JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Hry

Názov hry: Každý sme menšina (1. stupeň základnej školy)

Postup: Deti opíšu, v akých situáciách sa ocitli v menšine. Napríklad „som ľavák, som vysoký, mám iba sestry, neviem hrať futbal, nepozerám telku, mám hnedé oči, mám ryšavé vlasy...“ Diskutujte spolu o tom, aké nepríjemnosti to prináša a naopak aké výhody z toho plynú, keď som rozdielny ako väčšina navôkol. Cieľom je, aby sa deti zamysleli, že každý z nás je v niečom iný a tým sa môže stať terčom posmechu či nenávisti.

Názov hry: Farba očí (2. stupeň základnej školy)

Postup: Rozdeľte deti do skupín podľa farby očí. Vyberte prvú skupinu, napríklad modrooké deti. Zadajte úlohu ostatným skupinám, aby vymysleli dôvody, prečo sa nechcú kamarátiť s modrookými. Keď všetky skupiny povedia svoje „argumenty“, nechajte modrookých, aby povedali svoje pocity z tohto „očného“ rasizmu a nech rozoberú, čo sa ich najviac dotklo a prečo. Potom skupiny vymeňte.

Názov hry: Hádaj, odkiaľ pochádzam (stredná škola)

Postup: Rozdeľte deti na tri skupiny. Dvom skupinám povedzte národnosť/krajinu, odkiaľ pochádzajú. Napríklad Estónci a Argentínčania. Prvej skupine - Estóncom zadajte úlohu, aby našla dôvody prečo nemajú radi národnosť/krajinu pôvodu tej druhej skupiny, čiže Argentíny. Argentínčania naopak majú nájsť dôvody, prečo by sa chceli nasťahovať do Estónska. Informácie o krajinách si deti môžu vyhľadať na internete. Pri „argumentoch“ sa nesmie vysloviť národnosť/meno krajiny. Tretia skupina – diváci, majú za úlohu na záver uhádnuť, odkiaľ pochádzajú obe skupiny. Začnite národnosťou, o ktorých deti nemajú veľa znalostí a končite kombináciami Slovák-Maďar, Róm-Arab a podobne. Po každej hre rozoberte pocity detí, aké to je, keď ich niekto nechce prijať medzi seba.