JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение
Spam, hoax, vírusy, reklama, pop-up, targeting

Okrem dôležitých a užitočných informácií sa cez internet a email šíri aj veľa zbytočného balastu. Prichádza množstvo reklamných správ a výhodných ponúk, preposlaných vtipných emailov a varovaní pred rôznymi nebezpečenstvami, ale aj vírusy a iný škodlivý softvér. Pri pozeraní webstránok vyskakujú blikajúce reklamné okná. To všetko je otravné, obťažuje nás pri práci, zbytočne pri čítaní strácame čas. Okrem toho hrozí, že naletíme na rôzne podvody alebo si nevedomky nainštalujeme vírus, ktorý poškodí počítač.

Pojmy

Adware: softvér, ktorý automaticky zobrazuje, prehráva alebo sťahuje reklamný materiál do počítača. Reklamy v týchto programoch slúžia niekedy na pokrytie nákladov na tvorbu programu.

Firewall: softvér alebo hardvér, ktorý blokuje vstup hackerov alebo škodlivého softvéru z internetu do počítača. Tiež umožňuje zastaviť odosielanie škodlivého softvéru z počítača do ďalších počítačov.

Hoax: falošná a podvodná správa, upozorňujúca na neexistujúce nebezpečenstvá alebo sľubujúca rýchle zbohatnutie. Medzi hoaxy patria aj reťazové listy šťastia a falošné prosby o pomoc.

Malware: škodlivý/zhubný program, všeobecné označenie škodlivého softvéru. Patria sem napríklad vírusy, trójske kone a spyware.

Pop-up: neželané, samovoľne vyskakujúce okná s reklamou.

Spam: hromadne rozosielaná nevyžiadaná správa, často reklamného charakteru.

Spyware: softvér skrývajúci sa v počítači bez vedomia majiteľa. Zbiera informácie o počítači, o surfovacích návykoch, heslách, emailových adresách a ďalšie osobné údaje.

Targeting: cielene zameraná internetová reklama podľa charakteristík užívateľa (napr. vek, bydlisko, prezerané stránky).

Spam

Pod označením spam sa skrýva hromadne rozosielaná nevyžiadaná pošta. Najčastejšie sa šíri prostredníctvom emailov, ale aj cez SMS a MMS správy v mobiloch, na četoch alebo v online diskusiách. Veľkú časť spamu tvoria reklamné správy, výhodné ponuky nákupov, ponuky na účasť v súťažiach a lotériách, ako aj ponuky erotických telefonických liniek a pornografických stránok, zázračných liekov a liečebných postupov, nelegálneho softvéru a pod.

Spameri si vašu emailovú adresu vedia získať náhodným vygenerovaním, vyhľadaním na stránkach, kde ju máte zverejnenú, z hromadne preposielaných emailov alebo emailových diskusných skupín. Aj ľudia sami zadávajú na internete svoju emailovú adresu pri objednávaní služieb cez internet alebo pri prihlasovaní sa na rôzne stránky. Často tým zároveň dávajú súhlas na posielanie reklamných správ. Pre spoločnosti je posielanie reklamných správ lacný a efektívny spôsob komunikácie so zákazníkmi. Nie všetci hodnotia reklamný spam rovnako – niektorí radi privítajú upozornenia na najnovšie služby, produkty a akcie aj takouto formou. Pre iných sú však takéto správy obťažujúce – zbytočne im zapĺňajú emailovú schránku a oberajú ich o čas pri triedení správ.

V súčasnosti sa množstvo spamu znižuje – už priamo poskytovatelia emailových služieb majú na svojich serveroch integrovaný filter, ktorý vytriedi správy, ktoré by mohli byť spamom. Rovnako býva protispamová ochrana súčasťou programov pre prácu s emailami. Ich nevýhodou býva, že medzi nevyžiadanú poštu občas zaradia aj emaily z neznámych adries, ktoré sú neškodné.

Ako sa chrániť pred spamom

Ochrana osobných a kontaktných údajov

Chráňte svoju emailovú adresu a telefónne číslo na mobil, zvážte, kde ich uvediete. Vytvorte si dve emailové adresy – jednu pre rodinu a priateľov a druhú, ktorú budete zadávať pri prihlasovaní na rôzne internetové stránky. V tejto adrese neuvádzajte vlastné meno. Ak vám bude chodiť veľa spamových správ, jednoducho adresu prestaňte používať a vytvorte si novú. 

Zamaskovanie emailovej adresy

Ak uvádzate svoj email na internete, uveďte namiesto znaku „@“ slovo zavináč (meno (zavináč) gmail.com). Takto nebudú môcť vašu emailovú adresu ľahko nájsť automatické vyhľadávacie programy.

Ochrana počítača

Používajte antivírusový softvér a pravidelne ho aktualizujte. Ten zachytí spamy, ktoré by mohli obsahovať škodlivý softvér.

Nahlasovanie spamu

Poskytovatelia emailových služieb a programy na prácu s emailami umožňujú označiť nevyžiadané správy ako spam. Adresa odosielateľa je tak zaradená medzi neželané a správy z nej sú blokované. Ak takúto správu dostanete, nezabudnite ju nahlásiť ako spam.

Ochrana pred zasielaním reklamných správ

Pri vypĺňaní online formulárov si pozorne prečítajte podmienky. Ich súčasťou býva súhlas s použitím osobných údajov a s posielaním informácií o nových produktoch.

Aj neskôr môžete požiadať o zrušenie zasielania reklamných správ cez email alebo mobil. V emailových správach býva na konci textu možnosť kliknúť na link, ktorý odstráni vašu adresu zo zoznamu adresátov. Okrem toho môžete kontaktovať odosielateľa prostredníctvom jeho emailovej adresy, v prípade reklamných SMS správ kontaktujte vášho operátora. Ak nie sú uvedené žiadne možnosti ako zrušiť zasielanie správ, pokúste sa zistiť informácie o odosielateľovi cez internet alebo telefónny zoznam a požiadajte o zrušenie telefonicky, prípadne listom.

Hoax

Pojmom hoax označujeme podvodné správy, ktoré upozorňujú na neexistujúce nebezpečenstvá alebo sľubujú rýchle zbohatnutie. Patria medzi ne aj falošné alebo neaktuálne prosby o pomoc, reťazové listy šťastia a rôzne petície. Takéto správy kolujú po internete roky – postupne sú preložené do rôznych jazykov a aj keď sú v nich úplné absurdnosti, stále sa nájde niekto, kto im uverí a pošle ich ďalej. Tým sa hoax líši od spamu – väčšinou ho preposielajú dôverčiví užívatelia, ktorí si myslia, že ide o dôležitú správu, chcú pomôcť alebo sa podeliť o možnosť výhodného zárobku (viac o ponukách ľahkých ziskov nájdete v kapitole Internetové podvody).

Hoax zdôrazňuje naliehavosť nebezpečenstva a dramaticky opisuje riziká. Autor sa snaží vzbudiť zdanie dôveryhodnosti, opiera sa o vymyslené vyjadrenia známych osobností, odborníkov, spoločností alebo o fiktívny zážitok blízkych ľudí (napr. „Microsoft varuje“ alebo „kamarátka mi rozprávala svoju skúsenosť“). Ďalším znakom je prosba o okamžité rozoslanie hoaxu všetkým známym a priateľom

Príklady hoaxov:

Vymyslené prosby o pomoc:

Prosím Ťa, pošli to ďalej! Je to súrne! Požiarnici založili účet pre toto jeden a pol ročné dievčatko, ktoré utrpelo popáleniny počas požiaru. Pozri sa na fotku. Za každý odoslaný email dostanú rodičia na účet 1 Euro, peniaze sa použijú na plastickú operáciu. Aj vtedy to pošli ďalej, prosím Ťa, keď si to už raz dostal/a. Ďakujem.

Varovanie pred vymyslenými nebezpečenstvami:

Práve mi kolegyňa hovorila zážitok. Musím to podať ďalej. Kúpila si v IKEA orchideu, doma ju poliala zvrchu a orchidea začala pískať (vydávať čudný zvuk). Keď sa to stalo aj po ďalšom poliatí, zavolala do IKEA a tam jej povedali, že má všetko zatvoriť (okná, dvere), vyjsť z bytu a čakať na nich... O pár minút sa dohrnulo komando v skafandroch a zobrali kvetináč do špeciálneho boxu. Až potom jej vysvetlili, že keď orchidea píska, tak v koreňoch má hniezdo tarantula !!!!

Ako hoax škodí
  • Obťažovanie príjemcov: hoaxy zbytočne zapĺňajú emailovú schránku a oberajú človeka o čas pri ich čítaní a odstraňovaní.
  • Nebezpečné rady: niektoré hoaxy poskytujú nebezpečné rady, napr. ako sa zbaviť domnelého vírusu v počítači zmazaním nejakého súboru. Užívateľ môže takto svoj počítač poškodiť.
  • Nadbytočné zaťažovanie liniek a serverov.
  • Strata dôveryhodnosti odosielateľa: nikto už potom neverí správam, ktoré od neho prídu. Ak hoaxy odosiela z pracovnej adresy, môže poškodiť aj povesť svojho zamestnávateľa.
  • Prezradenie dôverných informácií: ak užívateľ preposiela hoax na mnoho ďalších adries, bežne ponecháva adresy všetkých príjemcov v správe. Takto sa obrovský zoznam emailových kontaktov dostáva k neznámym ľuďom a hrozí, že bude zneužitý na posielanie spamu alebo vírusov.
  • Poškodzovanie mena firmy alebo inštitúcie: niektoré hoaxy upozorňujú na škodlivé účinky konkrétnych výrobkov (napr. jedovaté šampóny, deodoranty spôsobujúce rakovinu, agresívne účinky nealkoholických nápojov).
  • Nekritický príjem informácií a ich ďalšie šírenie: informácie z hoaxov sú často prijímané ako pravdivé, bez ich overenia.
  • Psychická manipulácia: hoaxy ovplyvňujú ľudí pomocou priamych a nepriamych posolstiev, vzbudzujú pocit ohrozenia (napr. upozornenie na injekčné ihly na sedadlách v kine) a pocity viny (napr. žiadosť o finančný príspevok na operáciu dieťaťa s rakovinou).
  • Posilňovanie poverčivosti: ľudia veria tomu, že udalosti a zmeny v ich živote nie sú výsledkom ich vlastného správania a snahy, ale závisia od náhod, šťastia a iných nekontrolovateľných vonkajších vplyvov (reťazové listy šťastia).

Ako sa chrániť pred hoaxom

Zastavenie šírenia

Neposielajte ďalej reťazové správy. Pre väčšinu ľudí sú takéto správy obťažujúce, zdržujú ich a zbytočne im zapĺňajú emailovú schránku. Rovnako poproste svojich blízkych, aby vám takéto správy neposielali.

Kritické myslenie

Riaďte sa zdravým rozumom. V praxi sa dá použiť pravidlo – ak správa obsahuje výzvu k hromadnému rozosielaniu na ďalšie adresy, je to s najväčšou pravdepodobnosťou hoax. Každú správu tiež kriticky prehodnoťte – to, čo vyznieva príliš dokonale, je väčšinou podvod.

Osveta

Ak vám príde hoax, napíšte odosielateľovi a vysvetlite mu, čo vám vlastne poslal a prečo je to zlé. Svoje tvrdenia môžete podložiť odkazom na databázu hoaxov.

Overovanie pravdivosti informácií

Zistite si, či sú informácie pravdivé alebo ide o hoax. Ak vám prišla podozrivá správa, tak skôr než ju pošlete ďalej, overte si, či sa podobná správa nespomína v niektorej databáze hoaxov (napr. www.hoax.cz).

Škodlivý softvér – vírusy, spyware, reklama

Ďalšou kategóriou nevyžiadaného obsahu je škodlivý softvér, tzv. malware. Medzi malware („malicious software“) zaraďujeme počítačové vírusy, červy, trójske kone, spyware, adware a i. Malware sa do počítača dostáva zvyčajne cez internet, hlavne pri prezeraní stránok so slabo zabezpečeným systémom (najčastejšie stránok na nelegálne sťahovanie alebo stránok s erotickým obsahom), ako príloha v emailoch a pri inštalácii programov.

Počítačové vírusy, červy, trójske kone sú softvér, ktorý po spustení napáda systémové súbory operačného systému počítača, maže súbory alebo adresáre, mení obsah súborov, prípadne poškodzuje hardvér. Dokáže sa sám rozosielať cez počítačovú sieť aj bez vedomia majiteľa počítača, a tak sa šíri k ďalším používateľom.

Spyware je program, ktorý sa sám nainštaluje do počítača a bez vedomia jeho majiteľa si vytvára prehľad o jeho činnosti, zaznamenáva jeho osobné a kontaktné údaje. Tieto informácie sa potom odosielajú tvorcovi spyware. Ten ich môže použiť na posielanie cielenej reklamy (targetingu), ale aj pri útoku na počítač (hacking).

Vo virtuálnom priestore sú menej prísne nastavené aj pravidlá pre reklamu, tak spoločnosti používajú rôzne stratégie na upútanie pozornosti zákazníkov. Pojem adware (advertising-supported software) označuje softvér, reklamnú aplikáciu, ktorá nejakým spôsobom znepríjemňuje alebo prerušuje činnosť užívateľa na internete.

Príkladom adware môžu byť bežné bannery, ikony na stránkach, ale aj neustále vyskakujúce pop-up okná (najmä na stránkach s pornografiou, hudbou a zvoneniami na sťahovanie) alebo zmena domovskej stránky v internetovom prehliadači bez súhlasu užívateľa. Vo voľne dostupných programoch slúžia niekedy reklamy na pokrytie nákladov na ich tvorbu, inokedy si firmy „prenajmú“ časť monitora, na ktorom sa zobrazujú okná s reklamou.

Ako sa chrániť pred škodlivým softvérom

Zálohovanie

Pravidelne zálohujte vaše dáta, aby ste ich nestratili v prípade, ak bude váš počítač napadnutý vírusom.

Ochrana počítača

Používajte bránu firewall a pravidelne aktualizujte svoj antivírusový program. Nainštalujte si ochranu pred spyware a adware.

Výber stránok

Nenavštevujte nezabezpečené stránky, ako sú stránky s pornografiou alebo stránky na nelegálne sťahovanie.

Nebezpečné prílohy

Neotvárajte neznáme prílohy v emailoch. Všetky podozrivé správy, správy od neznámych odosielateľov alebo v cudzom jazyku hneď vymažte.

Informovanosť

Pred inštalovaním akéhokoľvek programu alebo jeho súčasti do počítača si preverte, na čo slúži (napr. zistite informácie cez internetový vyhľadávač). Podrobne si prečítajte, s čím súhlasíte, keď potvrdzujete licenčnú dohodu pri inštalácii. Aj na prvý pohľad užitočné programy môžu byť v skutočnosti adware alebo spyware.

Blokovanie reklamy

Nastavte si vo svojom internetovom prehliadači blokovanie pop-up okien s reklamou.

Tipy pre deti a tínedžerov

Chráň svoj počítač. Používaj ochranu pred vírusmi a spamom a pravidelne ich aktualizuj. Dôležité veci si pre istotu ulož aj niekde inde.

Neotváraj pochybné emaily, ktoré ti prišli z úplne neznámej adresy a dokonca v cudzom jazyku. Takéto správy môžu byť spam alebo môžu obsahovať vírusy. Radšej ich rýchlo vymaž.

Neposielaj ďalej každú správu, čo ti príde, mysli na druhých. Dohodni sa s kamarátmi, kto z nich chce dostávať aj reťazové listy šťastia, vtipné emaily a prezentácie a kto nie.

Tvoj život je v tvojich rukách: reťazový list šťastia ho nezmení k lepšiemu ani k horšiemu, to môžeš len ty! Nič sa nestane, ak takýto email nepošleš ďalej a rovno ho vymažeš.

Používaj zdravý rozum a never všetkému, čo sa píše v emailoch alebo na internete. To, čo je príliš ideálne alebo príliš dramatické, je vždy podozrivé. Nikto ti nedá nič zadarmo, nevyhráš v žiadnej vymyslenej lotérii. Neumrieš po vypití koly alebo zjedení jogurtu, nezaútočia na teba jedovaté pavúky a pri popálení ti nepomôže múka. Ľuďom, čo takéto správy posielajú, ide väčšinou o pobavenie alebo o vlastný zisk.

Názov hry: Reťazové listy šťastia (1. stupeň základnej školy)

Postup: Posaďte deti do kruhu. Prvému dieťaťu nahlas povedzte správu, ktorá mu „prinesie“ šťastie alebo nešťastie. Začnite vždy vetou: „Ak nepošleš túto správu ďalej“ a pokračujte podľa fantázie, „dostaneš z matematiky päťku.“ Dieťa ak správe trochu verí a pocíti strach, pošle správu ďalej v nezmenenej forme. V opačnom prípade má možnosť vymyslieť vlastnú správu a tú pošle ďalej. Rozoberte s deťmi situácie, kedy správy posielali ďalej, kedy sa báli a kedy naopak neposlali správu ďalej a prečo.