, čo ten druhý v takejto situácii prežíva. Cielená a opakovaná agresivita voči druhým, prípadne voči niekomu slabšiemu, je však ubližovaním vždy. Zdôraznite dieťaťu, že takéto správanie je neakceptovateľné, dokonca trestné.

Tipy pre deti a tínedžerov

Stráž si svoj mobil: najmä, ak si vo veľkej tlačenici. Nenechávaj ho voľne položený hocikomu na očiach, nepožičiavaj ho kdekomu – príležitosť robí zlodeja. Môžeš prísť nielen o svoj telefón, ale aj o všetky údaje, ktoré v ňom máš uložené.

Zváž, na čo míňaš svoj kredit: posielanie esemesiek do súťaží alebo volania na audiotextové čísla môžu odčerpať peknú sumu z tvojho vreckového.

Chráň svoje osobné údaje: svoje číslo, fotografie alebo videá daj iba ľuďom, ktorým môžeš naozaj dôverovať. Ak si nedáš pozor, môžu ti vyvolávať úplne cudzí ľudia. Tvoje fotky a videá môže niekto rozposlať ďalej alebo ich zverejniť na internete. Správaj sa však aj voči svojim kamarátom tak, aby ti mohli dôverovať – bez ich súhlasu žiadne ich údaje neposúvaj ďalej.

Pri používaní mobilu mysli na ostatných: neobťažuj ich hlasným rozhovorom o svojich osobných záležitostiach a vypni si zvonenie, kde by mohlo rušiť.

Nefoť a nenahrávaj svojich kamarátov bez ich súhlasu. Fotky a videá, ktoré sa tebe zdajú vtipné, môžu byť pre druhého zahanbujúce alebo trápne.

Aj slovami v esemeske alebo poslanou fotkou môžeš ublížiť. Mysli na to, aj keď používaš mobil.

Tvoj mobil patrí tebe: nemusíš dovoliť nikomu, aby sa hrabal vo veciach, ktoré v ňom máš uložené, čítal si tvoje správy alebo ho používal, ak ty sám nechceš.

Ak ti niekto ubližuje cez mobil, bráň sa! Niekedy postačí jednoduché ignorovanie, ale pri pokračujúcom obťažovaní alebo vážnejších útokoch o tom povedz niekomu dospelému.

Nenatáčaj videá, zachytávajúce násilie a zabráň ich ďalšiemu šíreniu. Ubližovanie slabším nie je vtipné v žiadnej podobe, vypovedá skôr o zbabelosti toho, kto si netrúfne na rovnocenného súpera. Ukáž, že sa nenecháš ovplyvniť ostatnými.

Hry

Názov hry: Smajlíky (1. a 2. stupeň základnej školy)

Postup A: Nakreslite niekoľko smajlíkov a rozprávajte sa s deťmi, či poznajú ich význam. Priraďte ku smajlíkom emócie, ktoré znázorňujú. Postupne vyberajte deti, ktoré budú po jednom hrať jednotlivé emocionálne výrazy a postavia sa chrbtom k ostatným deťom.

Postup B: Nakreslite pre nás neznáme japonské smajlíky a nechajte deti hádať, čo znamenajú.

 • ^.^ alebo ^_^ (úsmev, nadšenie)
 •  ^_^; (trápna situácia, bodkočiarka symbolizuje tečúcu slzičku)
 •  m^_^m (krčí sa, schováva sa; často používaný ako mačka, ktorá položila tlapky na stôl, „m“ po stranách smajlíka všeobecne znamenajú ruky, tlapky v milej polohe)
 •  ^_~ alebo ^_- (žmurknutie)
 •  ^_^// (tlieskanie)
 •  ^_^/ (mávanie, pozdrav)
 •  -_- alebo -.- (chorý, ospalý, unavený, znechutený)
 • T_T (plač, smutný)
 •  TT_TT (potoky sĺz, môže byť myslené ironicky)

Postup C: Rozprávajte sa o tom, ako môže vyjadrovanie, prežívanie pocitu meniť obsah vety.

Nechajte deti vymýšľať vety, na konci ktorých bude smajlík, ktorý mení jej význam. Napríklad: „To si teda vymyslel :-)!“ / „To si teda vymyslel :-(“. Potom nechajte deti skúšať, ako možno vyjadriť emocionálne rozpoloženie v hovorenej reči - pomocou intonácie, výrazu tváre a pod. Diskutujte spolu o tom, či je ľahšie pochopiť emócie z hovoreného alebo napísaného, o čo sme ochudobnení pri písomnej komunikácii, aké pozitíva a negatíva môže mať jeden a druhý spôsob.

Názov hry: Kto má lepší mobil (2. stupeň základnej školy)

Postup: Opýtajte sa detí, ktorý mobil je lepší. Tlačidlový alebo s dotykovým displejom? Samsung alebo Nokia? Pokračujte, Nokia alebo iPhone? Ktorý kamarát je lepší, ten čo má tlačidlovú Nokiu alebo dotykový iPhone? Zmätených detí sa opýtajte, prečo sa budú radšej kamarátiť s niekým, kto má iPhone. Diskutujte s deťmi o tom, podľa čoho si vyberajú kamarátov, či sa aj im stalo, že sa s nimi nechcel niekto baviť, lebo nemali niečo, atď.