JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Kniha Deti v sieti bola prvýkrát predstavená verejnosti 7. februára 2012, počas medzinárodného dňa bezpečného internetu. Z pôvodných 92 strán sa postupne rozšírila na 112 strán vo vydaní v roku 2013-14. V súčasnosti sa pripravuje vydanie 2015-16 a tomto novom vydaní opäť pribudnú aktuálne témy a nové informácie zo sveta ohrození a ochrany detí.

Deti a dospievajúci sú jednou z najviac ohrozených skupín vo virtuálnom prostredí a zároveň sú tými, pre ktorých sú nové technológie najväčším lákadlom a online svet je ich druhým domovom. Dospelých, rodičov, učiteľov i ostatných pracovníkov s deťmi a mládežou zaujíma odpoveď na otázku, ako postupovať v prevencii týchto rizík.

Prvým predpokladom úspešnej prevencie je predovšetkým dostatočná informovanosť. Cieľom tejto publikácie je preto priniesť prehľad hlavných ohrození vo virtuálnom priestore a spôsobov, ako sa pred nimi chrániť.

Každá kapitola sa zameriava na jednu oblasť ohrození vo virtuálnom priestore. V úvode kapitoly stručne približujeme riziko a vysvetľujeme význam pojmov, ktoré súvisia s témou. Ďalej sa venujeme podrobnejšiemu opisu rizika a jeho prejavov, so špeciálnym dôrazom na nebezpečenstvá, ktoré predstavuje pre deti a dospievajúcich. Jednotlivé riziká dokresľujeme reálnymi príkladmi zo Slovenska i zahraničia. 

Nasledujúca časť prináša rady pre učiteľov a rodičov: čo môžu robiť, ak chcú ochrániť svoje deti pred ohrozeniami, na čo je dôležité klásť dôraz a akým spôsobom sa o téme s deťmi rozprávať. V závere kapitoly uvádzame tipy pre deti a dospievajúcich. Sú to hlavné posolstvá, ktoré by mali odznieť v prevencii, formulované tak, aby boli pre deti zrozumiteľné a prístupné.
Súčasťou každej kapitoly sú tiež hry a zdroje, z ktorých sme čerpali informácie.